Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Anna Högberg är ny jurymedlem i Stora Kommunikationspriset: ”Kommunikationen har en avgörande roll”

Som ny jurymedlem i Stora Kommunikationspriset ser Anna Högberg fram emot att ta del av inspirerande bidrag som lyfter kommunikation som på ett innovativt och nytänkande sätt skapar effekt för hållbarhetsarbetet. Kommunikation är helt avgörande för att skapa den förändring som behövs och inspirera andra till att arbeta mer hållbart – därför är det här priset precis vad vi behöver, menar Anna.

En kvinna med mörkt hår i en knut som lutar sig mot en vägg och ler mot kameran.

Anna Högberg jobbar som Chief Brand & Communications Officer på Adapteo, ett företag som specialiserar sig på flyttbara byggnader för bland annat vårdfaciliteter, kontor och skolor. Tidigare arbetade hon 26 år som konsult, varav 15 av dessa i eget företag som arbetat i gränslandet mellan hållbarhet, varumärke och affärsutveckling.

– Vi fokuserade helt på att att skapa effekt – både för våra kunders hållbarhetsarbete – men också för deras trovärdighet och affärsnytta. Det är inte helt lätt med alla målkonflikter som naturlig uppstår.

Hon ägnade mycket tid åt att hantera frågor som greenwashing och greenhushing och strävade efter att utveckla nya strategier för att möta dessa utmaningar. Enligt Anna är det viktigt att förstå att det som bygger förtroende och skapar effekt ständigt förändras.

– Under mina 15 år inom detta område så har landskapet förändrats totalt. Det som skapade förtroende 2010, är generiskt trams i dagens klimat där intressenterna snarare efterfrågar tydlighet, relevans och mod. 

Framtidspriset: ”Precis det vi behöver” 

Att få frågan att vara med i juryn och hjälpa till att utforma det nya priset som lyfter kommunikation om hållbarhetsfrågor – Framtidspriset – beskriver Anna som den ljuvaste musiken. 

– Det är precis det vi behöver. Kommunikationen har en helt och hållet avgörande roll för att vi ska få det som vi kallar omställningen att ske. Men vi kan inte göra den som vi gjort hittills. Det finns en anledning till varför både reklamtrötthet ökar och förtroendet till hållbarhetskommunikationen vi gör, minskar.

Måste hitta nya sätt att kommunicera hållbarhet

– Jag kommer att leta efter kommunikatörer eller företag som faktiskt vågar prata om de här sakerna på ett sätt som inte är klichéeartat och förhärligande. Företag som har hittat sin egen röst och egna budskap – och som faktiskt skapar effekt för de förflyttningsmål man har för hållbarheten. Det kan vara attityd- och beteendeförändringar, kunskapsökning eller ökad tillväxt av hållbara erbjudanden och så vidare. 

Ett drömscenario beskriver hon som att hitta aktörer som lyckas skapa mätbar effekt både för den egna affären och för hållbarhetsarbetet. 

– Det tror jag inte är omöjligt, men det kräver en strategisk höjd och ett helt annat arbetssätt mellan marknadsavdelningen och hållbarhetsteamet.

Hon vill inte höra prat om tomma löften och grandiosa visioner, att hållbarhet är en del av företagets DNA eller se företag som slår sig på bröstet för rena hygienfaktorer. Hon vill se något nytt. 

– Jag tror att vi måste hitta ett nytt sätt att göra hållbarhetskommunikation, vi kan inte fortsätta som vi har gjort hittills. Det kommer jag ta med mig in i juryarbetet. 

Syftet med det nya priset är att fungera som en inspirationskälla för andra, och visa konkreta exempel på hur hållbarhetskommunikation kan genomföras på ett effektivt sätt, säger Anna.

– Lyfta goda exempel och inspirera. Vi ska inte prata mindre om hållbarhetsfrågor, vi ska bara lära oss att det inte är ordet ”hållbarhet” som gör hållbarhetskommunikationen -  det är effekten av kommunikationen vi behöver.