Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Yrkestitlar inom kommunikation

Copywriter, pressansvarig, redaktör – det finns en stor mängd olika kommunikationsyrken. Men vad betyder egentligen dessa yrkestitlar? I samarbete med fackförbundet DIK har vi sammanställt en lista av olika yrken inom kommunikation.

En kvinna som sitter vid ett bord och skriver i ett block. Framför sig har hon en dator.

Yrken inom kommunikation A-Ö

Art Director (AD)

Ansvarar för den visuella utformningen av kommunikationsmaterial.

Bildredaktör

Hanterar och redigerar bilder för att användas i kommunikationssyften.

Brand Specialist

Fokuserar på att bygga och stärka varumärket genom olika strategier och aktiviteter.

Byråchef

Ledare för en kommunikationsbyrå och ansvarig för verksamhetens framgång.

Byråsekreterare

Utför administrativa uppgifter och ger allmänt stöd inom en byrå.

Channel Marketing Manager

Ansvarar för marknadsföring genom olika distributionskanaler.

Client Manager

Hanterar och utvecklar relationer med kunder och klienter.

Communication Officer

Ansvarig för att planera och genomföra kommunikationsstrategier.

Communications Manager

Ledare för kommunikationsteamet och strategin.

Communications Specialist

Fokuserar på specifika kommunikationsområden och uppgifter.

Community Manager

Ansvarar för att engagera och hantera online-communitys.

Content Manager

Hanterar och planerar innehåll för olika plattformar.

Content Producer

Skapar olika typer av innehåll för kommunikation.

Content Writer

Skriver texter och innehåll för olika ändamål.

Copywriter

Skapar kreativa och övertygande texter för annonser och marknadsföring.

Creative Director

Ledare för den kreativa delen av kommunikationsprojekt.

Designassistent

Ger support och hjälp inom designarbete.

Designer

Skapar grafiskt eller visuellt material.

Digital & Social Media Manager

Ansvarar för digital marknadsföring och närvaro i sociala medier.

Digital Communication Specialist

Specialiserar sig på digitala kommunikationsstrategier.

Digital Designer

Designar material för digital användning.

Digital Director

Ledare för digitala kommunikationsprojekt.

Digital Kommunikatör

Fokuserar på digital kommunikation och marknadsföring.

Digital Manager

Ansvarar för digitala kampanjer och närvaro.

Digital redaktör

Redigerar och publicerar digitalt innehåll.

Digital strateg

Utvecklar strategier för digital marknadsföring.

Divisionskommunikatör

Ansvarar för kommunikation inom en specifik avdelning eller division.

Editorial Producer

Hanterar och planerar innehåll för publika­tioner.

Eventansvarig

Organiserar evenemang och aktiviteter för kommunikationsändamål.

Eventkoordinator

Assisterar i planeringen och genomförandet av evenemang.

Filmproducent

Ansvarar för produktionen av filmer och videor.

Formgivare

Skapar grafiska layouter och designelement.

Grafiker

Skapar grafiskt material för olika syften.

Grafisk designer

Specialiserar sig på grafisk design.

Grafisk formgivare

Utformar grafiska element och material.

Grafisk kommunikatör

Använder grafiskt material för kommunikationsändamål.

Grafiskt ansvarig

Ledare för grafiskt arbete inom projekt eller organisation.

Informatiker

Hanterar informationssystem och teknologi för kommunikation.

Informationschef

Ansvarar för hanteringen av information och kommunikation i en organisation.

Informationsdirektör

Högre befattning som hanterar informationsstrategi och ledning.

Informationskonsult

Ger rådgivning och expertis inom informationshantering och kommunikation.

Informationssekreterare

Ansvarar för att dokumentera och arkivera informationsmaterial.

Informationsspecialist

Specialiserar sig på att organisera och hantera information.

Informationsstrateg

Utvecklar strategier för effektiv informationshantering och kommunikation.

Informatör

Sprider information om organisationens verksamhet och produkter.

Interninformatör

Ansvarar för intern kommunikation och informationsflöde inom organisationen.

Internkommunikationschef

Ledare för intern kommunikation inom organisationen.

Internkommunikationspecialist

Fokuserar på att utveckla och hantera intern kommunikation.

Internkommunikatör

Kommunicerar organisationens budskap och information internt.

Intranätansvarig

Ansvarar för underhåll och innehåll på intranätet.

Intranätsredaktör

Redigerar och uppdaterar innehåll på företagets intranät.

Kampanjansvarig/Medieanalytiker

Ansvarar för kampanjer och analyserar deras effektivitet.

Kommunikations- och varumärkesansvarig

Tar hand om både kommunikation och varumärkesstrategi.

Kommunikations- och marknadsföringsansvarig

Leder strategin och implementeringen av kommunikation samt marknadsföring, vilket inkluderar att utveckla varumärket, skapa kampanjer, hantera olika kanaler samt analysera resultat för att nå företagets affärsmål.

Kommunikationsansvarig

Ledare för kommunikationsteamet och ansvarig för strategi och utförande.

Kommunikationsassistent

Ger administrativt stöd åt kommunikationsteamet.

