Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Eva Willstrand om samverkan över gränserna: “Jag tror att HR och kommunikation kommer att spela avgörande roller framöver”

Inom dagens organisationer är samverkan mellan kommunikationsfunktioner och andra avdelningar viktigare än någonsin. Eva Willstrand leder Sveriges Kommunikatörers kurs Värdeskapande samverkan - Kommunikation + HR = SANT. Hon menar att det finns många naturliga områden för samverkan mellan HR- och kommunikation: från att tillsammans utveckla ledare till att skapa en psykologisk säkerhet på arbetsplatsen. 

Eva Willstrand

För bara ett par år sedan pratade vi inte om samverkan inom organisationer på samma sätt som vi gör idag. Det var avdelningschefen som delegerade uppgifter, ansvarade för att nå verksamhetsmål och styrde hur vi arbetade. Eva Willstrand arbetar som kommunikations- och ledarskapskonsult, och hon menar att både ledarens och medarbetarens roll förändrats radikalt sedan dess.

– De flesta organisationer jobbar idag utifrån ett mer värderingsstyrt sätt än det tidigare lite mer hierarkiska. Tidigare bestämde chefen, som i egenskap av expert pekade med hela handen för att dirigera sina medarbetare. Idag är det vanligare att alla förväntas ta ett större eget ansvar, vara delaktiga och ta ägarskap.

Vidare menar Eva att de ökade förväntningarna på delaktighet och eget ansvar gör att alla blir en del i organisationsutvecklingen i någon form. I och med detta blir också det kommunikativa viktigare inom egentligen alla yrkesroller.

– Vi arbetar dessutom mer och mer i projekt över de klassiska organisationsgränserna, och i olika mixade konstellationer. Den kommunikativa kompetensen bidrar till att skapa välfungerande team som vet vart de ska, och som gemensamt kan besluta om vad de ska göra för att komma dit. Detta blir dessutom allt viktigare när vi står inför det nya som hybrida arbetssätt representerar.

“Vi kan inte bara säga att ledarna ska ta ett kommunikativt ansvar utan att ge dem rätt förutsättningar”

Eva menar att även ledarens roll har förändrats i grunden. Om chefens tidigare uppgift framförallt handlade om att delegera ansvar blir det idag allt tydligare att ledare inom dagens organisationer snarare är avgörande för att skapa en önskad kultur och en tydlig riktning – här kommer vikten av det kommunikativa ledarskapet in. 

– Ledarens roll och förväntningar på ledaren, måste tydliggöras. HR ”äger” oftast frågan om ledarskap, har tillgång till ledarna och de forum i vilka de träffas. Men idag är ledarens kommunikativa förmåga ett fundament, om den förmågan inte finns så har vi en grupp vilsna medarbetare. Vi kan dock inte bara säga att ledarna ska ta ett kommunikativt ansvar utan att ge dem rätt förutsättningar. De behöver veta vad de förväntas göra och hur de kan agera, genom att på ett pedagogiskt sätt koppla på kommunikation. 

Vidare menar Eva att HR och kommunikation också kan samverka på andra områden för att exempelvis stärka organisationskulturen, i employer branding-frågor och för att förankra olika HR-processer i organisationen. 

– I många av de HR-processer som finns är kommunikationen en avgörande faktor för att omvandla processer till aktiviteter och handling. Vi på kommunikation kan alltså stötta HR i att få ut sina processer på ett meningsskapande och konkret sätt. Det är lätt att vi blir “hemmablinda” inom våra egna expertområden och i vår egen terminologi.

Eva menar också att vi behöver hjälpas åt att skapa det som kallas psykologisk trygghet, det viktiga fundament för att vi både ska kunna prestera och må bra på arbetet. 

– Psykologisk trygghet är tydligt kopplat till ledares beteende och kommunikation. Jag är alltså övertygad om att vi blir så mycket mer effektiva och starka om vi samverkar kring de frågor som vi nämnt här ovan. Detta är viktigt inte minst för att kunna navigera i en alltmer komplex miljö.

“Jag tror att HR och kommunikation kommer att spela avgörande roller framöver”

Idag upptäcker allt fler organisationer värdet i att samverka och stötta varandra att bli ännu bättre. Genom att föra en inledande dialog mellan HR- och kommunikationsfunktioner  upptäcker man ofta att det finns många frågor med naturliga samverkansmoment, menar Eva. Hon poängterar också att vi idag behöver anpassa oss allt snabbare till nya förutsättningar, där viljan och förmågan att lära om och lära nytt kommer att bli alltmer avgörande för framgång.

– Jag tror att vi alla skulle må bra av att se oss själva som verksamhetsutvecklare, som tillsammans hjälps åt att fokusera på insatser som verkligen driver verksamheten i önskad riktning. Då minskar risken för att lägga tid på mindre viktiga frågor, eller att vi kanske till och med av misstag fäller krokben för varandra. Jag tror att HR och kommunikation kommer att spela avgörande roller framöver och skapa värde med sin gemensamma kompetens.