Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Emma Thorp, årets kommunikativa ledare: “Snällhet är en superkraft som kan flytta berg

Hur kan man som ledare vända ett bolag på nedgång? Emma Thorp, VD för Publicis Groupe Sweden, utsågs till Årets Kommunikativa ledare under Stora Kommunikationspriset 2022. Hon visar med sitt ledarskap hur en person med dedikation och målmedvetenhet kan skapa en helomvändning på bara sex månader.

Emma Thorp har arbetat totalt 10 år inom kommunikationskoncernen Publicis Groupe. År 2021 fick hon förfrågan om att återvända till organisationen – den här gången som VD för verksamheten i Sverige. Vid denna tidpunkt präglades företaget av hög personalomsättning och stagnerande tillväxt. Uppdraget var alltså allt annat än enkelt, vilket snarare sporrade än skrämde Emma.

 

– Det var en chans som jag bara inte kunde tacka nej till. Jag visste att det var ett utmanande uppdrag, och det gjorde det bara ännu mer spännande. Turnarounds är den typ av ledarutmaning jag gillar bäst och som kräver mest av ledarrollen.

 

När Emma tillträdde som VD var ett första steg att förstå situationen. Emma inledde med att ha individuella möten med alla medarbetare och med kunder, dels för att lära känna dem men också för att få en djupare förståelse om vad som behövde göras.

 

– Det gick tidigt att identifiera viktiga fokusområden. Ungefär en månad senare satte vi upp 5 tydliga mål upp som kommunicerades till personalen. Därefter handlade det om att visa på snabba framsteg; att bygga förtroende, tillit och motivation hos alla medarbetare. 

 

För Emma var det viktigt att inkludera alla medarbetare i förändringsresan, att göra den tillsammans. Hon menar att kommunikationen var enormt viktig, att kontinuerligt prata om målen och det gemensamma arbetet med att nå dem.

 

– Viktigt var också att hylla medarbetare och goda insatser, att få personalen att känna stolthet och att vilja vara med och driva positiv utveckling. Sist men inte minst var det viktigt att sprida glädje, värme och omtanke. Det smittar av sig i organisationen och formar en positiv, trygg och framåtlutad kultur där man jobbar bra tillsammans.

 

Hög personalomsättning och ökad tillväxt: så arbetade Emma för att lösa utmaningarna

 

När Emma tillträdde som VD stod hon inför flera stora utmaningar. Två viktiga utmaningar handlade om att minska personalomsättningen samt att öka bolagets tillväxt. 

 

– En viktig utmaning när jag tillträdde var den höga personalomsättningen. Då vi jobbar i en konsultverksamhet där människor är helt avgörande för framgång så var det viktigt att snabbt vända denna utveckling. 

 

För att ta tag i problemet inledde Emma med att lyssna på medarbetarna för att förstå bakomliggande faktorer och vad som krävdes för att vända situationen. 

 

– En viktig åtgärd handlade om att stärka vår kultur. Vi var ett antal bolag som gått ihop under pandemin och det saknades en gemensam kultur och samhörighet. En av åtgärderna var att utse en Kulturminister som tog ansvar för kulturarbetet. Vi satte upp ett gediget kulturprogram och valde att göra kontoret till en social hubb – en plats där det hela tiden hände spännande saker. Detta, tillsammans med flera andra åtgärder, ledde snabbt till ökad trivsel och gemenskap och med en sjunkande personalomsättning som följd.

 

Den andra utmaningen handlade om tillväxt. Att vinna nya kunder var dels viktigt ur ett affärsperspektiv, men även för att höja den interna stoltheten och för att visa marknaden att de var en spelare att räkna med.

 

– Här satte vi ett stort fokus på nykundsbearbetning inom alla byrådiscipliner, något som snabbt gav fantastiska resultat! Dels vann vi många nya kunder men det gjorde även underverk för den interna stoltheten. Kundvinsterna lyftes i branschpress och plötsligt rasade det in kundförfrågningar.

