Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Andrea Hartmann Jovell har engagerat sig i Sveriges Kommunikatörer: “Jag vill bidra till att sprida kraft och glädje i yrkesrollen”

Visste du att du kan en engagera dig ideellt i Sveriges Kommunikatörer? Vårt uppdrag är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle – men vi kan inte göra det utan er alla som arbetar professionellt med kommunikation. Andrea Hartmann Jovell är egenföretagare och kommunikatör. Hon har precis tillträtt som koordinator för Sveriges Kommunikatörer i Västsverige.

Andrea Jovell

Andrea arbetar som egenföretagare inom kommunikation, och har en lång bakgrund som ledare och chef. Hon har de senaste åren varit marknadschef och kommunikationschef på Göteborg & Co, ett helägt kommunalt bolag med ansvar för varumärket Göteborg mot besöksnäringen, nationellt och internationellt. Andrea har precis klivit ombord som kontaktperson i Västsverige för Sveriges Kommunikatörer, och har under sin karriär engagerat sig för att påverka samhället i positiv riktning. 

– Jag ser kommunikation som ett starkt verktyg för att skapa värde i samhället. För mig betyder det rent konkret att hjälpa mina uppdragsgivare att se sin roll i en större helhet, och att genom kommunikation skapa positiv förändring. 

Andrea menar att företag och organisationers syfte och därmed kommunikationens uppgift har skiftat de senaste tjugo åren: där man förut strävade efter att bli störst och bäst ställer man sig idag istället frågan om vad man kan bidra med för att verka för allas bästa. 

– Alla är inte där idag, men fler och fler, och jag tycker mycket om den rörelsen. Att vilja vara med och skapa en bättre morgondag kommer från vars och ens inre drivkrafter. Den drivkraften kan forma en bild av en bättre morgondag. Vårt uppdrag som kommunikatörer är att hjälpa ledare att måla upp dessa bilder. Det är därför som jag älskar att jobba med kommunikation. 

“Kommunikatörerna har en avgörande uppgift i dagens och morgondagens samhälle”

Andrea startade sitt första företag redan under sina studier till medie- och kommunikationsvetare vid Jönköpings Universitet. Hon fick snabbt jobb som konsult inom offentlig sektor, med uppdraget att dokumentera och utveckla ett projekt inom organisationsutveckling och jämställdhet. 

– Egentligen var det mitt första uppdrag i att skapa en bättre företagskultur. Mycket har ändrats mycket sedan dess. Jag har bland annat drivit PR-byrå i arton år och jobbat med stora ramavtal och ramavtalskunder med rådgivning till VD, kommunikationschefer och kommunikationsavdelningar. Jag försöker ha flera perspektiv: som anställd, som egenföretagare, och som rådgivare till chefer och ledare tror jag att det är viktigt att ha den förståelsen, att det finns olika perspektiv på sanning.

Idag arbetar Andrea både inom offentlig och privat sektor, både med påverkansarbete, som rådgivare och utbildare, föreläsare och moderator samt tränar ledare i att leda möten och hålla föredrag. Det skrivna och talade ordet har alltid varit ett stort intresse, journalistik var en karriärmöjlighet hon övervägde innan kommunikationsutbildningen.

– Jag trodde att jag ville bli journalist, för jag har alltid varit nyfiken och gillat att förklara saker. Att hämta in, bearbeta och lämna ifrån mig. Det blev inte så, för dagen jag började på min kommunikationsutbildning var jag fast. Jag insåg att organisationer har ett inre liv och en förmåga att påverka sin omvärld. Då förstod jag att kommunikationen var mitt kall.

Vidare ser Andrea på kommunikation som gränssnittet mellan tanke och handling, men också gränssnittet mellan individ och grupp. Hon menar att denna position gör kommunikationen till ett starkt förändringsverktyg.

– Med den medvetenheten ser jag att en professionell kommunikation kan göra varje bransch mer värdefull, och att kommunikatörerna har en avgörande uppgift i dagens och morgondagens samhälle. 

“Vi har möjlighet att påverka vårt yrke tillsammans”

Andrea gick med i Sveriges Kommunikatörer redan under studieåren, där hon fick en mentor som öppnade dörrar hon inte visste fanns. För henne var det ett självklart val att engagera sig igen för att stärka kommunikationens roll i samhället.

– Jag blev väldigt inspirerad av den kunskapsbredd som Sveriges Kommunikatörer erbjöd mig som nybakad student. Idag vill jag engagera mig för att möta den diskussion som emellanåt ifrågasätter kommunikatörer och kommunikationens värde. Mot bakgrund av min erfarenhet av vad kommunikation kan göra så är det självklart att engagera mig i uppdraget att fler ska se kommunikationens värde, att fler chefer och ledare ska våga ta professionell hjälp att kommunicera. Och så jobbar jag gärna för att öka statusen i yrkesrollen. 

Vidare menar Andrea att kommunikatörsrollen redan nått en hög status jämfört med när hon själv utbildade sig, men hon upplever fortfarande att många chefer saknar insikt om kommunikationens potential i organisationer. 

– Jag vill kunna bidra till att sprida kraft och glädje i yrkesrollen, jag vill bidra till ett ökat nätverkande kollegor emellan och bidra till ökad kunskap bland chefer och ledare både inom privat och offentlig sektor. 

Andrea river igång sitt arbete för Sveriges Kommunikatörer i Göteborg, där alla medlemmar blir inbjudna till kunskapsträffar med mingel. Det bjuds bland annat på föreläsningar och reflektioner kring aktuella frågor. 

– Det vill man bara inte missa! Vi kommer också att starta en programgrupp, och ser dessutom fram emot att starta ett nätverk för kommunikationschefer och direktörer! Om du arbetar som kommunikatör och har möjlighet att engagera dig i Sveriges Kommunikatörer tycker jag att du ska göra det. Vi har möjlighet att påverka vårt yrke tillsammans, det blir vad vi gör det till, och det finns flera platser runtom i Sverige att engagera sig på.

Vill du också engagera dig lokalt i Sveriges Kommunikatörer? Mejla oss på medlem@svkom.se så hör vi av oss!