Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Engagera er målgrupp med hållbarhetskommunikation

Maria Westman, strategisk rådgivare och kursledare för ”Engagerande hållbarhetskommunikation”, betonar kommunikationens kraft som en central del av hållbarhetsarbetet för alla typer av verksamheter. Under ett webbinarium tidigare i år delade hon med sig av tydliga råd och en checklista för hållbarhetskommunikation – här är fyra insikter!

En kvinna med axellångt ljusbrunt hår som luftar sig mot en vägg och ler mot kameran.

1. Hållbarhetsstrategi = effektiv hållbarhetskommunikation

En tydlig hållbarhetsagenda är grunden för effektiv hållbarhetskommunikation. Utifrån sin agenda bygger man kommunikation som både förmedlar vad som görs idag och vad som ska göras framåt. Organisationens hållbarhetsstrategi är avgörande för att kommunikationen ska kunna vara autentisk och relevant, men det är storytelling som skapar de inspirerande budskapen som engagerar. 

Förmågan att skapa engagemang hos rätt målgrupper och att vara trovärdig, är en viktig del av hållbarhetskommunikationen, enligt Maria. 

2. ”Hållbarhetskommunikation är en livslång uppgift”

Maria betonar att varken hållbarhetsarbete eller hållbarhetskommunikation är projekt, utan ett arbete som görs löpande. Det är en livslång uppgift som alla behöver involveras i. Med hjälp av kommunikationen kan vi skapa delaktighet och dialog, synliggöra det arbete som görs, öka autenticitet och transparens samt visualisera och tydliggöra. 

Hållbarhetskommunikationen påverkas även av ökade krav på rapportering och högre kunskap och förväntningar bland allmänheten. Vi kan med hjälp av god hållbarhetskommunikation motverka det så kallade ”green gap”; glappet för målgruppen mellan viljan att fatta mer hållbara val och kunskapen om hur och vad som ska göras.

– Hållbarhetskommunikationen måste vara förankrad och relevant för målgruppen. 

3. Nya regelverk kräver tydlig kommunikation

Det är ingen nyhet att vi är på väg in i en ny era av regelverk kring hållbarhetsrapportering. Implementeringen av CSRD kommer att ersätta tidigare rapporteringskrav i Sverige och där finns en viktig uppgift för kommunikatörer, påminner Maria. Till exempel kommer den nya rapporteringen bli en del av årsredovisningslagen och kommunikatörer bör utveckla sin förståelse för verksamhetens hållbarhetsstrategi för att skapa effektiv kommunikation utifrån den. 

Här kan du läsa mer om CSRD och vad det innebär.

4. Struktur för arbetet med hållbarhetskommunikationen - Marias checklista

God hållbarhetskommunikation bygger på en konsekvent arbetsprocess. Utifrån en konkretiserad hållbarhetsagenda och gedigen målgruppsinsikt skapas budskap och storytelling för intern och extern kommunikation. Dessa driver kännedom om hållbarhetsarbetet och kan bidra till beteendeförändringar. Budskapen bygger på verksamhetens handlingsplan – vad gör vi, varför gör vi så och hur ska vi göra? Maria har tagit fram en checklista och vägledning för arbetsprocessen för att skapa ett mer  strukturerat arbete med hållbarhetskommunikationen. Under kursen ”Engagerande hållbarhetskommunikation” går vi igenom processen under  Marias vägledning. 

– Mod är bland det viktigaste i hållbarhetskommunikationen för att våga kommunicera det man vill och ska ta sig an - inte bara rapportera vad man har gjort.