Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Årets Communications Executives Program är nu fullt. Vi ser ett stort intresse kring utvecklingsfrågor!

Communication Executives Program 2022 har nu startat och vi är otroligt glada för att programmet är fullsatt! Behov och efterfrågan, aktuellt och relevant innehåll och en tidsaspekt som är rimlig gör programmet intressant för många. Enligt Nilla Peterson, utvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer ligger programmet helt rätt i tiden.

Nilla Peterson, Communication Executives Program

Communications Executives Program är inte något nytt – redan år 1998 drog första kurstillfället igång, där det ursprungliga syftet var att få in kommunikationschefer i företags ledningsgrupper.

 

– Det målet har vi uppnått idag. Sedan dess har programmet ändrats och modifierats, men överlag hållit en ganska enhetlig inriktning inom ledarskap och management. När vi tittar på dagens kompetensbehov ser vi att kommunikatörer behöver mer kompetens kring flera utvecklingsområden. Det handlar om den allt snabbare teknologiska utvecklingen som påverkar alla organisationer på olika sätt, ett behov att skapa innovationsförmåga och leda i förändring, att utveckla sitt värdeerbjudande i nya affärsmodeller och att skapa förtroende i hållbarhetsfrågor. 

Tillsammans med KTH Executives School har Sveriges Kommunikatörer skapat ett program som är aktuellt och relevant.

 

– Vi arbetade fram programmet under 2021 tillsammans med experter och ledare inom kommunikation och KTH Executive School. Det nya programmet har såväl framåtblick som stor flexibilitet. Vi är säkra på att den kunskap som man får kommer att bidra till en djupare förståelse för de förutsättningar och möjligheter som finns i att utveckla den egna affären och verksamheten.

 

“Jag menar att vi ligger helt rätt i tid när det gäller programmets innehåll.” 


Idag brottas nästan alla kommunikationsavdelningar med frågor inom teknologisk utveckling, digitalisering, verksamhetsutveckling och hållbarhet. Det är viktigt för många att lyfta blicken och göra sig redo för det som väntar. Att vässa sin kompetens blir en drivkraft och en konkurrensfördel.

 

– Jag menar att vi ligger helt rätt i tid när det gäller programmets innehåll. Vi frågar oss hur dessa omständigheter påverkar kommunikation idag, och hur kommunikatörer behöver ställa om för att arbeta med de här frågorna. Att programmet är fullt ser jag som ett svar på att vi har ett intressant och efterfrågat innehåll.

 

En annan faktor som Nilla menar spelar roll för det höga intresset är att man tagit hänsyn till tiden att kompetensutveckla sig.

 

– Idag är programmet 14 dagar totalt, varav 12 är fysiska. Det är anpassat för att deltagarna ska ha tid att gå ett sånt här program under 9-10 månader. Vi har också lagt in en digital start och en digital uppföljning efter varje modul.

 

De flesta deltagarna på programmet är kommunikationschefer, förändringsledare eller har en strategisk roll inom kommunikation. Nilla menar dock att många andra roller skulle ha nytta av programmet. 

 

Idag är kommunikation ett delat ansvar i de flesta organisationer, fler enheter och funktioner har inflytande och utvecklar ett företags totala kommunikation, inte längre bara kommunikationsenheten. Budget och ägaransvar för ex employer branding, digitala kundresor och hållbarhetsprofilering varierar och kan dessutom bedrivas i projektform. Därför kan också fler roller och avdelningar intressera sig för programmet som försöker spegla just den komplexiteten. Det som förenar är mandat och befogenhet att förutspå utvecklingsbehov och ha inverkan på företagets kommunikation, inte titel och avdelning, säger Johanna Sevonen kommunikationskonsult som bidragit med sina erfarenheter under utvecklingen av programmet.    

 

Nu öppnar vi ansökan till nästa års program som startar i september 2023. Eftersom programmet är modulbaserat är det fortfarande möjligt att delta under enstaka moduler redan nu i höst. För dig som är nyfiken på att gå nästa års program håller vi ett informativt webbinarium den 27 oktober.