Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

DIK och Sveriges kommunikatörer tar krafttag för att förbättra kommunikatörernas arbetsdag

Kommunikatörer, informatörer och PR-specialister har den högsta stressrelaterade sjukfrånvaron bland fackförbundet DIK:s stora yrkesgrupper. Det visar statistik från Försäkringskassan. Runt om i landet vittnar kommunikatörer om orimliga krav, långa arbetsdagar och oförstående chefer. Därför inleder DIK och Sveriges Kommunikatörer ett långsiktigt samarbete för att förbättra arbetsdagen för kommunikatörerna.

Caroline Thunved, Sveriges Kommunikatöre, och Johanna Lindell, DIK

Enligt statistik som branschtidningen Magasin K har tagit fram med hjälp av Försäkringskassan har kommunikatörer som yrkesgrupp en överrisk på 17 procent att bli sjukskriven för stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta i jämförelse med den genomsnittliga risken för anställda i alla yrkesgrupper.

 

- Jag är glad över att DIK och Sveriges Kommunikatörer nu intensifierar samarbetet. Tillsammans representerar vi ungefär 10 000 kommunikatörer och vi kan stärka varandra i arbetet med att göra arbetsmiljön bättre för medlemmarna, säger Johanna Lindell, vd på DIK.

 

Samarbetet innefattar flertalet aktiviteter, bland annat ett panelsamtal under hösten där alla inom kommunikationsbranschen bjuds in att lyssna. DIK och Sveriges Kommunikatörer kommer även att bjuda in till samtal med personer i ledande positioner, som leder kommunikatörer och marknadsförare, för att tillsammans verka för att lyfta och stärka professionen.

 

- Att professionellt jobba med kommunikation är fantastiskt roligt och utvecklande. Det är ett yrke som har en stor bredd och många möjligheter, här och nu och i framtiden. Jag vill medverka till att fortsätta stärka professionen och skapa förutsättningar för bägge parter – ledning som individ – att verka i en socialt hållbar arbetsmiljö. Vårt samarbete med DIK möjliggör det, säger Caroline Thunved, vd och Generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.

 

DIK har lyft kommunikatörernas ansträngda arbetsmiljö i en rad rapporter. Rapporten Vad ska kommuniceras och av vem? (2021)pekar på att 38% av kommunikatörerna uppger att de aldrig eller sällan upplever att det finns tillräcklig kompetens kring kommunikatörsyrket hos de som fattar strategiska beslut över kommunikationen. I en undersökning från 2019 framkommer bland annat att 71 procent av DIK:s medlemmar som arbetar inom kommunikation upplever att deras generella arbetsbelastning är ganska hög eller för hög och över hälften av respondenterna uppger att stress på arbetet påverkar deras privatliv en eller flera gånger i veckan.

 

 

 

Länkar

Kommunikationsyrkena sjukskrivs oftare för stress, Magasin K, 2022: https://magasink.se/2022/09/kommunikationsyrkena-sjukskrivs-oftast-for-stress/

Vad ska kommuniceras och av vem, DIK, 2021: https://assets.ctfassets.net/vkygthqfrquy/01P2hGsY9skLCoBYhqeML2/2bd67484d8cc9ebb614a9472fe82e20f/Vad_ska_kommuniceras_och_av_vem_En_rapport_om_yrkesetik__medierelationer_och_transparens_i_offentlig_kommunikation.pdf

Kommunikation på olika villkor: flexibilitet, obetalt arbete och kompetensflykt, DIK, 2019: https://assets.ctfassets.net/vkygthqfrquy/4rFkGNR3qJfpUhCxVB85W/d86fb5e5e069c8da357ff913cfea0f35/dikkommunikation-pa-olika-villkor-flexibilitet-obetalt-arbete-och-kompetensflykt.pdf

 

Om DIK

DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. DIK har cirka 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

 

Om Sveriges kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer är medlemsorganisationen för alla som kommunicerar i sin yrkesroll. Sveriges Kommunikatörers uppdrag är att främja kommunikationens strategiska och operativa roll i företag, organisationer och offentliga verksamheter.

 

För intervjuer eller mer information, vänligen kontakta:

Hanna Öster, kommunikations- och marknadsansvarig Sveriges Kommunikatörer

hanna.oster@svkom.se

073-343 41 36

 

Tamim Alameddine, pressansvarig DIK

tamim.alameddine@dik.se

08-480 040 10