Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Stärk varumärket – förflytta positioner

Vilka är vi? Vilket är vårt why, vårt löfte och existensberättigande? Vilken är vår känsla och vilka associationer vill vi att konsumenterna av vår idé ska göra? Hur positionerar vi oss på marknaden och gentemot konkurrenter? Vilka är våra målgrupper och vilken relation har vi till dem, och de till oss? För att svara på dessa frågor är det bra att ha en genomarbetad varumärkesplattform att utgå ifrån. Hur man tar fram en sådan får du lära dig grunderna till under den här kursdagen.
Två vita män står framför en tavla med papper och ser ut att prata med varandra.

Du får lära dig att förstå sammanhangen i arbetet med varumärket, kommunikationen, marknadsföringen och försäljningen. Och hur kommunikationsfunktionen kan förflyttas från att vara reaktiv och taktisk till att bli mer proaktiv och strategisk. Vi resonerar kring kommunikationsavdelningens tre viktigaste frågor: Vilka är vi, vart ska vi och hur tar vi oss dit?

Många kommunikatörer upplever arbetssituationen som en enda lång att göra-lista. Tiden äts upp av brandkårsutryckningar och ad hoc-beslut i stället för att ägnas åt strategiskt arbete med tydliga syften och mål.

Det är inte ovanligt att kommunikationsavdelningar jobbar reaktivt där det mesta handlar om att leverera aktiviteter och ge support till andra funktioner och avdelningar. En mer värdeskapande funktion däremot är proaktiv och utvecklar företagsgemensamma synsätt och arbetsmetoder för varumärke, kommunikation och marknadsföring. En sådan kommunikationsfunktion bär strategiarbetet och leder genomförandet med kunskap och inspiration, sprider insikter om kunder och marknaden, identifierar och kommunicerar affärsmöjligheter och blir på så sätt en grundbult i verksamheten och en affärskritisk resurs.

Under kursdagen varvas föreläsningar med kortare workshops och diskussioner där du som deltagare får dela med dig av dina problem och utmaningar och lära av andras. Som en röd tråd går innehållet och beståndsdelarna i en varumärkesplattform.

Du kommer att lära dig

  • Att använda varumärkesplattformen för att prioritera, fokusera och planera kommunikationsaktiviteter
  • Att agera som en värdeskapande kommunikationsfunktion
  • Att skapa bättre samarbeten såväl internt som externt med konsulter och byråer
  • Att arbeta fram bättre briefunderlag

Kursledare

Kursen leds av Geta Kroon och Martin Nordlinder, båda seniora konsulter och erfarna pedagoger och föreläsare. Tillsammans driver de Kroon & Nordlinder / Workshops i varumärkesutveckling där de processleder företag och organisationer i arbetet med att ta fram stabila varumärkesplattformar, kreativa koncept och grundläggande kommunikationsstrategier.

Geta har ett förflutet som marknadsstrateg och reklamköpare på flera nationella och internationella företag. Martin är copywriter/creative director som både arbetat på och själv drivit ett antal reklambyråer. Båda är vana föreläsare och undervisar kontinuerligt på Berghs School of Communications sedan många år.

Martin och Geta har skrivit boken Vem bryr sig? med undertiteln Om vår syn på varumärken och kommunikation. Boken ingår i kursavgiften.

Kursinnehåll

Vilka är vi? Handlar om varumärkets idé och löfte, existensberättigande och positionering. För vem ska vi vara kända för vad?

Vart ska vi? Handlar om verksamhetens mål. Hur ser kommunikationsutmaningarna och -målen ut? Hur är de kopplade till marknadsmålen och hur är relationen till affärsmålen? Hur lyder visionen?

Hur tar vi oss dit? Handlar om den kommunikationsstrategi som bygger på varumärkesplattformen. Syftar på budskapen, på kommunikationens tonalitet och kreativa utformning, på grundläggande idé och övergripande koncept. Och eftersom all kommunikation sker på mottagarens villkor är det viktigt att ta hänsyn till olika målgruppers olika förutsättningar.

För vem passar kursen?

Den här kursen är till för dig som arbetar på eller leder en kommunikationsavdelning, som antingen köper kommunikationstjänster från reklambyråer och konsulter, är beställare till en egen inhousefunktion eller sitter med egen produktion. Du bör ha något eller några års erfarenhet från en marknads- och/eller kommunikationsavdelning.

Har du en vardag där du brottas med att prioritera bland uppgifterna och saknar en vägledande varumärkesplattform eller har svårt att göra den tillräckligt konkret för att den ska fungera som underlag för kommunikationsplanering? Då kommer du ha stor nytta och glädje av den här kursen!

 

Efter genomförd kurs får samtliga deltagare ett digitalt diplom utfärdat i samarbete med TRUE Original.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig

Vill du veta mer om ett skräddarsytt upplägg? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se

Sveriges Kommunikatörer är ett auktoriserat utbildningsföretag!

Sveriges Kommunikatörer är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.