Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Strategisk intern kommunikation

Den här kursen ger dig kraft att ta vara på potentialen i den interna kommunikationen och skapa förutsättningar för hela verksamheten att kommunicera bättre och bli mer framgångsrik.
En vit kvinna i medellångt brunt hår håller ett föredrag för en publik om sju personer.

Vad är intern kommunikation och varför är den viktig för organisationen? Många missar den stora potentialen i den interna kommunikationen genom att reducera den till ett intranät eller stora flöden av goda nyheter.

Ett mer medvetet, genomtänkt och strategiskt sätt att se på och arbeta med intern kommunikation kan bidra till att din organisation hittar vägar att ta sig an sina allra största utmaningar, oavsett om det handlar om att genomföra förändringar, bli mer konkurrenskraftig eller att leva upp till sina varumärkeslöften.

 

Välj datum

Syftet med intern kommunikation är att få verksamheten att utvecklas i den riktning som krävs för att nå målen. Och alla i verksamheten, medarbetare, chefer och ledningen – tillsammans med kommunikationsfunktionen – ansvarar för att den interna kommunikationen fungerar.

Under kursen utmanas gamla föreställningar, myter och modeller om intern kommunikation och som deltagare får du inspiration att hantera och möta de utmaningar organisationer har idag. Du får lära dig mer om ”Kommunikativa organisationer”, forskningen från Lunds universitet som fått mycket uppmärksamhet. Du får också konkreta exempel på hur andra organisationer arbetar med strategisk intern kommunikatation.

Jag fick praktiska tips, verktyg, som jag kan använda i mitt arbete och bra Läs-tips, tänk-tips. Även idéer från andra deltagare som kom fram i de mindre grupperna. Tack för att ni kopplar forskning direkt till praktisk utövning med en sån här kurs.

- Christine Nilsson, Boliden

Du kommer att lära dig

  • Varför och hur strategisk intern kommunikation bidrar till att organisationen blir framgångsrik och stärker varumärket.
  • Att använda intern kommunikation för att öka engagemang, tillit och förtroende för att t ex bidra till att förändringar och nya strategier genomförs.
  • Vilken roll chefer och den högsta ledningen spelar i den interna kommunikationen – hur kommunikativt ledarskap utvecklas.
  • Om medarbetarnas viktiga roll i den interna kommunikationen och vad som krävs för att de ska kunna kommunicera i linje med varumärket och omgivningens förväntningar.
  • Vad strategiskt lyssnande innebär och vilken roll det spelar för ett bättre kommunikationsklimat, mer tillit och för att verksamheten ska bli mer innovativ och kunna leverera högre kvalitet.
  • Hur man kan sätta relevanta mål för och mäta effekterna av intern kommunikation.
  • Vad modern kommunikationsforskning säger om intern kommunikation och kommunikativt ledarskap.
  • Hur du kan utveckla en handlingsplan för att utveckla strategisk intern kommunikation i din egen organisation.

Kursledare

Susanne Dahlman, kommunikationskonsult och VD med mångårig erfarenhet av strategisk och intern kommunikation, förändringsarbeten och utveckling av kommunikativt ledarskap. Susanne utbildar och föreläser för chefer, ledningsgrupper och kommunikatörer, genomför undersökningar och analyser av kommunikation.

Mats Heide, som gästföreläser på kursen, är professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Mats är en av Sveriges mest kända profiler inom strategisk kommunikation och var projektledare för det stora forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer” (2014 – 2018). Mats har skrivit många böcker om strategisk och intern kommunikation och driver just nu forskningsprojektet ”Kommunikativa offentliga organisationer”.

Susanne och Mats har tillsammans skrivit boken ”Strategisk intern kommunikation – led organisationer med kommunikation”, utgiven av Liber 2019.

För vem passar kursen Strategisk intern kommunikation?

Kursen vänder sig i första hand till personer som har flera års erfarenhet av arbete med och ansvar eller stort intresse för intern kommunikation. Kommunikationschefer, kommunikatörer, HR-specialister, eller t ex verksamhetsutvecklare som har i uppdrag att ta vara på det strategiska värdet av intern kommunikation. 

Vad behöver du?

Ett stort intresse för intern kommunikation. Underlag till handlingsplan kommer att skickas ut i förväg.

 

Efter genomförd kurs får samtliga deltagare ett digitalt diplom utfärdat i samarbete med TRUE Original.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig

Vill du veta mer om ett skräddarsytt upplägg? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se

En person som skriver på en laptop.

Strategisk intern kommunikation – distanskurs eller på plats

Strategisk intern kommunikation genomförs både på plats och som distanskurs. Om du väljer att gå kursen på plats får du mer information när kursdatumet närmar sig. Om du väljer att gå kursen på distans hamnar den under "Mina sidor" efter anmälan. När det är dags för distanskursen kan du klicka på kursens namn som leder till rätt klassrum i plattformen Learnster. Under kurstillfället har du möjlighet att prata med både deltagare och kursledare.  

Sveriges Kommunikatörer är ett auktoriserat utbildningsföretag!

Sveriges Kommunikatörer är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.