Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Därför ska du öka din affärskunskap: “Ger kommunikatörer större pondus för att delta i dialoger i ledningsgruppen”

Teknologisk utveckling ökar kraven på kommunikativa ledare. Att stärka din affärs- och verksamhetsförståelse är en möjlighet för dig att  kunna ta plats i ledande funktioner och få ökad förståelse för ekonomiska aspekter av en verksamhet. Niklas Gustafsson berättar om verktygen kommunikatörer behöver för att delta i diskussioner på hög nivå och ta nästa kliv i karriären.

Personer som sitter runt ett bord och jobbar

Vi lever i en tid av konstant teknologisk förändring och utveckling, något som ställer höga krav på innovation, engagemang, kreativitet, kommunikativt ledarskap och inte minst affärs- och verksamhetsutveckling. För att möta detta behov har Sveriges Kommunikatörer i samarbete med KTH Executive School skapat managementprogrammet Communication Executive Program – technology, business and leadership.  

“Stort behov att förstå affärsmässiga områden” 

En av processledarna för programmet är Niklas Gustafsson, civilekonom och under de senaste tio åren programdirektör på KTH. Där utvecklar han utbildningar för företag och organisationer, med fokus på managementprogram. I programmet har han ett stort ansvar under modul tre som fokuserar på affärs- och verksamhetsutveckling. 

Programmet växte fram utifrån en insikt om att kommunikatörer som det ser ut i dag i världen har ett stort behov att förstå affärsmässiga områden, säger Niklas.  

Verktyg för att förstå affärs- och verksamhetsutveckling 

Affärs- och verksamhetsutveckling har fått allt större betydelse i samband med digitaliseringen. Under modulen får du lära dig om affärsförståelse, affärsmodeller och hur du som kommunikatör kan utvecklas i din roll för att bättre förstå och bidra till organisationens strategi. Modulen ger dig även kunskapen att analysera den nya tidens affärsmodellers ekonomiska konsekvenser.  

Hela modul 3 går ut på att deltagarna ska få större förståelse för hur affärs- och verksamhetsutveckling kan gå till. Vi vill ge kommunikatörer större pondus att delta i dialoger och diskussioner i en ledningsgrupp, säger Niklas.  

Möjliggör för kommunikatörer att ta nästa steg 

Målet med att få denna kunskap är att kommunikatörer ska kunna ta en aktiv roll i olika typer av diskussioner gällande ekonomi och affärsutveckling. En del av detta är att få ökad förståelse för ekonomiska begrepp och på den vägen bli en aktiv deltagare i diskussioner på högre nivå gällande verksamheten.  

– Det handlar mycket om förståelse för olika typer av ekonomiska begrepp. Vi har lagt upp hela modulen så att man dels får tillfälle att träna själv på att ta till sig begreppen och utforska sig egen kunskap, säger Niklas. 

En annan del är att förstå konsekvenserna av ekonomiska beslut och förändringsprocesser inom företag och sedan förmedla denna information på ett begripligt sätt. Under hela programmet står kommunikatörens roll och utveckling i centrum, säger Niklas.  

– Kommunikatörens roll är superviktig i all form av utvecklingsarbete och för att få ut både intern och extern kommunikation. Att kunna ta något som har diskuteras i månader och få ner det på ett begripligt vis är en konst.  

Utbildningen är rätt i tiden 

– Teknikutveckling går med enorm hastighet och de flesta organisationer måste förändras och ha nya förhållningssätt för att hänga med.  

Fokuset på affärs- och verksamhetsutveckling är helt rätt i tiden poängterar Niklas. Vi lever i oroliga tider som påverkar både förväntningar och förutsättningar inom organisationer och företag. Huvudsyftet med programmet är därför att ge deltagarna en skjuts i deras professionella utveckling samt rustas inför framtida utmaningar.  

Communication Executive Program pågår under ett år och innehåller fyra moduler med olika fokusområden för att du ska kunna utvecklas både personligt och professionellt samt ligga i framkant gällande den teknologiska utvecklingens påverkan på företag och organisationer.