Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Fem tips som hjälper dig i hålla ut kristider

Lyhördhet, is i magen och saklighet. Det är några saker som man som kommunikatör ska ha i åtanke under en kris. Här kommer fem tips från Charlotte Wibäck som har en gedigen bakgrund inom kriskommunikation.

Charlotte Wibäck är partner i den globala molnbaserade kommunikationsbyrån UP THERE EVERYWHERE. Tidigare var hon kommunikationschef på Världshälsoorganisationen (WHO) där hon arbetat i ett antal olika kriser runt om i världen.
– Kriser har varit min vardag länge. Som kommunikationschef på WHO i krig, utbrott, terrorattacker, naturkatastrofer är kris en förutsättning för varför man är där. Allt som oftast är det fler kriser samtidigt. Man befinner sig i ett främmande land med främmande kultur och språk där du inte känner någon. Ofta saknas det basala saker så som el, vatten, mat och sjukvård och man är i konstant livsfara för någon farlig tropisk sjukdom, våld eller stress.

Här är Charlotte Wibäcks bästa tips till dig som jobbar med kommunikation just nu i coronakrisen:

 

 • The show must go on
  Eländet är relativt och den situation vi befinner oss i kunde ha varit mycket värre. Vi bör inte minimera allvaret i hur coronautbrottet påverkar våra liv, men ju snabbare vi accepterar att livet inte kommer återgå till hur det var före Corona och anpassar oss till en ny verklighet, desto bättre kan ni som kommunikatörer stötta er organisation och omgivning att ställa om.
 • Förståelse
  Kommunikation i en krisdrabbad omvärld under förändring kräver lyhördhet för andras situation och oro, och man måste låta allvaret i situationen avspeglas i kommunikationen. Empati är som viktigast i svåra lägen. Se över planerade kommunikationsaktiviteter och fundera på lämpligheten i den nya verkligheten mitt i coronakrisen.  
 • Fakta
  Mitt i en global kris, oavsett om den härrör från en pandemi, naturkatastrof, konflikt eller någon annan händelse, är det viktigt att de som arbetar med kommunikation distanserar sig från paniken kring krisen. En bra strategi är att erövra rädsla med fakta och se till att ha tillgång till korrekt, relevant och aktuell information. Var saklig och korrekt i kommunikationen och hänvisa frågor som ni inte har kunskap eller expertis om till ansvariga myndigheter och källor för korrekt information. Det är viktigt att inte späda på oron och inte hitta på svar.
 • Uthållighet
  Glöm inte att ta hand om varandra och be om hjälp när det behövs. Se till att ni har uppbackning och möjlighet till återhämtning. Corona kommer inte att försvinna och det kommer inte vara den enda krisen ni jobbar med samtidigt. Därför är det bra att vara så väl förberedd som möjligt med kriskommunikationsplaner, mallar, budskap och så vidare. Ju mer man har klart desto snabbare kan man agera och jobba proaktivt. Jag rekommenderar även att göra en riskanalys av hur verksamheten påverkas och konsekvenser för medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Hjälpsamhet
  Man mår bra av att ge och därför bör ”Good deeds” uppmärksammas i organisationen. Ta reda på och uppmärksamma personer som utmärker sig genom att hjälpa till i samhället eller i organisationen och kommunicera och uppmuntra detta både intern och externt. Liksom bör ni uppmärksamma de personer som utmärker sig internt genom att visa sin flexibilitet eller omställningsvillighet i denna nya situation. Genom att kommunicera detta i organisationen sår man frön av positivitet och möjligheter. På UP har våra medlemmar tagit fram filmer med bästa tips som vi delar internt och externt för att skapa gemenskap, sprida positivitet och kunskap.