Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

AI är fortfarande otrampad mark

"Vi forskar och utvecklar AI för att förbättra livet för människor och samhället, men samma AI kan även användas i andra syften", berättade Helena Lindgren, forskare i artificiell intelligens vid Umeå universitet, som föreläste på Sveriges Kommunikatörers event i Umeå. 

Text: Ingela Hjulfors Berg
Foto: Linn Johansson

AI, maskininlärning, autonoma industrirobotar, chatbotar i kundtjänster och självkörande bilar har de flesta hört talas om, men vad innebär det egentligen?

– Det är inte mängden data vi samlar in som är intressant utan kvalitéten och hur vi tolkar datat, och metoder för att utveckla AI-stödda system så att de gör det som de är byggda för att göra. Därför är det viktigt att det satsas mer på utbildning för att höja kompetensen. Om personerna som deltar i utvecklingen av AI-stödda system, vare sig det är designers eller programmerare, eller även upphandlare eller framtida användare, inte känner till AI-metodernas begränsningar kan systemen leverera oönskade resultat.

– AI-baserade system kan också användas för kommersiella eller andra syften som inte följer samhällets normer och värderingar. Därför behöver användningen av AI regleras etiskt, ett exempel på område som diskuteras internationellt är hanteringen av massförstörelsevapen, säger Helena Lindgren som föreläste under rubriken Vad är AI och vad ska vi ha det till? för Sveriges kommunikatörer region norra. 

 

Bild från Norra regionens evenemang om AI

Helena Lindgren föreläser för Sveriges Kommunikatörers medlemmar.
Fotografi: Linn Johansson.

 

AI imiterar mänskligt tänkande

AI har funnits i över 60 år, och är ingenjörsvetenskapen som går ut på att bygga intelligenta system, som förenklat sett strävar efter att imitera mänskligt tänkande. Men det är först de senaste tio åren som utvecklingen verkligen har tagit fart, framför allt för att vi i dag har betydligt kraftfullare datorer som kan hantera stora mängder data. I dag möts du i vardagen av AI när du till exempel lyssnar på Spotify och erbjuds personliga spellistor utifrån det du lyssnat på tidigare eller när du klickar i vilka bilder som innefattar träd för att visa att du inte "är en robot" och samtidigt hjälper du Google att bygga/lära deras robot.

– Det är viktigt att hitta ett gemensamt språk mellan människan och robotar för att få dem att bete sig mer empatiskt och interagera bättre med oss. De har inte lika lätt att se skillnad på saker och uppfatta ansiktsuttryck som en människa. Det behöver vi lära dem och det tar tid. En hund är mera lättlärd.

Umeå universitet satsar på AI-forskning

Umeå universitet har nyligen beslutat att satsa 100 miljoner kronor på AI-forskning, samtidigt som Umeå universitet också får anslag för AI-forskning genom sitt deltagande i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).  Inom programmet rekryteras toppforskare från hela världen, två nya professorer har redan börjat i Umeå under det senaste året.

– Det kommer att behövas många fler som jobbar med AI i framtiden och särskilt fler kvinnor, området är mansdominerat som IT i övrigt, men det finns ingen anledning att lämna uppgiften att skapa framtidens AI-baserade samhälle till männen. Tjejer och deras föräldrar behöver uppmuntras redan i förskolan att dyka in i skapandet av nya roliga och nyttiga AI-prylar, säger Helena Lindgren.