Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Employer Branding och medarbetarnas personliga varumärke

För att få medarbetare att lyfta fram sin arbetsgivare räcker det inte med att tänka enbart i termer av Employer branding och vänta sig att personalen villkorslöst ska arbeta för att stärka företagets varumärke. Man måste också tänka på Employe(e) branding – och vara tydlig med hur företaget bidrar till att stärka medarbetarnas personliga varumärke. 

Bild på

Det talas mycket om Employer branding – konsten att positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren och på så sätt locka, utveckla och behålla den bästa möjliga personalen till företaget. Många Employer branding-insatser går dock miste om sin fulla potential då de saknar en viktig komponent – nämligen ett avsiktligt syfte att stärka medarbetarnas personliga varumärke.

 

Employe(e) branding

Samtal om arbetet kan uppstå när som helst – inte minst i semi-professionella sammanhang så som mingel, after work-kvällar, sociala nätverk eller på utbildningar. När arbete kommer på tal är det dock sällan arbetsgivarens varumärke som lyfts. Man pratar gärna om sitt arbete och sin kompetens – men inte om sin arbetsplats eller företagets värderingar och kultur. Även när företaget har en god vision eller hyggliga villkor för personalen är det ändå främst den egna kompetensen som hamnar i fokus. Hur kommer det sig? Jo, många Employer branding-insatser saknar anpassning till semi-professionella sammanhang.

För att få medarbetare att lyfta fram sin arbetsplats och sin arbetsgivare räcker det inte med att tänka enbart i termer av Employer branding och vänta sig att personalen aktivt ska arbeta för att stärka företagets varumärke i olika sammanhang. Man måste också tänka på Employe(e) branding – och vara tydlig med hur företagets varumärke bidrar till att stärka medarbetarnas personliga varumärke. På samma sätt som medarbetarnas goda egenskaper överförs till företagets varumärke måste även företagets värderingar och kultur kunna stärka medarbetarnas personliga varumärke – och detta kräver avsiktligt arbete.

 

Tre åtgärder för starkare ambassadörskap hos medarbetarna

1.

Förkorta, förenkla och förstärk verksamhetens vision! Ett sätt att arbeta utifrån ett Employe(e) branding-perspektiv är att ha en version av företagets vision som är formulerad på ett sätt som kan framföras i semi-professionella sammanhang. Visionen får gärna finnas i form av en så kallad hiss-pitch: ett kort, koncist och slagkraftigt format som är lätt att uttrycka och lätt att ta till sig 

2.

Involvera och lär känna medarbetarna! Det är viktigt att arbeta med sina medarbetare som ambassadörer på samma sätt som med kunder, partners och influencers. När kunder, partners och influencers ska agera varumärkesambassadörer görs noggrann research och anpassning – både utifrån gruppernas behov och sammanhangen de vistas i. På samma sätt måste företag lära känna sina medarbetare. Varumärkesarbetet måste stå i samklang med medarbetarnas personliga varumärken och värderingar för att uppmå full potential.

3.

Skapa värde – både för verksamheten och medarbetarna! Säkerhetsställa att Employer branding-arbetet stödjer verksamhetens mål – men också enar och engagerar medarbetarna. Medarbetare som är involverade och aktiva i dialogen kring hur Employer branding-arbetet ska gå till är mer engagerade och bidrar i högre grad till att organisationen når sina mål.