Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Det är en prisvärd form av kompetensutveckling”

Sveriges Kommunikatörers nätverk har varit en viktig del av medlemmarnas och deltagarnas kompetensutveckling och nätverkande. Vi har ställt några frågor till tre deltagare som gått olika nätverk vad de fått med sig.

Under våren utvecklade Sveriges Kommunikatörer ett nytt koncept för nätverken. Det gjorde att nätverken var fortsatt möjliga att genomföra även under coronakrisen. Istället för fysiska möten gjorde vi träffarna helt eller delvis digitala, vilket öppnade upp för att fler runt om i landet kunnat delta på träffarna. Omställningen gjorde också att många kunnat fortsätta att nätverka för att dela sina erfarenheter och lära sig av andra kommunikatörer.

Mia Söderbärj, kommunikationsansvarig vid Stockholms universitet, har gått nätverket för kommunikationsansvariga sedan 2015. Som ensam kommunikatör på sin avdelning tyckte hon att det skulle vara roligt att träffa likasinnade. Även om det finns kommunikatörsnätverk på universitetet, ville Maria kunna bolla tankar med andra i samma profession på andra arbetsplatser.
– Det blir ett litet avbrott ur ”jobb-vardagen” som ger tid för reflektion. Vi har alltid inspirerande föreläsare och det är mycket intressant att ta del av andra kommunikatörers vardag, och så inser man att de flesta brottas med liknande frågor även om vi jobbar i vitt skilda branscher.

Vad har du fått med dig från nätverket genom åren?
– Jag har fått kontakt med ett gäng kompetenta människor som jag kan höra av mig till och få tips eller bolla med, och jag har fått en inblick i kommunikationsarbetet inom ett brett spektrum av organisationer – både via deltagarna i nätverket men också via föreläsarna.

Magnus Johansson, kommunikationsstrateg på Trafikkontoret på Stockholms stad, har just avslutat nätverket intern kommunikation. Han valde nätverket för att få perspektiv inom yrket.
– Jag ville byta erfarenheter med och få inspiration av andra som jobbar med liknande frågor som jag själv gör. I kommunikatörsrollen är det väldigt givande att få ta del av hur ens yrkeskollegor i helt andra verksamheter tänker och agerar kring samma frågeställningar.

Vad fick du med dig från nätverket?
– Väldigt mycket inspiration! Både i fråga om ny kunskap och nya idéer från de andra deltagarna, nätverksledaren och de inbjudna gästföreläsarna. Men även bekräftelse på att vi ofta tänker i samma banor kring de kommunikationsuppdrag och de utmaningar vi har, oberoende av verksamhet. Det bidrar till att jag känner mig ännu säkrare i min yrkesroll.

Jenny Lindström, marketing & communication på Ikea, har precis gått klart nätverket strategisk kommunikation och tycker att det finns flera fördelar med att ha varit med.
– Eftersom alla som är med arbetar med kommunikation i någon form har vi ungefär samma utgångspunkt och synsätt. Samtidigt arbetar vi alla inom olika typer av verksamheter vilket både gör att man breddar sina kunskaper och får nya infallsvinklar och uppslag till hur man kan ta sig an sina egna arbetsuppgifter. Oftast skapar det väldigt bra diskussioner eftersom det kommer upp olika typer av frågeställningar, funderingar och idéer.

Har du fått konkreta uppslag till din egen organisation från nätverket? 
– För min del har det handlat om till exempel att få uppslag till hur man kan skapa engagemang, hur man kan värdera vilka kommunikationsinsatser man ska prioritera framför andra, hur man kan mäta kommunikationsinsatser och även funderingar kring vad som verkligen är värt att mäta.

Mia Söderbärjs förra chef tyckte att nätverk var en kostnadseffektiv kompetensutveckling vilket blev ett bra argument för att arbetsplatsen skulle stå för kostnaden.
– Jag håller med och vill säga att det är en prisvärd form av kompetensutveckling. Vi är ju några som hängt kvar i nätverket år från år, vilket gjort att vi lärt känna varandra bättre och bättre och då får man ju ut ännu mer såklart. Vi som är med investerar ju vår tid och jag tycker jag får tillbaka enormt mycket.