Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Från silos till en välsmord organisation – upptäck styrkan i samverkan mellan HR och kommunikation

Inom både HR och kommunikation står människan och kommunikativ förmåga i centrum – trots detta arbetar ofta avdelningarna helt separat från varandra. Hur kan dagens organisationer dra fördel av ett starkt samarbete? Vi har pratat med Eva Willstrand, kommunikations- och ledarskapskonsult, om hur vi kan hitta samarbetsmöjligheter mellan HR och kommunikation.

Eva Willstrand

Det är ingen hemlighet att kommunikation lägger grunden för en välfungerande organisation. Forskningsprojektet Den Kommunikativa Organisationen från Lunds Universitet visar att 90% av deltagarna anser att kommunikativ förmåga är en allt viktigare kompetens i arbetslivet. 

 

Inom fältet för HR står människan och förmågan att kommunicera i centrum, men trots detta jobbar de ofta långt ifrån verksamhetens kommunikatörer. Detta är något som Eva Willstrand vill ändra på. Eva är kursledare för Sveriges Kommunikatörers nylanserade kurs på temat, och argumenterar för att en stark samverkan mellan HR och kommunikation skapar värde för hela organisationen.

 

– HR ansvarar för och är experter på människor och ledarskap, arbetsmiljö samt viktiga beslutsprocesser. Kommunikatörer är experter på just kommunikation. Ett samarbete mellan dessa funktioner är en klockren kombination. HR och kommunikation krokar arm i de sammanhang som involverar människor, och där är kommunikationen är en nyckel och framgångsfaktor.

 

Eva menar att kursen syftar till att skapa en större nyfikenhet kring vilka samverkansmöjligheter som finns mellan de olika avdelningarnas uppdrag, och hur man kan hjälpa varandra för att på så sätt skapa värde. 

 

– Jag vill att kursdeltagarna ska fråga sig hur vi kan stärka upp och hjälpas åt med våra respektive kompetenser. Inom både HR och kommunikation jobbar man med sådant som är kopplat till att gå från ord till handling. Medlet för att få det att fungera är kommunikation. När vi blir medvetna om den symbiosen och är aktivt nyfikna kommer vi se hur våra uppdrag överlappar varandra, trots att vi har olika ansvarsområden.

 

“Vi behöver hjälpas åt att driva våra verksamheter mot en kultur som präglas av lärande.”

 

Eva menar att framtidens digitala arbetsplats kräver samverkan mellan alla funktioner i en organisation. Hon poängterar vikten av att skapa en “lärande kultur”, där alla avdelningar är öppna för att lära sig av varandra för att skapa nya, väloljade arbetsprocesser. Kommunikatörens uppdrag blir att vara generös med att dela sin förmåga för att överbrygga utmaningar som kan finnas i andra delar av verksamheten.

 

En av utmaningarna jag kommit i kontakt med är att många viktiga initiativ och processer hamnar ”fel” på grund av att de inte kommuniceras och förankras på ett tillräckligt tydligt och meningsskapande sätt. Man missar kanske också att tydligt kommunicera vilka förväntningar som finns kopplat till verksamhetens olika aktörer. Här kan just HR och kommunikation lära sig mycket av varandra.

 

Den nya kursen riktar sig både till dig som arbetar inom HR och till dig som arbetar som kommunikatör. Genom att bättre förstå varandras uppdrag och arbetsprocesser skapar vi en kommunikativ kultur, och upptäcker den styrka och den potential som finns i samverkan mellan HR och kommunikation.

Eva Willstrand: Så gör du för att stärka samarbetet mellan HR och kommunikation

 

  • Uppsök varandra och utforska nyfiket inom vilka områden ni båda skulle vinna på att samarbeta.

  • Se ert samarbete som affärsutveckling – det handlar om att driva hela verksamheten i rätt riktning, inte bara den specifika avdelningen du arbetar inom. Ni samverkar för att skapa rätt effekt och förutsättningar för just er verksamhet framåt.

  • Enas om en gemensam terminologi och ett antal mallar, checklistor och arbetsmetoder kopplat till de samarbetsområden ni hittar. Var generösa mot varandra för att underlätta arbetet.

 

Vill du utveckla medarbetarskapet ytterligare inom din organisation? Under kursen utforskar vi ett värdeskapande sätt att samverka mellan kommunikation och HR. Läs mer om kursen här.