Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

All of Us: “Mångfald stärker ditt varumärke, ökar försäljningen och skapar relevans”

Vi som arbetar inom kommunikation har makten att spegla det samhälle vi lever i – men når vi verkligen ut till alla? Isatou Keitta och Roshanak Fatahian arbetar båda inom nätverket All of Us, som syftar till att öka representationen inom de kreativa branscherna. Under ett webbinarium med Sveriges Kommunikatörer delade de med sig av vad det innebär att arbeta inkluderande i praktiken. Här är de viktigaste insikterna!

Isatou Keitta och Roshanak Fathahian All of Us

Kommunikatörer har makt att förändra samhället, eftersom kommunikation reproducerar bilder av människor, normer och samhällsstrukturer. Roshanak Fatahian och Isatou Keitta menar att kommunikatörer kan bli bättre på att spegla det verkliga samhället. Nätverket All of Us grundades för att skapa en större mångfald inom kreativa näringar – på byråer, på marknadsavdelningar, i kommunikationen som skapas och i strategier som sätts.

För två år sedan startade nätverket ett mentorprogram som syftar till att öppna dörrar för etniska minoriteter i de kreativa branscherna. Dessa branscher är ofta nätverksbaserade, där man får sina första jobb genom andra kontakter i branschen. Med hjälp av en mentor kommer adepten alltså att bygga ett större nätverk. Under de två år som mentorprogrammet har funnits har deltagarnas karriärer accelererat rejält, där 65% av adepterna under det första året hade fått jobb.

Idag är mentorprogrammet Sveriges näst största, med 115 mentorer. Med hjälp av programmet slussar All of Us in stora mängder av kreativa personer i branschen och stärker deras nätverk och kunskap.

5 insikter från webbinariet

  • Av 10 miljoner invånare i Sverige har 3,3 utländsk bakgrund. Utav dessa tillhör 1,9 en synlig minoritet, det vill säga icke-vita personer. Trots detta är enbart 6% i talande reklamfilm synlig minoritet, och är därför inte representativt för Sverige.
  • Roshanak menar att begreppet “mångfald” kan förstås som att få en inbjudan, medan “inkludering” innebär att bli omhändertagen när man väl är där. Det räcker inte med att bara bjuda in, utan man måste också ta sig tid att inkludera personerna i sammanhanget på riktigt.
  • Att arbeta med inkludering är inte välgörenhet, utan kommer att stärka ditt varumärke, öka försäljningen och skapa relevans. I och med att Sverige är multikulturellt bör man kunna kommunicera till olika grupper på deras egna villkor för att öka varumärkets relevans. Nya målgrupper leder även till nya intäkter.
  • Roshanak berättar att de på All of Us ofta stöter på fördomen att varumärket kommer att tappa sin befintliga målgrupp om man börjar kommunicera bredare. Detta är inte sant, forskning visar att effekten spiller över till hela målgruppen och skapar en högre empati för varumärket.
  • Det är vanligt att man i Sverige sätter rasifierade personer i en så kallad “vit miljö”. Genom att faktiskt arbeta med den grupp du försöker nå i produktionen och framtagandet kommer ni hitta en naturlig och normaliserande kontext. När man bara tickar av boxar för vilka som ska vara med blir känslan ofta inte genuin.