Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Från hjärnkraft till maskinkraft – så kommer den nya teknologin att revolutionera våra arbetssätt

Utvecklingen av teknologin har förändrat både vårt sociala liv och vårt arbetsliv i grunden. Det gör att kommunikatörens roll breddas för att inkludera allt fler verktyg och arbetsmetoder. Niklas Gustafsson är programdirektör på KTH Executive School och är en av programledarna i Sveriges Kommunikatörers nya managementprogram. Här berättar han om hur den nya teknologin kommer att transformera samhället.

Händer på en stor bordsskärm

Under de senaste åren har den snabba teknologiska utvecklingen möjliggjort nya sätt att tänka och agera. Det leder i sin tur till frågor kring vilka nya strategiska möjligheter som finns för att nå våra verksamhetsmål. I och med utvecklingen av det digitala samhället finns det enorma mängder data att använda sig av i strategiarbetet. Niklas Gustafsson menar att utmaningen ligger i förmågan att analysera och hantera rätt sorts data, snarare än att det finns en brist på material. För att ligga i framkant måste den kompetensen genomsyra hela verksamheten.

 

– En stor del av beslutsfattandet har tidigare skett baserat på bristfällig information. Idag kan vi eliminera gissningar genom att arbeta mer datadrivet. Det blir en enorm fördel när en organisations processer och arbetssätt är anpassade efter den nya digitala verkligheten.

 

– Det som sker nu är att många företag börjar göra ett förändringsarbete med kraftig digitalisering. Man anställer ofta experter utanför organisationen, men istället borde man börja ställa sig rätt frågor och skapa en god förståelse för vad som är viktigt och när. Många gånger börjar man experimentera utan att besvara frågor och utan ett ordentligt syfte, vilket inte blir bra. Ny teknik tillhandahåller enormt kraftfulla verktyg, men då måste du hitta rätt användningsområden för dem. 

 

Stora fördelar och hot i det digitala samhället

 

Niklas menar att det viktigaste steget är att få en överblick och en förståelse för varför vissa verktyg är viktiga för organisationen. Utifrån den kunskapen kan man sedan sätta upp en plan för vad man vill åstadkomma. Utan kunskapen om vilka möjligheter som finns blir besluten svårare att ta.

 

– Under programmet får deltagarna möjlighet att dela erfarenheter med andra över organisationsgränser. Detta är otroligt viktigt för att åstadkomma en digital omställning, att möta andra med samma typer av utmaningar. Det jag hoppas att vi kan få fram i programmet är att vi är precis i startskottet för en ny industriell revolution, som kommer att förändra alla organisationer i grunden. 

 

Niklas menar att nästa gigantiska skifte är svårt att greppa, eftersom det innebär ett skifte från hjärnkraft mot maskinkraft.  

 

–  En annan stor utmaning är att vi inte vet vilken data som är viktig att använda. Det är ingen brist på data. Den stora frågan gäller kvaliteten på datan, som är mycket viktigare än vad vi först har trott. 

 

Den enorma mängden data innebär även att organisationer måste göra nya etiska överväganden gällande vem eller vilka som har tillgång till datan. Hotet är att känslig data överförs till parter som använder den för egen vinning, vilket innebär att användarens förtroende och tillit skadas. 

 

– Ett tydligt exempel är om företag släpper känslig information om sina kunder till sociala medier-plattformar för att kunna optimera sin annonsering. Det här är något som alla organisationer måste överväga noga.

 

För att kunna höja kompetensen och göra sådana överväganden menar Niklas att vi måste möta framtiden genom att dela upp vår arbetsroll i mindre beståndsdelar. Med en ökad digitalisering ser vi att allt fler kompetensområden inkluderas i rollen som kommunikatör. Det är inte hållbart att en kommunikatör förväntas ha specialistkunskaper inom alla dessa områden, och detta leder ofta till att misstag görs.

 

– Inom branschen för kommunikation kommer man också att behöva ha förändringsagenter, det vill säga människor som förstår hur man hanterar intern förändring och som vet vad som händer runtom i världen. Det kommer också att finnas specialister inom säkerhet i betydligt högre grad än idag, samt analytiker som analyserar data och visualiserar kunskap från den. Kommunikatörerna kommer också att röra sig närmare företagsledningen, just för att kommunikation kommer att få en bredare och viktigare betydelse än tidigare.

 

Niklas Gustafsson är en av kursledarna för Sveriges Kommunikatörers nya managementprogram Communication Executives Program - technology, business and leadership. Programmet är för dig som vill ligga i framkant inom den teknologiska utvecklingen, där du lär dig att driva det strategiska arbetet och rustar både dig själv och din organisation för framtiden. Niklas kommer bland annat att leda en modul om teknologi som driver förändring och transformerar samhället, där du får en fördjupad förståelse för den framväxande teknologin och dess påverkan. Läs mer om programmet här.