Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Värdeskapande samverkan - Kommunikation + HR = SANT

Vill du utveckla medarbetarskapet ytterligare inom er organisation? Vi utforskar vad samverkan mellan Kommunikation och HR innebär i praktiken och vad vi behöver göra för att hitta bra samverkansformer för bästa resultat.
Fyra kvinnor, tre vita och en mörhyad, sitter tillsammans vid ett bord och tittar på en skärm.

Vi går igenom enkla metoder och arbetssätt som är grundläggande för att skapa en ensad bild och önskad aktivitet för att nå våra gemensamma mål. Till exempel hur man väljer rätt kanal för olika ändamål, formulerar kraftfulla budskap och rent praktiskt stöttar chefer och andra nyckelfunktioner att ta sitt kommunikativa ansvar.

Om vi vill gå från ord till handling kring till exempel våra HR-processer behöver ledarnas kommunikativa förmåga stärkas. Ledarna är trots allt vår viktigaste kanal och ledningens förlängda arm ut i verksamheten. De behöver förstå för att kunna förklara på ett kommunikativt sätt till medarbetare. De behöver agera i enlighet med processerna för att skapa nya ageranden där det är målet. Då blir de automatiskt goda förebilder som bidrar till att även medarbetarna tar ägarskap och bidrar till önskad kultur och önskat beteende.

Varmt välkomna medarbetare från både kommunikation och HR-enheter, att under en dag utforska hur vi på ett värdeskapande sätt kan samverka mellan Kommunikation och HR. Att tydliggöra hur era olika ansvarsområden kan fördelas i era gemensamma aktiviteter. Under förmiddagen pratar vi om hur vi kan agera för att skapa ökat värde för våra verksamheter. Och, för att få med oss så många praktiska förslag och idéer som möjligt, arbetar vi bland annat tillsammans i en övning under eftermiddagen.
Under kursen varvar vi forskningsbaserad teori med reflektion och någon enklare övning.

Du kommer att lära dig

  • Hur, och kring vad, våra olika roller från Kommunikation och HR kan samverka och stärka både varandra och verksamhetens aktörer.
  • Enkla metoder och verktyg. 

Eva var superproffsig, ödmjuk och bra på att engagera. Det mest värdefulla var att få konkreta förslag på hur vi kan jobba för att komma framåt och prata med både de egna kollegorna och andra i samma situation om ett specifikt område som vi alla brottas med.

Linnéa Pontvik Ekeroth, Spendrups

Kursledare

Eva Willstrand har över 20 års erfarenhet av kommunikationsutveckling, såväl i ledande befattning som i specialistrollen, inom exempelvis Scandinavian Airlines, Saab Technologies och Lantmännen.

Mål med kursen

Kursen syftar till att ge kunskap, metoder och verktyg för att ni från Kommunikation och HR ska kunna arbeta både taktisk och strategisk tillsammans kring att stärka ledarskapet och hjälpa verksamhetens alla aktörer att gå från ord till handling.

För vem passar kursen?

  • Medarbetare och chefer från kommunikationsfunktionen
  • Medarbetare och chefer från HR/Personal-funktionen

Gå två från samma organisation

Kroka gärna arm med HR-medarbetaren i din organisation och gå tillsammans på kursen så att ni får ett bra avstamp och samsyn på hur ert samarbete kan genomföras med just era förutsättningar. Gå två från samma organisation för 1 ½ kostnad. Kostnad för en deltagare är 7400 kronor och för två från samma organisation 11100 kronor ex moms (icke-medlemspris är 9900 kronor och för två personer 14850 kronor).

För anmälan av två personer från en och samma organisation, kontakta Gisela Holmer Prebensen, så ser vi till att anmäla er båda.

 

Efter genomförd kurs får samtliga deltagare ett digitalt diplom utfärdat i samarbete med TRUE Original.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig

Vill du veta mer om ett skräddarsytt upplägg? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se

Sveriges Kommunikatörer är ett auktoriserat utbildningsföretag!

Sveriges Kommunikatörer är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.