Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat: Vad innebär EU:s Green Claims?

Vad innebär EU:s Green Claims och hållbar kommunikation? Kajsa Persson-Berg, Director of Communications & Executive Coordinator på ICC Sweden, berättar om vikten av etisk kommunikation och vad man lär sig under ICC:s kurs Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat.

Kajsa Persson-Berg

Vad är Green claims och vad innebär det för oss som jobbar med kommunikation?

Green Claims är EU:s förslag på hur man ska stoppa greenwashing i marknadskommunikation. Syftet är att underlätta för konsumenter att göra välgrundade val utan att bli vilseledda av vaga eller felaktiga påståenden. Förslaget omfattar t.ex. kriterier för hur företag ska underbygga sina påståenden och hur miljömärkningar ska verifieras. Från ICC som länge gett ut riktlinjer på området är vi positiva till att företag och organisationer som vidtagit åtgärder för miljö och klimat också får stärkt trovärdighet när greenwashing straffas. Det blir dock viktigt att det sker balanserat för att inte avskräcka företag från att prata om sitt hållbarhetsarbete, s.k. greenhushing. Som kommunikatör har man givetvis alltid ett ansvar att säkerställa att kommunikationen är etisk, ärlig och vederhäftig oavsett lagkrav, men det nya förslaget skärper detta ytterligare. Det kommer att vara viktigt att ha verktyg som ICC:s regelverk på området för att få tydlig vägledning.

Varför behöver man lära sig mer om det här?

Att veta vilka riktlinjer som finns att förhålla sig till blir viktigt för att bygga trovärdighet. Samtidigt som miljö- och klimatfrågor inkluderas allt oftare i kommunikation är det ett ämne som kan vara svårt att kommunicera tydligt. Det kan vara lätt att hemfalla åt generella termer som “hållbar” och “klimatvänlig”, men det är inte alltid som en genomsnittskonsument förstår exakt vad som menas. Det blir också viktigt av compliance-skäl, då det inte bara är EU som utvecklar lagstiftning med höga böter och dryga sanktioner för den som gör fel.

Vad lär man sig under kursen?

Hur man kan använda ICC:s miljö- och klimatriktlinjer för att bedöma om ett miljöpåstående lever upp till kraven på ansvarsfull marknadskommunikation. Syftet är att få ett praktiskt verktyg att använda sig av när man utvecklar budskap framgent. Kursledarna går bl.a. igenom exempel på marknadsföring som dömts i domstol eller fällts av Reklamombudsmannen (RO) och ger konkret vägledning till varför dessa inte levde upp till ICC:s regelverk.

Som medlem i Sveriges Kommunikatörer får du 25 procent rabatt på kursen Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat. Rabattkoden hittar du på mina sidor.