Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Barns tjänstedesign hjälpte lärarna se social problematik

Maskrosbarn använder sig av allt från tjänstedesign till opinionsbildning för att uppmärksamma problem, men framförallt ge förslag på lösningar för utsatta elever.

Sveriges Kommunikatörers generalsekreterare Hanna Brogren har intervjuat Marlene Lundli, kommunikatör och projektledare på Maskrosbarn om det breda och mångfacetterade arbete som mynnade ut i den uppmärksammade kampanjen Skolkurage. Ta del av hela samtalet på Youtube eller som podd.

Att använda sig av tjänstedesign för att ta sig an sociala problem kan låta nog så komplext. Att dessutom göra det tillsammans med barn låter som en rejäl utmaning. För Marlene Lundli, kommunikatör på Maskrosbarn, var det dock en självklarhet att låta såväl målgruppen i form av lärarna, som fokuspersonerna i form av eleverna, vara en del av innovationsprocessen.

Ungdommar uppmärksammade lärarnas viktiga roll

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn med föräldrar i missbruk eller med psykisk ohälsa och barn som är utsatta för våld. Denna grupp innefattar en halv miljon barn i Sverige idag, alltså fem till sex personer i varje klass. Organisationens har arbetat i 15 år med att öka kunskaperna kring problemen och motarbeta stigman. Idag är de 170 anställda i Malmö, Göteborg och Stockholm. De vann Stora Kommunikationspriset i kategorin Årets ideella organisation 2020 för sin kampanj Skolkurage.

Bakgrunden till kampanjen var att man sett rapporter och individuella utsagor om hur betydande roller lärare har haft för barn i utsatta situationer. Maskrosbarn började kommunicera en hyllningsfilm till lärare i sina egna kanaler på lärarnas dag. Ungdomar gick då in och taggade tidigare lärare och berättade hur mycket de betytt för dem. Detta understödde ytterligare behovet av en kampanj som lyfte lärarnas viktiga roll.

– Det blev sådan himla fin kommunikation, säger Marlene. Lärarna blev rörda när de fick så fin uppmärksamhet. De hade kanske inte förväntat sig att de gjort så stor skillnad. Där såg vi att det fanns någonting rent kommunikativt.

Tjänstedesign en del av organisationens strategi

Projektgruppen åkte till de statistiskt sett mest utsatta skolorna och utförde djupintervjuer och workshops med skolpersonal och elever.

– Vi har jobbat med tjänstedesign väldigt länge, innan vi ens visste att vi gjorde det, säger Marlene. Vi har alltid jobbat tillsammans med barnen för att ta fram olika typer av stöd. Det är något vi gör i hela organisationen, vi jobbar tillsammans med målgruppen för att se problem och lösningar.

Detta menar Marlene gör att de får mer realistiska lösningar. Inför en större enkät, man kom att genomföra senare, lyssnade Marlene in noga under samtalen för att plocka ut frågeställningar som skulle kunna användas i media.

– Kommunikation gick som en röd tråd genom hela arbetsprocessen.

Efter att ha uppmärksammat problematiken och sedan lyft elevers egna berättelser tog man fram lösningar till den rapport som avslutade projektet. Här lyfte man också verktyg som lärare kunde använda sig av för att hjälpa eleverna. Även om lärarna var den slutgiltiga målgruppen för budskapen var den breda opinionsbildningen en viktig del. Marlene menar att kommunikationens och projektets mål var tätt sammanflätade, vilket var en del i att det blev så framgångsrikt. Kampanjen fick mycket uppmärksamhet och lärarna blev insatta i såväl sin ibland avgörande roll, samt fick pedagogiska förslag och verktyg för att kunna visa skolkurage.