Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

OKRs - målstyrd strategisk planering

Lär dig planera och utvärdera initiativ med hjälp av OKRs (objectives & key results) – en metod som skapar resultat, stort engagemang och hjälper dig att nå verksamhetsmålen.
Bilden visar fyra vita personer som står och pekar på papper på ett bord. Endast kropparna syns.

Här får du lära dig hur du skapar en tydlig och konkret plan med utgångspunkt från din organisations övergripande verksamhetsmål och strategier. Du lär dig att utveckla din målstyrningsförmåga för att uppnå resultat.  Att ha ett tydligt mål räcker inte heller hela vägen. Målet behöver brytas ned, göras mätbart och följas upp för att löpande kunna säkerställa att man rör sig mot det övergripande verksamhetsmålet.

Metoden och ramverket fungerar lika bra på enskilda kommunikationsinitiativ som den mer övergripande planeringen för en marknads- eller kommunikationsavdelning. Och den kommer att tydliggöra vilket värde som avdelningen tillför i organisationen.

Välj datum

Objectives & key results

Kursen tar utgångspunk i ett ramverk som sätter fokus på vad vi vill uppnå. Det handlar om att ta fram mål (objectives), beskriva vilka resultat som ska ha uppnåtts för att dessa ska vara uppfyllda (key results).

Det syftar till att skapa ett tydligt fokus för marknads- och kommunikationsarbetet med utgångspunkt i de övergripande verksamhetsmålen och strategierna. Detta ramverk används framgångsrikt av flera olika organisationer såsom Google, LinkedIn, Ikea och Alfa Laval.

Ramverket hjälper dig att definiera:
Vilka mål vi ska ha, hur vi vet om vi är på rätt väg mot eller har uppnått dem och vad vi ska göra för att komma dit.

Under distanskursen kommer du att lära dig

  • Hur du kopplar marknads- eller kommunikationsplanen till de övergripande verksamhetsmålen
  • Hur du tydliggör värdet av kommunikationsinsatser
  • Vad är mest meningsfullt att göra idag för att röra oss mest mot vårt långsiktiga mål?
  • Hur vet vi om vi är på rätt väg mot det övergripande målet
  • Lär dig sluta att göra fel saker – prioritera rätt saker
  • Hur du motverkar stuprörsorganisation och skapar engagemang
  • Praktisk kunskap, mallar och verktyg för att sätta och följa upp mål i din verksamhet
  • Inspiration och exempel från olika typer av organisationer

Kursledare

Mathias Westphal är tillväxtstrateg och grundare av konsultbolaget Maniola Studios som hjälper klienter med förändringsledarskap och affärsutveckling med fokus på innovation och marknadsföring. Mathias har lång erfarenhet av varumärkesarbete på global nivå, innovation och digital transformation. Senast kommer Mathias från Absolut där han ledde, ett innovations- och affärsutvecklingsteam som hade ansvar för att utveckla nya produkter, tjänster, och affärsmodeller, samt driva den digitala transformationen.

För vem passar distanskursen?

Kursen passar dig som är marknads- eller kommunikationschef samt strateg inom marknadsföring och kommunikation och vill bli bättre på att arbeta målstyrt. Den passar både för dig som arbetar inom offentlig verksamhet såsom privat verksamhet.

Passar även dig som gått kursen Mät effekten av din kommunikation och som vill lära dig mer om OKRs.

 

Efter genomförd kurs får samtliga deltagare ett digitalt diplom utfärdat i samarbete med TRUE Original.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig

Vill du veta mer om ett skräddarsytt upplägg? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se

En kvinna som skriver på en laptops tangentbord

Så funkar distanskursen

Efter att du har anmält dig till distanskursen hittar du den under "Mina sidor". Distanskursens namn har en länk som går till läroplattsformen Learnster där den genomförs. Du klickar dig in på Learnster strax innan kursen börjar. Under kurstillfället kommer du att kunna ställa frågar och integrera med både kursledaren och andra deltagare. 

Sveriges Kommunikatörer är ett auktoriserat utbildningsföretag!

Sveriges Kommunikatörer är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.