Kommunikationschef

Högt ansvarig för kommunikationsstrategin och ledningen.

Kommunikationsdirektör

Ledare för hela kommunikationsavdelningen.

Kommunikationskonsult

Erbjuder rådgivning och expertis inom kommunikationsområdet.

Kommunikationskoordinator

Samarbetar med olika team för att koordinera kommunikationsaktiviteter.

Kommunikationsrådgivare

Ger råd och strategisk vägledning inom kommunikation.

Kommunikationsspecialist

Specialiserar sig på specifika områden inom kommunikation.

Kommunikationsstrateg

Utvecklar övergripande strategier för organisationens kommunikation.

Kommunikationsutvecklare

Kommunikationsutvecklare strävar efter strategiskt arbete med fokus på utveckling, både inom den egna enhetens kommunikation och i att stödja externa verksamheter för att främja kommunikativ utveckling och förbättra uppfyllandet av deras verksamhetsmål.

Kommunikatör

Ansvarig för att kommunicera organisationens budskap till olika målgrupper.

Kommunikatör webb

Fokuserar på webbrelaterad kommunikation och innehåll.

Marketing & Sales Manager

Ansvarar för både marknadsföring och försäljning.

Marketing Manager

Ledare för marknadsföringsteamet och strategin.

Marknad och kommunikations koordinator

Koordinerar både marknadsföring och kommunikation.

Marknad- och kommunikationsansvarig

Ansvarar för både marknadsföring och kommunikation i organisationen.

Marknads- och försäljningschef

Ledare för marknadsföring och försäljning.

Marknads- och informationschef

Ansvarar för både marknadsföring och informationshantering.

Marknadsanalytiker/Marknadsförare

Analyserar marknaden och deltar i marknadsföringsaktiviteter.

Marknadsansvarig

Ledare för marknadsföringsteamet och strategin.

Marknadsassistent

Ger administrativt stöd inom marknadsföring.

Marknadschef

Ansvarar för marknadsföringsstrategi och genomförande.

Marknadsförare & projektledare

Ansvarar för marknadsföring och leder projekt.

Marknadsförare/kommunikatör

Kombinerar marknadsföring och kommunikationsansvar.

Marknadsföringschef

Ledare för marknadsföringsteamet och strategin.

Marknadskommunikationsansvarig

Fokuserar på kommunikation inom marknadsföring.

Marknadskommunikatör

Ansvarar för att kommunicera marknadsföringsbudskap.

Marknadskoordinator

Koordinerar olika marknadsföringsaktiviteter.

Marknadsplanerare

Utvecklar planer för marknadsföringsstrategi.

Marknadsundersökare

Genomför forskning för att förstå marknadens behov och trender.

Mediachef

Ansvarar för mediestrategi och inköp av reklamutrymme.

Mediaplanerare

Planerar var och när annonser ska publiceras.

Mediatekniker

Teknikexpert för medieproduktion och distribution.

Medieanalytiker

Analyserar mediekampanjer för att mäta deras effektivitet.

Mediepedagog/projektledare

Utbildar och leder projekt relaterade till media.

Medietekniker

Ansvarar för teknisk support och underhåll av medieutrustning.

Multimediaproducent

Skapar multimedia-innehåll som kan inkludera text, bild, ljud och video.

Multimediautvecklare

Utvecklar digitala medieprodukter och interaktiva lösningar.

Originalare

Skapar originalkonst eller originalinnehåll för olika syften.

Planerare & Market Communication Manager

Planerar och leder marknadskommunikation.

Politisk kommunikatör

En politisk kommunikatör formulerar och förmedlar politiska budskap samt strategier för att påverka opinionen och stödja politiska mål.

PR Manager

Ansvarar för public relations-aktiviteter och strategier.

PR-ansvarig

Fokuserar på PR-aktiviteter och relationer med media.

PR-chef

En PR-chef ansvarar för att utforma och implementera strategier för att hantera och förbättra organisationens eller företagets relationer med allmänheten, media och andra intressenter.

Press- och informationsansvarig

Ansvarar för både press- och informationsverksamhet.

Pressansvarig

Hanterar relationer med media och presskontakter.

Pressansvarig/teknisk redaktör

Hanterar tekniskt och redaktionellt arbete inom pressverksamhet.

Presschef

Ansvarar för strategisk ledning av pressrelationer och kommunikation.

Pressekreterare

Assisterar vid pressaktiviteter och pressrelationer.

Pressinformatör

Ansvarar för att sprida information och nyheter till media.

Presskommunikatör

Kommunicerar organisationens budskap till media och press.

Printdesigner

Skapar grafisk design för tryckt material som tidningar och broschyrer.

PR-konsult

Erbjuder rådgivning och expertis inom public relations och kommunikation.

PR-person

Ansvarar för PR-aktiviteter och relationer med media.

Press och PR-chef

En Press och PR-chef leder och samordnar både press- och PR-strategier för att säkerställa positiv exponering och goda relationer med media och allmänheten för en organisation eller ett företag.

Produktionsansvarig

Ledare för produktionsteamet och ansvarig för genomförande av projekt.

