Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Att utbilda chefer i kommunikativt ledarskap är ett verktyg för den strategiska kommunikatören

I slutet av maj presenterade Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetet, sin senaste kommunikationsforskning under webbinariet Kommunikatören som verksamhetsutvecklare. Vi ställde några av frågorna som deltagarna hade till Catrin Johansson och Susanne Dahlman, kursledare för vår senaste kurs som vi tagit fram tack vare det stora intresset: Train-the-trainer: Utbilda chefer i kommunikativt ledarskap.

Med professor Catrin Johanssons senaste forskning och det stora intresset från deltagarna på webbinariet som bakgrund har Sveriges Kommunikatörer nu tagit fram kursen Train-the-trainer: Utbilda chefer i kommunikativt ledarskap. Under kursens gång kommer kursledaren Susanne Dahlman att bland annat gå igenom chefens kommunikationsansvar, kommunikationsutmaningar och förutsättningar.

Vi har ställt några frågor till Susanne och Catrin om varför chefer behöver utvecklas inom kommunikation och vad det krävs för att utbildningen ska ge effekt.

Hej Catrin! Har du några tips eller argument för att få företagsledningen att prioritera ledarutbildning i kommunikation?
– Mitt tips är att förklara för ledningen att resultatet av ledarutbildning i kommunikation kan bidra till att nå verksamhetsmålen i högre grad. Vi ser i forskningen dels att cheferna som individer blev bättre på att kommunicera och att det fick direkta konsekvenser i verksamheten – men även kontakten mellan avdelningar blev bättre. Problem löstes snabbare, vilket minskade kostnaderna enligt chefer som deltog i utbildningen.

Många ledare tror/vet/förstår inte att det finns ett behov av att dom ska kommunicera bättre. Hur för man detta på tal på ett bra sätt?
– Chefer och ledare har ofta en bra förståelse av vikten av kommunikation enligt min erfarenhet, men däremot har de ont om tid och vet inte riktigt vad de kan göra för att bli bättre. När de får verktyg för att planera sin kommunikation kan de spara och frigöra tid – och det kan vara en motiverande faktor för att gå en utbildning.

Hej Susanne, bör man som kommunikatör intressera sig för hur chefer kommunicerar med medarbetare?
– Eftersom chefers interna kommunikation med sina medarbetare har så stor betydelse för att skapa framgång för verksamheten har man som kommunikatör inte något val egentligen. Det är helt nödvändigt att intressera sig för chefers förmåga att kommunicera med medarbetarna om man vill ta vara på den stora potentialen i den interna kommunikationen.

Hur ska man bygga upp en utbildning i kommunikativt ledarskap?
– Chefens ansvar för kommunikation är komplext och stort. Ledarskap handlar ju i stor utsträckning om kommunikation. Först och främst får man läsa på om ledarskap och i synnerhet kommunikativt ledarskap för att förstå vad det innebär – och ta reda på mer om nuläget i sin egen organisation. Sen kan börja utveckla innehållet.
Generellt kan man säga att en utbildning om chefers kommunikation med sina medarbetare behöver handla både om chefens operativa och strategiska kommunikationsuppgifter. Att kunna kommunicera och leda förändrings- och utvecklingsarbete är ett exempel på strategiska uppgifter som många chefer ofta tycker är en stor utmaning. Hur får man med sig medarbetarna i ett förändringsarbete?
En mer operativ kommunikationsuppgift kan handla om hur man som chef skapar hög kvalitet i sina möten med medarbetarna. Möten där medarbetarna vill, kan och får möjlighet att vara delaktiga.

Hur ska man veta om organisationens chefer behöver gå en utbildning i kommunikativt ledarskap?
– Ta reda på hur chefernas kommunikation fungerar och upplevs av medarbetarna. Vilka kommunikationsutmaningar tycker cheferna själva att de har? Och hur vill vi att cheferna ska kommunicera med medarbetarna? Finns det några riktlinjer att ha som utgångspunkt för vår ”analys”.

– Det är också viktigt att ta reda på hur HR arbetar med att utveckla och ge stöd till cheferna – och till medarbetarna. Det finns ofta mycket att vinna på att samarbeta med HR och andra som jobbar med verksamhetsutveckling i organisationen.  I bästa fall kan man få en viss uppfattning om chefernas kommunikation via resultaten från medarbetarundersökningen, annars får man ta reda på mer innan man går vidare.

Hur vet man att en chefsutbildning gör någon skillnad? 
– För att en utbildning om kommunikativt ledarskap inte ska bli en engångsgrej, som inte ger någon större effekt, behöver man också fundera över på andra saker som påverkar chefernas kommunikation med medarbetarna. Chefers kommunikation med ledningen är ett exempel. Uppföljning och belöning är några andra exempel. Att utveckla kommunikativt ledarskap är ett långsiktigt arbete. En utbildning gör ofta skillnad, men parallellt behöver man också utveckla resten av det interna kommunikationssystemet, så att cheferna får så bra förutsättningar som möjligt.

Om jag som kommunikatör inte har jobbat med utbildning tidigare, hur tar jag mig an uppgiften?
– Många chefer är vana att gå på utbildning och har höga krav, så det gäller att göra sig redo för utmaningen. Även om min erfarenhet är att de allra flesta chefer tycker att det är mycket angeläget att utveckla sin kommunikationsförmåga, har de både höga förväntningar på att det ska vara konkret – och samtidigt hänga ihop med andra initiativ som görs för att utveckla deras ledarskap. Det är en stor fördel om du är en erfaren kommunikatör, är påläst kring ledarskapsfrågor och gärna har jobbat som ledare själv. Läs på, öva och testa är mina tips för att hantera utmaningen!