Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

"Fakta leder till slutsatser, känsla leder till handling"

Hur går vi till väga för att motivera medarbetare, skapa en kreativ arbetsmiljö och kommunicera på ett sätt som tränger igenom dagens överflöd av intryck? Kommunikationsexperterna Andris Zvejnieks och Gunilla Keller delar med sig av tre tips utifrån modern hjärnforskning.

Föreläsning där människor räcker upp handen
Öva upp förmågan att dissociera

Internet är för första gången den viktigaste källan till nyheter för majoriteten av svenskarna och allt fler uppger att de använder sociala medier dagligen. Vi omges av teknik som hjälper oss att sortera i dagens överflöd av information, och algoritmer i sociala medier ser till att vi håller oss underrättade om företeelser vi gillar eller kan relatera till. En konsekvens av detta är att nyhetsflödena på internet befäster uppfattningen av att vi alltid har rätt och ger oss en förenklad bild av verkligheten baserad på sådant vi sedan tidigare relaterar till. Om vi ska kunna tränga igenom informationsbruset och nå ut till våra målgrupper måste vi öva på förmågan att dissociera – att frikoppla oss och se världen genom någon annans ögon. Annars finns risken att vi kommunicerar på våra egna villkor snarare än målgruppens villkor.

–Det vanligaste misstaget är att tro att alla människor tar in information på samma sätt som vi själva gör, och att vi drivs av samma saker. Så är det inte. Det behöver vi ta hänsyn till när vi kommunicerar. Annars når vi inte fram, menar Gunilla Keller.

 

Fakta leder till slutsatser, känsla leder till handling

Det är essentiellt att vi frågar oss själva vilka känslor och associationer vår kommunikation ger upphov till. Det är nämligen känslan hos mottagaren som utlöser handling.

–För att få handling att ske räcker det inte med fakta. Det är viktigt att också aktivera känslor och det gör vi bland annat genom att involvera många sinnen när vi utformar kommunikationsstrategier, säger Andris Zvejnieks.

–Många gånger när vi formulerar budskap fokuserar vi på hur allting ska bli annorlunda. Det borde vi inte göra. Ordet "förändring" har en negativ laddning hos många människor, vi vill per automatik gärna vara kvar i det invanda. Lyft därför också fram det som kommer att vara oförändrat. Då får du dessa personer att känna sig tillräckligt trygga för att kunna ta in det som kommer att förändras.

 

Värna om tryggheten

När vi blir stressade på arbetsplatsen reagerar vår hjärna på liknande sätt som när vi står inför ett fysiskt hot – överlevnadsläget kopplas på och hjärnans kreativa funktioner dämpas. Med andra ord: Vi blir ineffektiva och låsta. Medarbetare som upplever trygghet och en känsla av förutsägbarhet blir däremot effektiva och kreativa – därför är det viktigt att skapa en känsla av trygghet och förutsägbarhet på arbetsplatsen.

–Varför är det då så viktigt att inte skapa stress och oro? När vi befinner oss under stark stress har vi inte tillgång till den viktigaste delen i våra hjärnor. Vi hamnar i "reptiltänk" där vi går in för att överleva och stänger ute den del som kan tänka kloka tankar. För mycket stress eller oro minimerar alltså kapaciteten hos medarbetarna, säger Gunilla.

–Led och kommunicera så att medarbetarna känner att de är viktiga, och öka förutsägbarheten. Att leva i oförutsägbarhet är väldigt jobbigt och stressande. Medarbetarna behöver känna att de kan påverka sin tillvaro i någon grad.