Produktionsassistent

Ger administrativt stöd inom produktion av kommunikationsmaterial.

Produktionschef

Ansvarar för att organisera och leda produktionsarbetet.

Produktionsledare

Ledare för produktionsteamet och projektansvarig.

Produktkommunikatör

Kommunicerar information om produkter och tjänster till målgruppen.

Programkommunikatör

Ansvarar för kommunikation kring specifika program eller projekt.

Project Manager

Ledare för projekt som innefattar kommunikation.

Projektadministratör

Assisterar i administration och organisering av projekt.

Projektassistent

Ger administrativt stöd till projektteamet.

Projektchef

Ansvarar för ledning och genomförande av projekt.

Projekthandläggare

Arbetar med projektrelaterade uppgifter och dokumentation.

Projektkommunikatör

Fokuserar på kommunikation inom projekt.

Projektkoordinator

Koordinerar olika aspekter av ett projekt, inklusive kommunikation.

Projektledare

Ledare för projekt och ansvarig för dess genomförande och mål.

Projektmedarbetare

Arbetar inom projektteamet med olika uppgifter.

Projektsamordnare

Samordnar och administrerar projektets olika delar.

Projektsekreterare

Assisterar vid projektadministration och dokumentation.

Public Affairs-ansvarig/chef

En Public Affairs-ansvarig eller chef är ansvarig för att hantera relationer med beslutsfattare och regeringen, samtidigt som de driver strategier för att påverka politiska processer som påverkar organisationens intressen och mål.

Redaktionell assistent

Ger stöd vid skapande av redaktionellt material.

Redaktionell medarbetare

Arbetar med att producera redaktionellt innehåll.

Redaktionsansvarig

Ledare för redaktionen och ansvarig för innehållets kvalitet.

Redaktionsassistent

Assisterar vid redaktionellt arbete och uppgifter.

Redaktionschef

Ansvarar för ledning och strategi inom redaktionen.

Redaktionssekreterare

Assisterar vid administrativa uppgifter inom redaktionen.

Redaktör

Redigerar och formger texter och innehåll för publicering.

Redigerare

Granskar och redigerar innehåll för att säkerställa kvalitet och korrekthet.

Reklamchef

Ansvarar för reklamstrategi och kampanjer.

Senior kommunikationsstrateg

Har en ledande roll i att utveckla övergripande kommunikationsstrategier.

Skribent

Skapar textinnehåll för olika ändamål, som artiklar, pressmeddelanden och bloggar.

Social Media Editor

Redigerar innehåll för sociala medier och hanterar närvaro där.

Social Media Specialist

Specialiserar sig på att hantera och skapa innehåll för sociala medier.

Språkvårdare

Arbetare ofta strategiskt med språkfrågor, klarspråk, terminologi och utbildningar inom språkområdet och är ofta knuten till kommunikationsavdelningen.

Strateg

Utvecklar övergripande strategier för kommunikation och marknadsföring.

Strateg, marknadsansvarig, projektledare

Kombinerar strategisk planering, marknadsföring och projektledning.

Strategisk kommunikatör

Fokuserar på strategisk kommunikation för organisationen, till exempel undersöker hur man bäst levererar olika buskap.

Teknisk kommunikatör

Kommunicerar teknisk information på ett begripligt och tydligt sätt.

Teknisk producent

Ansvarar för teknisk produktion av kommunikationsmaterial.

Teknisk redaktör

Redigerar tekniskt inriktat material och gör det begripligt för läsaren.

Teknisk skribent

Skriver tekniska dokument och instruktioner.

Textgranskare

Granskar och korrekturläser textmaterial för att säkerställa kvalitet.

User Experience Designer (UX Designer)

Designar användarupplevelsen för digitala produkter och tjänster.

Valkommunikatör

En valkommunikatör ansvarar för att planera och genomföra strategier för att kommunicera politiska budskap och kandidaters plattformar under en valkampanj för att påverka väljarnas åsikter och öka stödet för en kandidat eller parti.

Varumärkesstrateg

Utvecklar strategier för att bygga och stärka varumärket.

Webbkommunikatör

Ansvarar för kommunikation och innehåll på webbplatsen.

Webbproducent

Producerar och publicerar innehåll på webben.

Webbredaktör

Redigerar och uppdaterar webbplatsens innehåll och struktur.

Om fackförbundet DIK

DIK är yrkesfacket för kommunikatörer. Med expertkunskap inom yrket och tusentals kommunikatörsmedlemmar i privat och offentlig sektor, vet DIK mycket väl hur kommunikatörernas arbetsvardag ser ut och de jobbar hårt för att förbättra den. Av DIK får du råd och stöd i arbetslivet, arbetsrättslig hjälp, karriärcoachning och lönestatistik. Dessutom ingår en inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av din a-kassegrundade lön ifall du skulle bli av med jobbet.

Saknar du några titlar inom kommunikation? Hör av dig till oss!

Kvinna som ler mot kameran

Gabrielle Längbo

Content Manager

Telefon: 073-570 12 62

E-post: gabrielle.langbo@svkom.se