Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Den första studien som jämför kommunikation inom Norden

European Communication Monitor bjuder in till världens största undersökning inom strategisk kommunikation och PR. Studien har genomförts varje år sedan 2005. Nytt för i år är en egen rapport utifrån de nordiska länderna.

Under de 15 år som studien har undersökt tusentals kommunikatörer över hela Europa har man kunnat få en bild av hur kommunikationen utvecklats. Något som varit genomgående i alla länder och i alla år har varit ett ökat fokus på kommunikationens koppling till organisationens mål och verksamhetsbeslut, en utveckling där Sverige legat i framkant. Man har också tidigare fångat upp mer snabbrörliga trender som CSR eller hållbarhet. I år tror professor Jesper Falkheimer, Lunds universitet, som ansvarar för den svenska studien att det kommer vara tydligt fokus på digitalisering.

– Syftet med studien är att bedriva forskning men också att ge praktiker en internationell bild av vart vi är på väg. Det ger oss även mycket underlag för trendanalys och att kunna följa kommunikation över tid.

Nytt för i år är vi i Norden får en egen rapport om kommunikation i de nordiska länderna, vilket bland annat kommer att innebära en jämförande rapport. Jesper menar att den höga tillit vi delar inom Norden till såväl myndigheter som andra medmänniskor kan prägla kommunikationen i jämförelse med övriga Europeiska länder. Det finns samtidigt betydande kulturskillnader de nordiska länderna emellan, både inom politiken och i företagen, vilket gör Jesper särskilt intresserad av hur kommunikatörer ser på den egna vardagen.
– Trots att vi har mycket gemensamt har vi för lite utbyte över landsgränserna. Det ska bli väldigt spännande att se resultatet, särskilt eftersom det aldrig gjorts en liknande studie.

Genom att delta i undersökningen hjälper du kommunikationsforskningen och stärker samarbetet mellan kommunikatörer – världen över.


Delta i undersökningen »