Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Design thinking - Öka innovationsförmågan

Lär dig arbetsprocessen för design thinking och börja skapa tjänster av kommunikation.
En vit man och vit kvinna sätter upp färgglada postitlappar på en vägg

Introduktion och beskrivning

Design thinking handlar inte om design, utan är ett arbetssätt för att driva innovation och kreativ problemlösning tillsammans i interdisciplinära team.Design thinking låter empati, kreativitet och rationalitet samarbeta för att komma på nya lösningar som hjälper målgruppen att lösa ett problem.

 

 

Du kommer bland annat att få lära dig metoder och verktyg för att samla in och analysera data om din målgrupp, definiera en problemställning och generera ram idéer till förbättring. Vi kommer framför allt att praktiskt öva på att bygga och testa prototyper. Syftet med att bygga prototyper är att snabbt och med enkla medel visualisera en produkt eller tjänst för att visa den för målgruppen och få återkoppling.

I den här onlinekursen kommer du genom videoföreläsningar och egna uppgifter att få lära dig hur design thinking går till och hur du kan applicera processen i din yrkesroll som kommunikatör.

Design thinking låter empati, kreativitet och rationalitet samarbeta för att komma på nya lösningar som hjälper målgruppen att lösa ett problem.

Du kommer att lära dig

● Bygga och testa prototyper
● Verktyg och metoder för att kartlägga målgruppens beteende och
behov
● Praktisk kunskap i användarvänlighet (UX)
● Att använda Design thinking som arbets- och beslutsprocess

För vem passar kursen?

Kursen passar dig som är kommunikatör och vill ha förutsättningar att ta fram värdeskapande och kommunikationsdrivna tjänster baserat på målgruppens behov.

Vad behöver du?

Du behöver ha minst ett års yrkesverksamhet inom kommunikation och grundläggande kunskap om vanliga termer och begrepp inom ämnet.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig