Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Design thinking: exempel från offentlig verksamhet

Kommunikatören blir en mer påtaglig del av ledningen, vilket kräver kunskap i hur man kan utveckla organisationen. Detta gäller inte minst innovativa lösningar för offentliga verksamheter. Design Thinking har bland annat använts framgångsrikt inom bibliotek, skola och sjukvård.

Det påstående som flest kommunikatörer enades om i vår rapport Framtidens kompetensbehov hos kommunikatörer (2019) var att kommunikatören bör närma sig affären mer (99%). Även utan att vara en del av ledningen kräver rollen en hel del innovation för att utveckla de egna uppgifterna, men också fungera stöttande till hela organisationen.


Design Thinking är ett sätt att vara innovativ utifrån medlemmen, medborgaren eller brukaren av en tjänst. Många känner till de klassiska exemplen där Apple, Google och Netflix nått framgång utifrån modellen. Det finns dock en uppsjö exempel på framgångsrik och nytänkande användning även utanför det mycket digitalt präglade näringslivet. Här har vi lyft tre områden inom offentlig verksamhet där Design Thinking markant förbättrat resultaten.

Bibliotek

När det nya biblioteket i Helsingfors började planeras vände man sig till Design Thinking för att ge invånarna möjlighet att direkt påverka bibliotekets tjänster och organisation. Målet var att skapa en trygga, välmående och inkluderande miljö för invånarna. Biblioteket lämnade de vanliga metoderna med fokusgrupper och medborgarpaneler och biblioteksbesökarna har istället själva fått delta i hela planeringen och beslutsfattandet. Toronto public Library och Chicago Public Library är också kända användare av metoden.


IDEO, det amerikanska företaget som ligger bakom Design Thinking-begreppet, gav ut en bok särskilt riktad till bibliotek. Intresset var även i Sverige så pass stort att läns- och regionbiblioteken Örebro, Uppsala, Skåne och Dalarna finansierade en översättning av boken som nu finns tillgänglig för hela landets bibliotek Design thinking för bibliotek.

 

Skola

Skolåret 2017 startade med en tredagarlång workshop för de 415 eleverna på New Tech High School Napa. Fokus var att empatisera med varandra och potentiella användare av deras innovationer, dels för att utvecklas som individer men också för att stärka kulturen på skolan. Eleverna fick välja mellan ett antal ämnen och utifrån dessa bilda grupper och tävla med sina innovationer. En annan skola som till och med inkorporerat Design Thinking i hela sin lärandefilosofi är Stanford d.school. Makers Empire har också satt ihop en guide för att använda metoden tillsammans med lite yngre barn.

 

Sjukvård

Välbekanta med de goda resultaten av Lean-metoden har nu sjukhusen de senaste åren på riktigt börjat arbeta med metoder för att inte bara effektivisera arbetet utan och höja upplevelsen för, ibland mycket utsatta, besökare. Strategikonsulterna Hudron har skrivit om hur du kan använda Design Thinking för att underlätta för väntande patienter.

Ögonsjukhuset i Rotterdam bestämde sig för att höja patientnöjdheten genom att applicera ett patienten-först-tänk. De har på tio år tagit sitt sjukhus från den klassiska sterila känslan till en ljus och välkomnande plats som vunnit designpriser. Som en sidoeffekt lyckades de till och med öka kapaciteten för nya patienter med 47%. De började med att undersöka den första känslan patienterna fick när de trädde in i sjukhuset, vilket visade sig vara en rädsla för att bli blind. Deras första uppgift blev således att dämpa den initiala rädslan. I liten skala testades olika hypoteser. En av de som visade bäst resultat var att skicka t-shirts med ett gulligt djur på, hem till barn inför deras besök. Dessa kunde de bära när de skulle möta sin läkare. Läkaren hade i sin tur en knapp som matchade djuret, vilket omedelbart skapade en känsla av samhörighet för barnet och gav en tryggare upplevelse. Ett fantastiskt resultat utifrån någon som kunnat testas i väldigt liten skala och till en mycket lågt pris.

Se vårt webbinarium om Design Thinikng för kommunikatörer.

Läs mer om kursen Design Thinking.