Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Förändringsledning och förändringskommunikation

Ledarskapet som krävs för ett effektivt förändringsarbete och kommunikationen som får medarbetarna engagerade i förändringsresan.
Två vita kvinnor står framför en whiteboard.

Förändring – ett konstant tillstånd

Den accelererande teknologiska utvecklingen gör att förändring är ett konstant tillstånd  är i de flesta organisationer. Människors beteenden och förväntningar förändras och det är utmanande för organisationer att hänga med i den snabba utvecklingen. 

Som ledare eller kommunikationsansvarig för ett förändringsarbete behöver du förstå din egen roll och vad som krävs för att leda i de olika faserna av ett förändringsinitiativ.  

Målet med kursen är att ge dig kunskap, modeller och verktyg för att effektivt kunna leda olika typer av förändringsprojekt. 

Välj datum

Kommunikation är förutsättningen för ett effektivt förändringsarbete  

Kommunikation är ett av de allra viktigaste verktygen i en förändringsprocess – från målbild, samsyn till det faktiska genomförandet. 

Distanskursen kommer att ge dig kunskap om kommunikationens roll i en förändringsprocess och hur du bidra genom att:

 • Skapa en tydlig och attraktiv vision. Är den begriplig? Kan alla olika roller och individer i organisationen identifiera sig med den och förstå hur den påverkar dem? Är den motiverande?
 • Skapa förståelse och samsyn. Skapa en miljö av öppen och tydlig dialog med medarbetarna. Alla måste få ställa sina frågor och kunna ventilera eventuell oro för att kunna gå vidare till att faktiskt engagera sig.
 • Lyssna och justera. Arbeta iterativt med visionen tillsammans med medarbetarna. Behöver den anpassas utifrån de åsikter och orosmoln som dykt upp? Detta är ett pågående arbete av att kontinuerligt säkerställa att alla är delaktiga.

Det var värdefullt att få en påminnelse om de modeller och verktyg som finns att använda sig av vid förändringskommunikation. Att få ta del av andra deltagares erfarenheter.

– Ulrika Brink, Lunds Kommun

I den här distanskursen får du lära dig:

 • Ledarskapet. Vad kännetecknar ett effektivt ledarskap och hur kan du göra nödvändiga förändringarna i ditt ledarskap
 • Process och verktyg. Få förståelse för och lär dig tillämpa de centrala verktygen för förändringsprocesser.
 • Modell för kommunikation. Förstå människors reaktioner och beteenden vid förändring och hur du hanterar dessa.
 • Utmaningar. Förståelse för vanliga hinder och hur kommer man förbi dem.  
 • Case. Belysande exempel från organisationer som lyckats och misslyckats i sitt förändringsarbete.  
 • Utbildningen ger dig även möjligheten att stärka ditt nätverk genom att träffa och dela erfarenheter med personer som står inför liknande utmaningar.

Kursledare

Mathias Westphal är tillväxtstrateg och grundare av konsultbolaget Maniola Studios som hjälper klienter med förändringsledarskap och affärsutveckling med fokus på innovation och marknadsföring. Mathias har lång erfarenhet av varumärkesarbete på global nivå, innovation och digital transformation. 

Senast kommer Mathias från Absolut där han ledde ett globalt innovations- och affärsutvecklingsteam med ansvar för att utveckla nya produkter, tjänster, och affärsmodeller, samt driva den digitala transformationen.

För vem passar kursen?

 • Alla chefer och ledare
 • Kommunikatörer som arbetar med förändringskommunikation
 • HR-medarbetare som deltar i förändringsarbete
 • Utbildningen passar både för dig som arbetar inom offentlig och privat verksamhet. 

 

Efter genomförd kurs får samtliga deltagare ett digitalt diplom utfärdat i samarbete med TRUE Original.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig

Vill du veta mer om ett skräddarsytt upplägg? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se

Distanskurs: Förändringsledning och förändringskommunikation

Förändringsledning och förändringskommunikation genomförs som distanskurs. Efter kursanmälan hittar du distanskursen under Mina sidor. När det är dags klickar du på distanskursens namn för att komma till läroplattformen Learnster där kursen genomförs. 

Sveriges Kommunikatörer är ett auktoriserat utbildningsföretag!

Sveriges Kommunikatörer är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.