Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

5 insikter från Kompetenskartläggningen 2023

Kommunikationsbranschen är ständigt i förändring. För dig som jobbar inom kommunikation innebär det kontinuerlig kompetensutveckling för att vara attraktiv på den framtida arbetsmarknaden. En nyligen genomförd kartläggning av Sveriges Kommunikatörer har identifierat kunskapsgap inom branschen, framtida utvecklingsbehov och de kompetenser som är mest efterfrågade bland arbetsgivare. Nedan lyfter vi fem insikter från vårt webbinarium där vi analyserade resultaten.

En kvinna med vitt hår och glasögon som kollar på en datorskärm och ler.

Under webbinariet gästades vi av Ann-Catherine Worth, kommunikationsdirektör på Läkemedelsverket, Lisa Walder, Growth Strategist på Maniola Studios och Mathias Wellström, grundare av TRIB, som gav perspektiv på undersökningens utfall uitfrån sina olika expertområden. Moderator var Sveriges Kommunikatörers VD och generalsekreterare Caroline Thunved och deltog gjorde även representanter från Sveriges Kommunikatörers kompetensutvecklingsteam.

Hållbarhetskommunikation kan vara avgörande

Hållbarhetskommunikation, att kommunicera organisationens hållbarhetsarbete, förblir en mycket betydelsefull kompetens i framtiden, visar undersökningen. Det finns ett stort gap mellan nuvarande uppskattad kompetens och hur viktig den förväntas vara i framtiden.

– Att ha en genomtänk och bra hållbarhetskommunikation kan vara avgörande i framtiden när det handlar om till exempel samarbeten eller val av leverantörer, säger EvaHanna Wittrin, kompetensutvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer. 

Framtiden är digital

Kommunikationsbranschen genomgår en omfattande digital omställning. Det finns ökad efterfrågan på digitala kompetenser, vilket reflekterar den teknologiska utvecklingen och behovet av att anpassa sig till den.

– Den teknologiska utvecklingen, med AI i spetsen, är inte en fluga, inte en trend utan faktiskt en era. Både chefer och medarbetare uppger att man behöver mer kunskap inom digitala kanaler och att det är svårt att hänga med i den digitala, snabba utvecklingen. Vi ser både behov och vilja att utveckla sig inom det här området, säger EvaHanna.  

Värdet av kommunikation

Många upplever att kommunikationens värde inte alltid är tydligt förstått. Kommunikatörer spelar en viktig roll i att visa hur de kan bidra till organisationens framgång och utveckling. Kommunikatörer är verksamhetsutvecklare och det är viktigt att visa värdet av det man gör för att få ökad förståelse och mer förtroende. 

– Kommunikatörer är ryggraden i en organisation, säger Mathias Wellström.

Förtroende genom kunskap

– Som kommunikatör så är det vårt jobb att hjälpa verksamheten med att kommunicera. För att kunna göra det måste man förstå vilken kontext man är i, säger Ann-Catherine.

Att skapa förtroende kräver att man förstår organisationens syfte och struktur, vilket leder till att du får mer förtroende inom organisationen och att din röst blir mer hörd. 

Aktiv jobbsökning

Många jobbannonser har omfattande krav, och företag vet ibland inte exakt vad de behöver. 

– I flera annonser har man tryckt ihop allt man vill ha som en önskelista, det är omöjligt att kunna alla egenskaper som ofta efterfrågas hos en kommunikatör, säger Ann-Cathrine. 

Det är därför viktigt att tydliggöra dina mål, styrkor och egenskaper men även att nätverka med personer och företag som kan hjälpa dig att hitta rätt jobb.  

– Att hitta sitt nya drömjobb handlar i allra högsta grad om att vara aktiv. Min erfarenhet och övertygelse är att de som till slut får jobb är inte dem som matchar kravprofilen bäst, utan alltid dem som arbetsgivare fastnar för när det kommer till energi och hur man agerar under intervjun, säger Mathias. 

Vill du ta del av fler insikter från Kompetenskartläggningen? Se hela webbinariet här!

En kvinna som skriver på en laptop.

Kompetenskartläggningen 2023

Vill du läsa mer om framtidens kompetenser inom kommunikation? Här kan du ta del av rapporten i sin helhet!