Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Forskningsbrevet januari 2024

Här kan du ta del av artiklar från Forskningsbrevet som skickades ut 31 januari 2024. Syftet med Forskningsbrevet är att du som jobbar med kommunikation ska ha möjlighet att ta del av den senaste forskningen inom branschen samt få en unik insyn i kommunikationens framtid. Glad läsning!

Två personer som sitter vid ett bord och jobbar.
En mobiltelefon som visar en konversation mellan en person och en chatbot.

Sociala konversationer med en AI-chatbot – hur påverkar det företagens image?

Artificiell intelligens (AI) och dess konsekvenser för samhälle, organisationer och individer diskuteras överallt och inte minst i vår kommunikationsbransch. En fråga som är särskilt relevant berör AI- chatbots som förväntas bli en viktig del av organisationers digitala kommunikationsstrategier. 

En kvinna som läser på en mobiltelefon.

Informationskanalernas betydelse för förtroendet för regeringar och myndigheter under Covid-19-pandemin i Italien, Spanien och Storbritannien

Den internationella pandemin Covid-19 och dess konsekvenser upptar fortfarande många forskares tid. Inom vårt fält så har det bland annat genomförts studier om förtroende och tillit, desinformation, digital arbetskommunikation och kommunikationen med utsatta grupper.

En person som håller en kaffekopp. Framför personer ser man två personer som pratar.

‌Vertikalt och horisontellt lyssnande på interna sociala medier under en kris – lärdomar från ett danskt sjukhus

Förmågan att lyssna har fått ökad uppmärksamhet av kommunikationsforskare under senare år. Jim Macnamara i Australien är en av de forskare som var tidigast ute med empirisk forskning med fokus just på organisationers lyssnande.

Två personer som pratar med varandra vid ett bord.

När VD tar ställning i samhällspolitiska frågor – gynnar eller missgynnar detta företagets anseende?

Ända sedan 1970-talet har forskare diskuterat hur företag bör agera i relation till samhället bortom sina närmaste intressenter såsom ägare och kunder. Vilket ansvar ska företag ha och vilket ansvar ska de kommunicera till sin omvärld?

Två kvinnor som pratar med varandra.

Chefens kommunikationsförmåga och medarbetarens vilja att göra sin röst hörd – betydelsen av motiverande samtal

Medarbetarnas vilja och möjlighet att göra sin röst hörd har betydelse för prestation, organisatoriskt lärande och psykologiskt välbefinnande. Att ledningen lyssnar på sina medarbetare ger också andra goda effekter såsom ökad innovationsförmåga, engagemang, etiskt beteende, tidig identifikation av kriser och vassare problemlösning. Men många studier visar att medarbetare inte uppfattar att det är legitimt att kommunicera vad man tycker och tänker uppåt i organisationens hierarki.

Missa inga forskningsnyheter, bli medlem du också!

Forskningsbrevet är en ny förmån för alla medlemmar i Sveriges Kommunikatörer. Det första brevet är öppet för alla. Vill du fortsätta få forskningsnyheter bekvämt i din inbox, bli medlem här!