Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vad gör en kommunikatör?

Kommunikatör, informatör, direktör eller kreatör? Kommunikationsbranschen är både mångfacetterad och i ständig förändring. Här får du en överblick över professionen med olika kompetensområden och roller man kan ha om man jobbar med kommunikation.

En kvinna som står framför en grupp och talar.

Kanske finns det lika många kommunikationsroller som det finns kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer är i alla fall övertygade om att det finns en sak som förenar oss – kommunikations starka kraft att driva förändring och skapa inkludering, utveckling och framgång. Vi som jobbar med kommunikation har möjlighet att påverka både organisationer och samhället i stort.

Vad behöver jag kunna som kommunikatör?

Många akademiska utbildningar inom kommunikation har ett teoretiskt fokus, vilket gör att det kan vara svårt att få grepp om hur yrkesrollen egentligen ser ut och vad som förväntas av dig. I och med den ökade digitaliseringen av samhället förväntas kommunikatörer i dag behärska en rad olika kompetenser: från innehållsproduktion till strategi, förändringsarbete och uppföljning och mätning. 

Det betyder i praktiken att du förväntas kunna allt från att skapa kommunikationsplaner, filma, producera podcasts, intern kommunikation, hitta rätt målgrupper i sociala medier och mäta dina kommunikationsinsatser.

Vilken typ av kommunikatör är du?

Beroende på vilken typ av organisation du jobbar för finns det olika yrkesroller inom fältet för media och kommunikation, där du kan exempelvis specialisera dig som informatör, webbredaktör, krishanterare, informationsstrateg, omvärldsbevakare eller content- och copywriter. 

Här är fyra olika roller inom kommunikation 

För att underlätta för dig som är ny i branschen har vi ringat in fyra roller med olika kompetens- och ansvarsområden. Dessa tydliggör vilka de vanligaste arbetsuppgifterna är inom varje position. Det är viktigt att komma ihåg att du inte behöver kunna precis allt inom varje roll, utan att du kan specialisera dig utifrån ditt eget intresse.

Generalisten: en rådgivande strateg med bred förståelse för organisationen

Generalisten har ofta en rådgivande roll inom organisationen, och arbetar med  förändringsledning, verksamhetsutveckling och coachning. I denna roll förväntas det att du som kommunikatör har god överblick och förståelse för flera områden och kan driva effektiv förändring. Generalisten fyller en otroligt viktig funktion då man lyfter ett bredare perspektiv som annars riskerar att förloras i och med specialisering.

Rollen passar bra för dig som: gillar att planera, är en bra coach och vill arbeta med strategisk kommunikation.

Innovatören: En drivande idéspruta med kund- och användarfokus

Innovatören har kundförståelse, och kan driva nya arbetssätt och innovationskultur. Denna roll innefattar att kunna skapa användarupplevelser som ofta är baserade på beteendevetenskap. Innovatören har likt generalisten god förståelse för verksamheten, men har också ett djupare fokus på omvärlden, på behov hos kunder och användare, på affärsutveckling och tjänstedesign.

Passar bra för dig som: tar in omvärlden och strävar efter att göra organisationer bättre genom innovation, kan analysera beteenden och är duktig på digital kommunikation.

Innehållsproducenten: En kreativ kommunikatör med koll på kanalerna

Innehållsproducenten skapar och distribuerar innehåll för olika plattformar och kanaler. Det innebär att du måste ha en djupare kunskap om dessa och publiken som finns där. Producenten är kreativ och skicklig på att producera olika typer av innehåll, med förmågan att anpassa både form och budskap för olika målgrupper.

Passar bra för dig som: Är en vass skribent, gillar grafisk design och kommunikation eller att producera andra typer av innehåll, och som har god förståelse för sociala medier, webb och målgrupper.

Analytikern: En data- och insiktsdriven kommunikatör med mätning i fokus

Analytikern tar in och skapar förståelse för omvärlden, är inriktad på mätning av effekter och arbetar insiktsdrivet med stöd av dataanalys. Datahantering blir allt viktigare inom kommunikationsyrket. Detta handlar om att samla in rätt data i relation till verksamhetens mål men även att sortera och analysera datan samt tolka och presentera den på ett tydligt, användbart sätt.

Passar bra för dig som: Är analytisk och har god förståelse för både kvalitativa och kvantitativa metoder, och kan kombinera dem på ett effektivt sätt för arbeta datadrivet uppnå verksamhetsmål.

Kommunikativa organisationer

En viktig uppgift för kommunikatörr är att utveckla sina organisationer till kommunikativa organisationer. Som sådan kan man finna sig i en eller flera av nedanstående roller:

Processutvecklare

Är delaktig redan från början i att identifiera, utveckla och följa upp affärs- och verksamhetsprocesser tillsammans med andra funktioner. De kommunikativa aspekterna blir därmed tillgodosedda under hela arbetet.

Medlare

I dialog med andra funktioner komma fram till rätt budskap. Vara den som påverkar och sammanfattar budskapet i den riktning där alla kan enas om en gemensam ståndpunkt och som för företaget eller organisationen framåt i rätt riktning.

Coach

Hjälper andra i deras kommunikativa utveckling. Det kan handla både om att vara bollplank till chefer, skapa utvärderingssystem för chefernas kommunikativa ledarskap eller utbilda medarbetarna i kommunikation.

Påverkare

Ansvarar för att driva på en förändrad syn på den egna organisationen ur ett omvärldsperspektiv. Påverkaren måste ibland kunna formulera obehagliga sanningar, för att organisationen ska ha en så realistisk syn på sig själv och sina chanser till framgång som möjligt, och utifrån detta fatta kloka beslut.

En man som skriver på en dator och har en öppen anteckningsbord bredvid sig.

Vill du veta mer om kommunikationsyrket?

Vi ger dig det du behöver veta inom kommunikationsbranschen. Här kan du lära dig av andra kommunikatörers erfarenheter samt ta del av forskning, data och nyheter inom kommunikation.