Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

"Det var en ynnest att gå programmet"

Fotograf: Tina Stafrén (bilden är beskuren av Sveriges Kommunikatörer)

Vad har du för bakgrund och vad gör du idag?

– Jag är utbildad kommunikatör, med tio års erfarenhet som konsult inom digital kommunikation, men är sedan sex och ett halv år tillbaka kommunikationschef på Mittuniversitetet.

Hur ser din chefsroll ut idag?

– Jag är avdelningschef för Kommunikationsavdelningen med drygt 20 medarbetare i både Sundsvall och Östersund. Jag är också sedan 2018 med i universitetsledningen.

Vad är den viktigaste förmågan eller kompetensen som en kommunikatör i ledande befattning behöver idag?

– Förståelse för organisationens uppdrag och själ och förmåga att driva kommunikationsarbetet baserat på detta.

Vad är det för stora frågor ni jobbar med idag sett ur ett kommunikationsperspektiv?

– Att säkerställa att allt fantastiskt som görs på universitetet kommer samhället till nytta, exempel genom att kommunicera forskningsresultat och inspirera till högre studier. Sedan cirka ett år tillbaka har vi ny vision och strategi och baserat på denna har vi en ny kommunikationsstrategi som innebär ett större fokus på att använda kommunikation i utvecklings- och förändringsprocesser och det är ett nytt tänk för vår organisation.

Vad tog du med dig från programmet Communication Executives Program förra året?

– Oj, jag tog med mig väldigt mycket. Så klart aktuell forskning om kommunikation, men också de delar som handlar om verksamhetsutveckling, strategiarbete och organisation har jag använt i min vardag. Och nätverkandet med kurskollegorna är också givande. Det var verkligen en ynnest att få gå programmet.

Fick du någon direkt nytta av programmet in i ditt vardagsarbete eller strategiarbete?

– Ja absolut. Under 2018 var jag tillsammans med en kollega ansvarig för ett strategiarbete på uppdrag av rektorn. Jag hade direkt nytta av flera moment kopplat till strategi- och förändringsarbete. Vår kommunikationsstrategi är så klart baserad på den forskningsbaserade kunskap jag fick till mig under programmet. Dessutom har jag använt konkreta workshopövningar tillsammans med ledningsgruppen från moment om ledningskommunikation, det är ett annat exempel på direkt nytta.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.