Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

"Det var en påfyllning av både kunskap och kompetens"

Pernilla Björk, kommunikationsdirektör vid Uppsala Universitet, fick både större kontaktnät och nya insikter och idéer om hur verksamheten kan utvecklas, efter att ha gått Sveriges Kommunikatörers managmentprogram Communication Executives Program.

Hur skulle du beskriva dina 20 dagar som deltagare på Communication Executives Program?
– Jag ser CEP:en som en investering som både jag och min arbetsgivare gjort i den verksamhet som jag leder men också i mig som chef/ledare men också i mig som person. Jag har kontinuerligt sett till att hålla mig uppdaterad i min yrkesroll och i mitt ledarskap men det har oftare blivit kortare kurser eller konferenser. Det här var mer av en rejäl påfyllning av både kunskap och kompetens. Det var ett privilegium att få möta alla föreläsare, internationella utblickar, aktuell forskning inom området. Föreläsarna var strålande och jag uppskattade att de hade både vetenskaplig grund och praktisk erfarenhet. Och vi fick bra litteratur. Det gavs också tid till personlig reflektion och utveckling. Det var krävande men också väldigt roligt. Upplägget med träffar på internat var väldigt bra. Varje träff var som att kliva in i en bubbla av utveckling, kunskap, kreativitet och inspiration.

Rollen som kommunikationsdirektör har förändrats, det ställs nya krav och ges nya möjligheter. Innehållet var en bred orientering inom många områden men också fördjupningar inom de mest aktuella områden där vi ser de största utmaningarna. Programmet var intensivt, väl använd tid och en bra blandning av föreläsningar, diskussioner och övriga aktiviteter.

Vilka konkreta fördelar, utvecklingssteg eller effekter har du märkt av att du gått programmet?
– Jag tycker att det är lättare att sätta vissa frågor i ett större sammanhang och vara tydlig med vad kommunikationsavdelningen bidrar till och vilken roll vi har i utvecklingen av verksamheten. Bredden i CEP:en till exempel ekonomi, AI och hållbar utveckling gör att jag fått en större säkerhet och fått mer handlingsfrihet att agera de frågorna.

Vad kommer du att ta med dig från programmet till dina kollegor?
– Jag delade med mig av både litteratur och det jag lyssnat till och varit med om. Jag tror till och med att mina kollegor blev lite trötta på mig när jag kom tillbaka efter CEP-träffarna med nya idéer och en vilja förändra saker på en gång. Konkret har CEP:en kommit till nytta i verksamhetsplaneringen. Jag har också fått ett kontaktnät av kursdeltagare och experter som gör att det är lätt att få råd och inspel till utmaningar som vår verksamhet står inför. 

Du har spenderat 20 dagar på kursgård med 14 andra deltagare. Vad har gruppen haft för betydelse för dig?
– Gruppen har stor betydelse och är en av de stora behållningarna jag fått av kursen. Att få träffa och lära känna kollegor är berikande. Vår grupp var fantastisk. Alla delade generöst med sig av sina erfarenheter, problem, motgångar, framgångar, tips både i yrket och på ett personligt plan. Vi firade varandras framgångar under vårt gemensamma år. Dessutom hade vi diskussioner kring föreläsningarna och innehållet i kursen som gav nya perspektiv. Vi har fortfarande kontakt på olika sätt och det kommer vi säkert att ha i framtiden också.

Vilket råd skulle du ge till dina branschkollegor som vill gå Communication Executives Program?
– Jag funderade i flera år innan jag verkligen kom till skott. Vänta inte så länge som jag gjorde. Ett råd är också att förbereda chefer, medarbetare, kollegor och familj inför träffarna, så att du har möjlighet att vara borta de dagarna när det är internat. Det är också bra att planera in lite tid efter varje CEP-träff – på jobbet, för att reflektera hur du arbetar med just det temat som togs upp under träffen och fundera över hur du kan använda det vi arbetade med på kursen i din vardag. Jag har laddat ner allt kursmaterial så jag kan ha det lättillgängligt och återvända till det i vardagen.