Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Björn Bergman på PostNord: “Kommunikatörer behövs mer än någonsin”

– Kommunikation behövs för att utveckla människor och verksamheter, säger Björn Bergman, Head of Group Brand and Communication på PostNord Group. Han menar att kommunikatörens roll blir allt mer utmanande – samtidigt som kommunikatörer behövs mer än någonsin. 

En man med kort mörkt hår och kostym som ler mot kameran.

I vår intervjuserie "Hej medlem!" möter du medlemmar i Sveriges Kommunikatörer och får ta del av hur kommunikatörer runt om i Sverige jobbar och ser på yrkets utmaningar och möjligheter. 

Efter sin examen i samhällsvetenskap ville Björn jobba med samhällspolitiska frågor och inledde en karriär som spökskrivare åt Anna Lindh, dåvarande miljöminister, något som ledde till tjänsten som informationschef på Miljödepartement. I dag arbetar han som Head of Group Brand and Communication på PostNord Group.  

– Kommunikation är ett viktigt verktyg för att lyckas i genomförandet av den strategi som styrelse och koncernledning slagit fast. Genomförande är ju allt när det gäller strategier, och utan kommunikation och bra kommunikatörer så stannar den i presentationsläge på en PowerPoint.    

Utveckling genom erfarenhetsutbyte 

Björn har gått flera utbildningar i Sveriges Kommunikatörers regi, bland annat Communication Executive Program 2011. En upplevelse som han beskriver som otroligt lärorik, inte minst möjligheten att dela erfarenheter med 22 andra kommunikationschefer.    

– Man lär sig mycket av varandra när man diskuterar olika dilemman och ges tid att fokusera på föreläsningar i olika ämnen. Jag fick med mig viktig kunskap att ha som kommunikatör, till exempel ökad förståelse för ekonomi, verksamhetsutveckling och strategi.       

Kommunikation viktig vid stora förändringar

Som Head of Group Brand and Communication ansvarar han, tillsammans med sitt team, för koncernens varumärke, den finansiella kommunikationen och övergripande riktlinjer för intern och extern kommunikation i koncernen.    

Såväl utmaningen som styrkan med PostNord ligger i företagets storlek, menar Björn. Det kräver mycket planering och koordinering att genomföra förändringar och nå ut med budskap till alla anställda i hela Norden, men samtidigt finns det en enorm styrka.     

– För ett par år sedan beslutade vi till exempel att ställa om vår produktion och våra transporter med målet att vara fossilfria 2030. För att nå dit investerar PostNord stort i elektrifiering av sin fordonsflotta, användning av biodrivmedel samt innovativa leveranslösningar och samarbeten med leverantörer och kunder. Vi har kommit en bra bit på väg, och det är en satsning som är viktig inte bara för oss, utan för hela transportsektorn och för samhället i stort. 

Kommunikatörer skapar värde för organisationer 

– Kommunikation och ledarskap är ju två sidor av samma mynt, och det roliga ligger i att få vara med och utveckla människor och verksamheter. Vi kommunikatörer har en viktig roll i att skapa värde för våra organisationer och ju närmare affären vi ligger desto mera kan vi bidra med, säger Björn.  

Vi befinner oss i en väldigt spännande tid där kommunikatörens roll är mer utmanade än tidigare, menar Björn.  

– I en värld där information är tillgänglig i ett överflöd och finns på hur många plattformar som helst så har vi en viktig uppgift att sortera och anpassa utifrån målgrupp och behov. I en tid när samhälle och företag förändras allt snabbare behövs kommunikatörer mer än någonsin för att skapa trygghet och bidra i förändring.