Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Fanny Ernestrand: ”Utan intern kommunikation finns inte extern”

Fanny Ernestrand, kommunikationschef på Min Doktor, brinner för intern kommunikation. Hon berättar om sin professionella resa och varför du måste börja internt för att kunna lyckas externt.  

Fanny Ernestrand

I vår intervjuserie "Hej medlem!" möter du medlemmar i Sveriges Kommunikatörer och får ta del av hur kommunikatörer runt om i Sverige jobbar och ser på yrkets utmaningar och möjligheter. 

Fanny arbetade under flera år som journalist tills hon insåg att hon ville arbeta mer långsiktigt och strategiskt. Då läste hon en masterutbildning i strategisk kommunikation och har sedan dess arbetat inom kommunikationsbranschen. De senaste fem åren har hon jobbat med kommunikation hos den digitala vårdgivaren Min Doktor. Det roligaste med jobbet är att via kommunikation sätta ord på vad Min Doktor gör mot de många olika målgrupperna och skapa värde för organisationen genom att kommunicera det på rätt sätt i rätt kanaler, säger Fanny.  

Vikten av intern kommunikation

När hon började på Min Doktor ansvarade hon för den interna kommunikationen, men sedan ett och ett halvt år leder hon arbetet med både extern och intern kommunikation. 

– Intern kommunikation har alltid varit extra viktig för mig. Vi har en verksamhet som har vuxit snabbt och som bedrivs på flera olika orter och att nå ut till alla är jätteviktigt. Det senaste året har vår bransch och vår organisation gått igenom stora förändringar, och då har kommunikationen varit avgörande för att stötta organisationen i de förändringarna, säger hon. 

Digital vård är en relativt ny bransch, säger Fanny. Det finns många olika uppfattningar om digitala vårdgivare, därför är det väsentligt för företaget att nå ut och berätta vad Min Doktor gör.

– Utan det interna finns inte det externa, du måste börja inifrån och arbeta dig utåt. Samtidigt har vi ett stort fokus på våra många olika externa målgrupper, säger Fanny. 

Ett sätt att hålla sig ajour

Kontinuerliga trendspaningar, ny kunskap och att ta del av aktuella utbildningar är höjdpunkterna med att vara medlem i Sveriges Kommunikatörer, menar Fanny. Medlemskapet är ett sätt att hålla sig ajour, poängterar hon. 

– Det är verkligen berikande att prata med andra som jobbar med liknande frågor som en själv gör, mest givande för mig har varit olika former av nätverksforum - exempelvis de kaffegrupper som startades under pandemin - med tid för diskussion. Att få höra hur andra har löst utmaningar som vi också sitter med ger mycket. 

Framtiden inom kommunikationsbranschen 

– Det är viktigt att jobba smart och tänka kreativt och på det sättet hitta värdet med det man gör, säger Fanny. 

Det händer mycket spännande i branschen. På Min Doktor är ett nuvarande fokus att titta på digital PR och hur de kan jobba med förtjänat utrymme utanför de traditionella mediekanalerna. Fanny menar att det är viktigt att följa det som händer och våga testa och utvecklas.

– Jag tror på att våga testa, och gärna börja i en mindre skala för att skala upp när man börjar se önskad effekt. Att ha roligt under tiden är en annan viktig framgångsnyckel, skratt leder gärna till bra idéer.