 

Emma om ledarskap: “Är man stark så måste man också vara snäll.”

Frågan om hur ett bra ledarskap ser ut har förändrats under de senaste åren. Idag ser vi att en bra chef ska ha goda kommunikativa egenskaper, där beslut fattas i samverkan med medarbetarna och där relationsbyggande aktiviteter är viktiga. Emma berättar att hon strävar efter att vara väldigt nära och synlig som ledare, och ser kommunikation som ett av de viktigaste verktygen för ett gott ledarskap. 

 

– Jag tror också att snällhet är en underskattad ledaregenskap, en superkraft som kan flytta berg! Snällhet kan ibland uppfattas som en svaghet hos ledare eller kanske till och med förväxlas med naivitet eller kravlöshet, men det är helt fel. Du behöver inte vara hård som ledare för att få igenom beslut eller driva förändring. 

 

Emma menar att det snarare är tvärtom: vem vill inte hjälpa en snäll chef? Med snällhet skapar du trygga organisationer där medarbetarna samarbetar bättre. I trygga organisationer vågar medarbetarna även i större utsträckning ta risker, och risktagande är en förutsättning för innovation, något som i sin tur är en förutsättning för tillväxt.

 

– På Publicis Sverige har vi snällhet som en central del av vår kultur. Vi har ett lejon som symbol och tror på att vara ”lion-hearted”, att ha ett lejonhjärta. Att vara ”lion-hearted” handlar om att vara modig och stå upp för det man tror på, men alltid med omtanke och ett varmt hjärta. Är man stark så måste man också vara snäll.

Så blir du en bättre ledare: 3 vanliga missar enligt Emma

 

  • Bristande kommunikation. Det kan handla om för lite kommunikation eller brist på transparens och inkludering. Eller att man inte lyssnar, att man som ledare tror att man själv har alla svaren. Mitt tips är att inte vara rädd för att inkludera personal i allt från stort till smått, att våga fråga. Inkludering motiverar och motiverade anställda skapar ett bättre resultat. Sedan får man som ledare inte glömma att visa uppskattning, beröm är raketbränsle för både människor och bolag.

  • Man omger sig endast med likasinnade. Ett annat vanligt misstag hos ledare är att endast omge sig med likasinnade och på så sätt missa mångfalden och den enorma styrka den medför. Är vi alla för lika eller bara omger oss med ja-sägare tappar vi dynamiken och kreativiteten som kommer ur olika perspektiv.

  • Långsamma beslutsprocesser. I dagens föränderliga värld behöver du som ledare vara snabb i både analys och agerande samt våga ta risker och beslut på begränsat underlag. Ledare som funderar länge och behöver all fakta på bordet innan de tar beslut tenderar att missa möjligheter och hamna efter utvecklingsmässigt.Emma menar att egen utveckling är enormt viktigt för att lyckas som ledare. Här behöver man kontinuerligt jobba på sina svagheter, vässa sina styrkor och ta sig tid för att reflektera och att lära sig av sina misstag. 

 

– Jag är själv konstant självkritisk, jag ångrar sällan något men reflekterar alltid över vad jag kunde gjort annorlunda och försöker hela tiden bli en bättre ledare. Sedan tror jag mycket på att efterfråga feedback och att som ledare inte vara rädd för att visa sig svag eller okunnig. Mänskliga ledare får sympati och feedback är en gåva, det är det bästa sättet att lära.

 

Emma menar att framtidens ledarskap handlar om att kunna navigera i en ständigt föränderlig värld. Som ledare behöver man vara nyfiken och utvecklingsorienterad och älska utmaningar och förändring.

 

– Du behöver också vara en god kommunikatör. Tydlighet, inkludering och transparens är viktiga kommunikativa ingredienser för att bygga tillit och skapa starka lag som jobbar mot gemensamma mål. Sist men inte minst så behöver man bry sig om. Ledare som ser, bryr sig om och tar hand om sin personal är framtidens ledare.