Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Checklista för att jobba mer strategiskt och värdeskapande

Dagens lucka är en julklapp från Geta Kroon och Martin Nordlinder, båda seniora konsulter och erfarna pedagoger och föreläsare, i form av en checklista. De hjälper dig att gå från en stödjande och reaktiv kommunikationsfunktion till en värdeskapande och proaktiv. Det handlar om att prioritera, fokusera, planera och agera.

En man med svarta glasögon och kort ljust hår och en kvinna med axellångt svart hår som ler mot kameran.

Den här artikeln är en del av Sveriges Kommunikatörers julkalender, där vi varje dag i december bjuder på spännande och lärorika spaningar och insikter från kommunikationsexperter.

Vem bryr sig?

Vem bryr sig? är kanske den viktigaste frågan av alla att ställa sig för oss som jobbar med kommunikation. Vad är det våra mottagare ska bry sig om? Hur skulle vi kunna få dem att bry sig lite mer? Och om de inte bryr sig alls, vad gör vi då?

Frågan i sig kan förändra inte bara kvaliteten på kommunikationen, den kan också förändra kvaliteten på produkten eller tjänsten, till och med på hela organisationen. Den kan ligga till grund för interna diskussioner om positionering, det vill säga ”för vem vi ska vara kända för vad” liksom för affärsidé och vision. Och allt däremellan.

Vad som också är viktigt med frågeställningen är att den får oss att verkligen lyssna på mottagaren, att lägga örat mot rälsen och våga vara självkritiska. De med störst intresse och engagemang är ofta de som har bäst förutsättningar att lära sig mer. Så våga fråga: Vem bryr sig?

Vem bryr sig om oss?

Men frågan om vem som bryr sig gäller inte bara externt, gentemot de marknadsföringen och kommunikationen har för avsikt att nå. Den är lika viktig att ställa sig internt och kring den egna organisationen.

Vem bryr sig om kommunikatörens roll och funktion? Vem bryr sig om att de flesta kommunikatörer sitter på flera och ofta alldeles för många olika stolar, att vi ska vara specialister och generalister samtidigt. Och att kraven på oss ökar i takt med nya tekniska innovationer och lösningar, kanaler och mötesplatser.

Låg kunskap i organisationen om varumärken och kommunikation gör att förväntningarna på oss kommunikatörer och vår roll ofta blir felaktiga.

God jul och gott nytt år!

Men vem bryr sig, nu är det ju snart jul. Vi hoppas att du så småningom får en skön ledighet samt både förtroende och förutsättningar att verkligen göra ditt jobb i julklapp.

Vår julklapp till dig är en liten checklista för att lyckas förflytta dig från en stödjande och reaktiv kommunikationsfunktion till en värdeskapande och proaktiv. Det handlar om att prioritera, fokusera, planera och agera. Förflyttningen ställer krav på fem avgörande förmågor – insikt, fokus, samverkan, handling och repetition. Inspirationen kommer från Willie Pietersens bok Reinventing Strategy – Using Strategic Learning to Create and Sustain Breakthrough Performance:

1. Insikt

Först och främst handlar det om att förstå den snabbt föränderliga omvärld ditt varumärke befinner sig i. Det kräver intresse, förutsättningar och resurser för att inte bara bevaka, utan även analysera, sin omvärld. Skapa ett strukturerat sätt i organisationen för att ta tillvara på kunskap och erfarenheter om hur trender och skeenden påverkar er, hur konkurrenter och kunder beter sig på marknaden, hur ”snacket går där ute”, vad som hjälper och vad som stjälper verksamheten.

2. Fokus

Det är svårt att bygga bestående framgång utan ett tydligt fokus. En stark förmåga att översätta insikter till ett sådant fokus för att fatta beslut och göra avgörande vägval blir därför avgörande för att lyckas. Att våga välja och välja bort för att fokusera organisationens begränsade/knappa resurser på det väsentliga. Sätt tydliga syften och mål för kommunikationsinsatserna och kom ihåg att avsätta både tid och pengar för mätning och uppföljning. Först när du vet vad som ger önskat resultat kan du välja bort det som inte gör det. Mäter du inte riskerar du inte bara att fylla på din att göra-lista och slösa din tid, utan även budgetar.

3. Samverkan

Det krävs en förmåga att få alla olika delar av organisationen att samverka för att agera enligt valt strategiskt fokus. Finns mät- och belöningssystem, organisationsstrukturer och processer som främjar rätt sorts samverkan? Hur ser din och dina medarbetares kompetens och motivation ut? Att ha samsyn kring vad ett varumärke är i allmänhet, och vad just er organisations varumärke är, gör och står för i synnerhet, i kombination med en samsyn på förutsättningar för och förväntningar på både kommunikationen och kommunikationsfunktionen, är nödvändigt för samordning av kommunikations- insatserna.

4. Handling

I en föränderlig värld gäller det att ha förmågan att implementera sin strategi – snabbt! Att kunna agera, och helst före konkurrenterna. Först när det tre första förmågorna/kompetenserna är på plats kan detta ske. Och med stöd av en stabil varumärkesplattform, inspiration från ett kreativt koncept och vägledning av en övergripande kommunikationsstrategi finns förutsättningar att ha mod att experimentera. Tack vare ett tydligt fokus kan resurserna användas rätt.

5. Repetition

Slutligen krävs förmågan att hålla i och hålla ut, att förenkla, förstärka och repetera! Strategi, kreativitet och kontinuitet i kombination med andra ord. Var konstruktivt kritisk, förändra i syfte att förbättra. Och nå utveckling genom en cykel av lärande, fokusering, samverkan och utveckling. För individen, kommunikationsfunktionen och för hela varumärket.

I en organisation där samsyn råder blir det enklare att samordna verksamheten. För kommunikations- funktionen handlar det alltså till stor del om att prioritera och fokusera för att kunna planera och agera.

Prioritera och fokusera

Prioritera era insatser utifrån strategi, mål och resurser; bland idéer, målgrupper, kanaler, aktiviteter... Välj ut ett genomförbart antal att fokusera på.

Planera och agera

Gör konkreta kommunikationsplaner som innehåller tydligt syfte och mål samt metod och resurser för genomförande. Få saker ur händerna. Testa och experimentera. Mät och utvärdera.

Men framför allt, ha en riktigt god jul!

Geta & Martin / Kroon & Nordlinder