Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Ersätt osäkra mellanchefer med en trygg redaktör”

Det går utmärkt att vara tillgänglig, korrekt och snabb i sin videoproduktion, säger Helena Brunkman som håller redaktörsfunktionen högt. En renodlad redaktör kan göra under för både tempot och kvalitén i kommunikationen – och även arbetsmiljön.

Helena Brunkman

Det är lätt att låta sig luras av att filmproduktion skulle vara en tekniksport. Den dyraste kameran ger den bästa filmen. Det racet är otidsenligt menar Helena Brunkman som håller kursen Producera mobilfilm.

– Har man en tonåring hemma vet man att den rörliga bilden skapas snabbare idag men måste fortsätta hålla en hög kvalité om publiken ska orka titta.

Konkurrensen och tempot ökar ständigt. Denna värld har redan Helena stor erfarenhet av. Hon arbetade många år i TV-branschen, på de stora kanalernas nyhetsredaktioner.

– Bottenplattan var tempo och kvalité. På morgonmötet bestämdes vad vi skulle lyfta och vid kvällsnyheterna skulle alla inslag producerats från uppslag till redigerad film för direktsändning.

Högt tempo utan att riskera låg kvalité

Förutom tempo gällde det också att inslagen var sakliga, tillgängliga och lätta att förstå. Det handlade ju trots allt om nyheter för en hel befolkning. Helena menar att detta möjliggjordes genom vassa redaktörer. Hon anser att detta kan vara nyckeln även för många större organisationer som vill bli mer effektiva i sin kommunikation.

– Organisationer inom offentlig verksamhet borde införa en renodlad redaktörsfunktion som ersätter chefer som jag tror ibland kan känna viss osäkerhet i hur man leder filmproduktionsarbete.

Som kursledare träffar Helena många kommunikatörer som skräms av det höga tempot. De är måna om att informationen blir korrekt vilket gör att det producerade ofta slutar i många korrekturrundor och att ett alldeles för stort antal kockar deltar i produktionen. 

– Har man en renodlad redaktörsroll slipper man det problemet eftersom det yttersta ansvaret ligger i den rollen och man behöver inte slösa tid på att sätta in hela teamet i ett ämne.

En generalistkompetens som inte räds besluten

Redaktörsrollen är dock en krävande kompetens. Helena menar att det gäller att hitta någon som har en förståelse för helheten men som också är noggrann och vet hur och var man faktagranskar. Hon talar om en generalist som är drillad att fatta snabba beslut om vad som ska publiceras.

– En bra redaktör vet exakt vad ”good enough” är. Den personen kommer med färska ögon och kan värdera budskap och utförande, komma med konstruktiva justeringar men också avgöra när putsandet är över och det är dags att publicera.

Det estetiska och budskapen måste balanseras med en stark analys utifrån etiska och juridiska perspektiv. En redaktör bör ha stenkoll på upphovsrätt, men även hur man ger credd till material på rätt sätt. Idag delas dessa ansvar oftast brett över en hel kommunikationsavdelning. Helena tror därför att en redaktör, förutom att höja kvalitén och kvantiteten på det som kommuniceras också bidrar till en bättre arbetsmiljö.

– Det är inte alla som passar för dessa snabba och viktiga beslut och ansvaret bollas ofta runt. Man tar hellre det säkra före det osäkra. Eller så hamnar man i långa diskussioner om huruvida någon har en för grön tröja eller inte. Tjafs om obetydliga detaljer och att alla ska in och peta i allt är inte bra för kulturen i längden.


Helena leder kursen Producera mobilfilm, läs mer om den här.