Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nätverk: Intern kommunikation

I det här nätverket ges tillfälle att reflektera, omvärldsbevaka och utvecklas tillsammans med andra kommunikationskollegor som ansvarar för den interna kommunikationen. Träffarna kommer att genomföras både fysiskt och digitalt.

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Fokus ligger på behov och erfarenheter i gruppen, men det ges också tillfälle att utforska de senaste rönen kring vad som driver kommunikation, engagemang, utveckling och samverkan människor emellan.

Tillsammans med andra erfarna kommunikatörer får du tillfälle att diskutera och reflektera över din roll nu och i framtiden. Vi fördjupar oss tillsammans i aktuella ämnen som påverkar vardagen för dig – allt från målgruppsarbete till ny teknologi och inte minst hur vi människor fungerar.

Nätverket sätter tillsammans agendan genom att identifiera relevanta ämnesområden och frågeställningar för den specifika gruppen. Emellanåt bjuds gäster in för att ge ytterligare perspektiv till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Varför gå med i ett nätverk?

  • Nätverket blir en språngbräda för att förstå, hantera och medvetet utveckla din roll.
  • Genom att ta del av andras erfarenheter kan du både få insiktsfulla råd och lära av misstag.
  • Få ett vidgat perspektiv av branschen, framtidsscenarion och ha diskussioner om det.
  • Bolla tidiga idéer för att värdera effekter och konsekvenser med andra.
  • Få förståelse för hur andra agerar i praktiken och inspel till din egen verksamhet.
  • Ta del av tips och diskussioner utifrån dina utmaningar (Master mind)
     

Nätverksledare

Sofie Reutercrona är utbildad beteendevetare och marknadsekonom och har tidigare arbetat som ansvarig för intern kommunikation bland annat inom hotell, bank- och försäkring. Sofie driver idag konsultföretaget Inse Kommunikation med specialisering att bidra till en mer effektiv och hållbar kommunikation internt. Sofie har varit en uppskattad nätverksledare för det här nätverket i många år.

 

För vem passar nätverket?

Det här nätverket är för dig som arbetar strategiskt med verksamhetens interna kommunikation och som känner behov av att fördjupa dig tillsammans med andra inom samma kunskapsområde.

Sveriges Kommunikatörers nätverk är ett unikt koncept där kompetensökning, personlig utveckling, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning tillsammans bygger en stabil och hållbar utvecklingsprocess. Du knyter dessutom långsiktiga band med kunniga människor som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter nätverkets slut.

 

Upplägg

Nätverket genomförs både fysiskt och digitalt vid sex tillfällen under tre timmar. Nätverksdeltagarna kommer från olika typer av verksamheter för att skapa en givande bredd av erfarenheter, men begränsas till 12 deltagare för att hålla träffarna personliga och fokuserade.

Varje tillfälle sker mellan klockan 09.00-12.00. Första, fjärde och sista tillfället genomförs fysiskt på plats i centrala Stockholm och de andra digitalt. Vid de fysiska träffarna bjuder vi på lunch i anslutning till träffen. Vi bekräftar start för nätverket när minst 10 personer är anmälda.

Ändring i datum kan förekomma men meddelas i god tid.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig