Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

De har gått Communication Executive Program: “Ger en skjuts i sin kompetenshöjning”

Communication Executive Program  är ett managementprogram s kapat i samarbete mellan Sveriges Kommunikatörer och KTH Executive School . Programmet ger deltagarna möjlighet att utvecklas, nätverka och hänga med i den digitala utvecklingen. Sofia Barré, Petra Thor Jonzon och Patrik Eksell berättar om sina upplevelser av programmet och vad du som framtida deltagare kan förvänta dig.   

Sofia Barré, Patrik Eksell och Petra Thor Jonzon

Managementprogrammet kombinerar teknologisk utveckling, affärsutveckling, hållbarhet, kommunikation och ledarskap för att ge framtidens ledare insikter och perspektiv gällande digitalisering och ny teknik. Programmet innehåller fyra moduler med olika fokusområden och passar dig som vill ligga i framkant gällande digital utveckling och kommunikation.   

Petra Thor Jonzon: “Får en skjuts i sin kompetenshöjning” 

Petra jobbar som kommunikationsdirektör på Domstolsverket, ett uppdrag som handlar om att utveckla den samlade kommunikationen på Sveriges domstolars gemensamma forum. En del av detta är att driva den digitala utvecklingen, och det var så hon fick upp ögonen för programmet.  

– Jag tänkte att programmet kan ge mig insikt om hur andra arbetar med digitalisering men även få ta del av teorier och inspel från forskning. Man får en skjuts i sin kompetenshöjning.  

Som deltagare ökar du på din kunskap gällande vad digitaliseringen innebär utifrån olika perspektiv, något som är väldigt viktigt, säger Petra. Det gäller att bygga på din kunskap för att sedan kunna plocka ut vad som kan appliceras på just din arbetsplats, menar hon.  

– Ska du sitta i en ledningsgrupp eller är ansvarig för en kommunikationsavdelning behöver du vara med i matchen. Du behöver hänga med kunskapsmässigt vad allt det här nya faktiskt innebär.  

Patrik Eksell: “Har fått med mig bra modeller och verktyg”  

Patrik Eksell, Director Inhouse Production på Väderstad, inspirerades till att gå programmet av sin chef som gick det för tio år sedan. Hans chef fick med sig många lärdomar, och rekommenderade programmet till Patrik.   

– Nu är programmet mer för framtiden, vad som händer inom kommunikationsbranschen och vad det innebär för kommunikatörens roll, och det är precis det jag tycker att jag får med mig från utbildningen, säger han.  

Att programmet bland annat har diskuterat AI och vad den teknologiska utvecklingen innebär nämner Patrik som extra värdefullt.  

– Jag har fått med mig både bra modeller och verktyg som jag tror kommer vara användbara framåt.   

Sofia Barré: “Mycket av det som har tagits upp går att applicera i vardagen”  

Sofia Barré, kommunikationschef på Svenskt Vatten, lockades av programmets bredd samt samarbetet med KTH Executive School. Helhetsintrycket av modulerna är att de leder till intressanta diskussioner och flera av föreläsarna ser hon möjligheter att jobba nära med på hemmaplan för att utveckla arbetet. Hon beskriver internatet som en avgörande del av programmet. Genom att åka bort får du som deltagare tillräckligt mycket tid för djupdykning inom de olika ämnena.  

– Vi har bland annat diskuterat AI, något som är det väldigt aktuellt. Mycket av det som har tagits upp går att applicera i vardagen. Saker vi kan ta med oss och använda direkt, säger hon. 

Gruppen är en annan höjdpunkt av programmet. Sofia säger att det är en bra spridning av ålder och yrken – även om de i grunden är på ungefär samma nivå.  

– Jag tycker att det har varit väldigt värdefullt gällande nätverksbyggande, säger Sofia.  

Sofia tipsar framtida deltagare att värna om kunskapen hemma, något som hon gör genom att kontinuerligt samtala och diskutera med sin chef. 

Här kan du läsa mer om Communication Executive Program