Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kartlägg kompetenserna i ditt team

Vilka kompetenser är starka i ert team? Vilka kompetenser saknar ni helt? Vad behöver ni utvecklas inom? Vad behöver ni ta in utifrån? Identifiera luckor och utvecklingsmöjligheter genom att göra kompetenskartläggning för hela teamet.
Två medelålders vita kvinnor tittar på en skärm, den mörkhåriga sitter ner och den med ljust långt hår står lutad över bordet

Kompetensen har blivit en organisations viktigaste valuta. Vilken kompetens som är avgörande för att en organisation ska överleva förändras nu snabbare än någonsin. Det kan var en nog utmanande uppgift att förstå vilka kunskaper och färdigheter som kommer att behövas framöver. Till det ska varje arbetsgrupp dessutom se hur de står sig i denna utveckling. Chefen har en utmanande uppgift i att försöka bedöma såväl behov som insatser.

Skräddarsydd

Hitta utvecklingspotential och rekryteringsbehov

Genom att diagnostisera er nuvarande kompetens får ni en helhetsbild som gör det både lättare och effektivare att prioritera insatser, såväl utbildningar som rekryteringar.

Detta presenteras i en rapport som visar:

  • Faktisk och önskad nivå inom 28 olika kompetenser samt gapen däremellan.
  • Möjligheten att analysera, jämföra och förstå uppfattningar hos ledare och medarbetare.
  • En gedigen förståelse för vad teamet faktiskt brinner för och vad de vill utvecklas inom.

Hur går det till?

Genom en enkät ställs ett antal frågor om var och ens uppfattning om teamets nuvarande och önskade kompetensnivå. Mot slutet av enkäten får ni även möjlighet att enskilt uttrycka egna önskningar om utvecklingsområden.

Undersökningen tar ca 10-15 minuter per person att genomföra. 
Pris: 5 500 kr ex. moms.

Kartläggningen har gett oss en tydlig enad bild av vad vi behöver jobba mer med. Resultatet blir en god grund i utveckling av verksamhet och arbetssätt, kompetenshöjande insatser och rekrytering. Stort tack!

– Linda Wilin, Chef för kommunikationsstaben, Region Sörmland

Kompetensområden

Ni kommer att svara på frågar angående teamets kunskap och förmåga inom fem övergripande områden (med totalt 28 kompetenser) som är kritiska för dagens och framtidens kommunikatör.

  • Mål, mätning och analys
  • Påverkan och relationer
  • Ledarskap och arbetsprocesser
  • Intern kommunikation och hållbarhet
  • Digitala medier 

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se