Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Communication Mentoring Program

Nu är det dags att ta din egen utveckling och karriär till en ny nivå! Förbered dig för framtiden och väx i din roll tillsammans med en av våra erfarna mentorer. Genom att ha en mentor investerar du inte bara en i din framtid, utan också i dig själv. När du tar hand om din personliga utveckling visar du att du är engagerad i att växa och utvecklas som individ. Det kan öppna dörrar till nya möjligheter och förbättra din självkänsla och självförtroende.
Suddig bild på ung man med kort blont hår och ljusgrå tröja, nacke på en kvinna med mörkt uppsatt hår

En mentor kan erbjuda perspektiv och insikter som du kanske inte ens hade tänkt på tidigare. Genom regelbundna samtal och individuell feedback ges du verktygen för att snabbare nå dina mål och övervinna utmaningar. Att dra nytta av mentorns erfarenhet och kunskap kan du undvika att göra vanliga misstag och i stället fokusera på att ta smartare och mer effektiva beslut. Det är som att ha en erfaren guide som navigerar dig genom dina karriärmål eller personliga utvecklingsplaner.

Välj datum

Mentorprogrammet genomförs vid fyra tillfällen och du har 10 timmar med din mentor. Du och din mentor bestämmer tillsammans om ni vill ses fysiskt eller på distans. Vi rekommenderar att ni snabbt kommer i gång med de första mentorsamtalen efter matchningstillfället. Programmet leds av Martina Brandt som även matchar ihop adept och mentor under programmet.

Modul 1 – Komfortzon och att ta plats

2 dagar Fysiskt på plats i Stockholm, 17-18 oktober

Den första modulen är två heldagar. Vi diskuterar hur du tar nästa steg i din utveckling, vilket ansvar du själv har och värdet av en mentor. Vilka tankar och målsättningar har du? Vad innebär det att gå utanför sin komfortzon?

Dag 2 jobbar vi på framförande och retorik. Vi lär oss att få gehör för kompetens och ta plats på rätt sätt. Det handlar om att förena ledarskap och scenspråk och bli trygg i ledarrollen.

Modul 2 - Matchning med mentor

Halvdag på distans, 24 oktober på eftermiddagen

Dags för matchning med din mentor. Matchningen sker på distans via Zoom.

Mentorsamtalen

Vi rekommenderar att ni genomför två samtal fram till nästa modul. Optimera din potential genom att ta del av personlig vägledning och stöd genom din mentor. Med en dedikerad mentor vid din sida får du tillgång till en skräddarsydd strategi som är utformad för att maximera din framgång.

Modul 3 – Erfarenhetsutbyte och nätverkande med alla adepter

Halvdag på distans, 16 januari på förmiddagen

Vi träffas på distans via Zoom i nätverket och har erfarenhetsutbyte under ledning av programledaren Martina Brandt

Modul 4 – Dagsaktuell inspiration och diplomutdelning

1 dag Fysiskt på plats i Stockholm, 13 mars

En avslutande inspirerande dag där alla adepter och mentorer träffas och det blir inspirerande föreläsningar utifrån de aktuella ämnen som har kommit upp som gruppen gemensamt vill lära sig mer om.

Varför vänta? Ta steget mot en mer givande och uppfyllande framtid genom att investera i en mentor idag. Låt en mentor vara din vägledare mot dina framgångar och mål. Upptäck kraften i personlig utveckling.

Vår exklusiva mentorprogram är inte bara en väg till framgång, det är en resa mot en bättre och mer framträdande version av dig själv. Därför vill du inte missa chansen att delta!

  • Värdefullt mentorskap: Genom programmet får du tillgång till branschens mest erfarna och kvalificerade mentorer. Med deras vägledning och insikt kan du navigera genom utmaningar och möjligheter med säkerhet och självförtroende.
  • Livslånga relationer: Ett mentorförhållande är inte bara en affärsrelation, det är en livslång vänskap och professionell relation. Du kommer att dra nytta av dina mentors kunskap och stöd under hela din karriär.
  • Individuellt fokuserad utveckling: Vi fokuserar på din personliga tillväxt och utvecklar en strategi som är skräddarsydd för att maximera din potential, öka din självkännedom och framgång samt bli klar över hur du tar nästa steg i din karriär.
  • Tillgång till gemensam erfarenhet: I vår mentorpool finner du inte bara en mentor, du får tillgång till ett helt nätverk av erfarenheter och kunskap. Det är en guldgruva av insikter och lärdomar som kommer att stärka din kompetens och förståelse för branschen.
  • Stöd för framtidens ledarskap: Genom att delta i vårt mentorprogram visar du inte bara din vilja att växa och utvecklas, utan du investerar också i framtiden för kommunikationsbranschen. Du blir en del av ett samhälle av ledare och förebilder som strävar efter att driva branschen framåt.

 

Därför bör du som chef se till att din medarbetare deltar i mentorprogrammet:

  • Ökad produktivitet: Genom att investera i mentorskap kommer medarbetaren att bli mer effektiv och självsäker i det dagliga arbetet, vilket leder till ökad produktivitet och bättre resultat för teamet.
  • Utveckling av medarbetaren: Genom att delta i mentorprogrammet kommer medarbetare att bli tryggare och utvecklas som person och växa i sin yrkesroll, samt bli bättre rustad för att möta de utmaningar och möjligheter som uppstår i arbetet. Detta kommer att gynna hela organisationen.
  • Strategisk målplanering: Med hjälp av en mentor kommer medarbetaren att kunna sätta tydliga mål och strategier för karriärutveckling. Det kommer att bidra till att skapa en tydlig väg framåt och öka motivation och engagemang.
  • Stärkt företagskultur: Genom deltagande i mentorprogrammet visar företaget sitt engagemang för att främja lärande och utveckling bland sina anställda. Detta bidrar till en positiv företagskultur och ökar medarbetarnas lojalitet och engagemang.
  • Tillgång till expertis: Medarbetaren får tillgång till branschens bästa mentorer och deras värdefulla insikter. Detta kommer att gynna inte bara medarbetaren själv utan också företagets verksamhet genom att öka kompetens och kunskap. 

Kursledaren

Martina Brandt har genomgått utbildning inom organisationspsykologi, facilitering och är certifierad coach ICF. Hon är en uppskattad nätverksledare som arbetet länge med både mentorprogram och nätverk för just kommunikatörer.

Utöver dessa uppdrag arbetar Martina med rekrytering och executive search. I sin roll kommer hon i kontakt med många chefer och organisationer vilket gör att hon är uppdaterad om såväl de krav som finns hos arbetsgivare som det allmänna läget på svensk arbetsmarknad.

 

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se