Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Train the trainer - fördjupning

Ledarskap handlar mycket om kommunikation, det vet de flesta chefer, men det betyder inte att de per automatik har den kompetens de behöver.
En kvinna och en man sitter vid ett bord och gör high five.

Kommunikatörer kan stärka cheferna, t ex genom att utbilda dem i kommunikativt ledarskap. Den här kursen är en fortsättning för de som deltagit i heldagsutbildningen på samma tema, och som vill bli ännu bättre i rollen som utbildare och kommunikationsutvecklare.

Välj datum

Många chefer upplever att det är en utmaning att kommunicera på ett bra sätt med sina medarbetare. Medarbetarna har olika förutsättningar, önskemål och behov. Samtidigt är verksamheten helt beroende av att cheferna klarar av många olika kommunikationsuppgifter, både kopplat till chefens eget uppdrag, och för att bidra till att verksamheten i stort fungerar bra. Efter pandemin har många organisationer infört nya arbetssätt med mer fokus på digitalt samarbete och självledarskap, vilket också ställer nya krav på ledarskap och kommunikation.

Kommunikatörer kan bidra till att chefer ökar sin förmåga att kommunicera inom organisationen och inte minst med sina medarbetare, t ex genom att erbjuda utbildning i kommunikativt ledarskap.

Den här kursen ger kommunikatörer, och andra som vill utveckla kommunikativt ledarskap, en möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper.

Du kommer att lära dig: 

  • Vad en utbildning i kommunikativt ledarskap kan innehålla och möjlighet att diskutera olika konkreta modeller och metoder.
  • En kort repetition och kunna ställa frågor, kring de modeller vi gick igenom under heldagsutbildningen.
  • Hur chefer kan stimulera framväxande förändring och utveckla och systematisera sitt lyssnande.
  • Hur chefer kan öka kvaliteten i sina fysiska och digitala möten med medarbetarna.
  • Hur chefer kan använda dialog för att få mer engagemang, ansvarstagande
  • Hur chefer kan utveckla sina medarbetares kommunikationskompetens.
  • Om forskning kring kommunikativt ledarskap, strategisk intern kommunikation och tillitsbaserad styrning och ledning.
  • Hur man tar sig an de utmaningar som kan uppstå när man utbildar chefer i kommunikativt ledarskap. 
  • Hur andra organisationer gör för att utveckla chefers kommunikation i organisationer/kommunikativt ledarskap.
  • Kunskap om vad kommunikativt ledarskap är och erfarenhet av att arbeta med chefers kommunikation, t ex som utbildare/rådgivare.

Kursledare

Susanne Dahlman, kommunikationsrådgivare i eget bolag, har bred erfarenhet av strategisk och intern kommunikation - och kommunikativt ledarskap. Hon har utbildat chefer i ledarskap och kommunikation i ett stort antal organisationer de senaste femton åren, både inom privat och offentlig sektor.  Susanne har tidigare arbetat som kommunikationschef i flera organisationer, t ex inom Alfa Laval, Ikea och Volvo - och i konsultrollen som rådgivare och utbildare, bland annat som vice VD för kommunikationsbyrån Nordisk Kommunikation.

Susanne genomför också regelbundet utbildningar för kommunikatörer, både i egen regi och i samarbete med yrkesföreningen Sveriges Kommunikatörer.  Tillsammans med Mats Heide vid Lunds universitet har hon skrivit boken ”Strategisk intern kommunikation - led organisationer med kommunikation” (Liber 2019).  

Upplägg

Utbildningen omfattar en halv dag, kl 13-17. Teori varvas med reflektion och diskussion i mindre grupper.

För vem passar kursen?

Den här kursen passar dig som senior kommunikatör, HR-specialist, kommunikations- eller HR-chef som vill få ökad förståelse för hur man utvecklar kommunikativt ledarskap, t ex genom att utbilda chefer.

Kursen vänder sig främst till dig som redan har gått heldagsutbildningen på samma tema (läs mer här), som har provat på att genomföra utbildning för chefer och som vill komma vidare. 

Gästföreläsare

Karina Wrobel, strategisk kommunikatör, Försäkringskassan

 

Efter genomförd kurs får samtliga deltagare ett digitalt diplom utfärdat i samarbete med TRUE Original.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig

Vill du veta mer om ett skräddarsytt upplägg? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se

Sveriges Kommunikatörer är ett auktoriserat utbildningsföretag!

Sveriges Kommunikatörer är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.