Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Forskningsbrevet april 2024

Här kan du utforska innehållet från Forskningsbrevet som skickades ut i april 2024. Forskningsbrevet ger dig som arbetar inom kommunikation den senaste forskningen samt en exklusiv inblick i kommunikationsbranschens framtid. Ta del av spännande läsning och håll dig uppdaterad!

En person som sitter vid ett bord och jobbar på en dator. På bordet ser man också papper med grafik på.
Tre kvinnor som sitter i runt ett bord och diskuterar.

Kommunikatörens etiska dilemman

Ahmed Gaara och hans kolleger vid Rotterdam School of Management har fördjupat sig i kommunikatörens etiska yrkesdilemman. Att vara kommunikatör visar sig inte vara helt enkelt. Visst har kommunikatörens yrkesroll professionaliserats de senaste decennierna och yrkesetiken diskuteras i många sammanhang. Men yrkesrollen är och lär förbli så kallat semiprofessionell. Detta då det knappast är möjligt att uppfylla alla de krav som professioner har, såsom specialiserad utbildning på vetenskaplig grund, självständighet i yrkesutövningen och en särskild yrkeskod som innebär att det går att utesluta enskilda yrkesutövare som bryter mot denna. 

En grupp personer som sitter runt ett bord och jobbar.

Hur ska kommunikationsavdelningar organiseras för att skapa värde?

Professor Ansgar Zerfass och han kolleger vid Leipzigs universitet har utvecklat många teorier, modeller och verktyg som kan tillämpas i praktiken. Störst genomslag har nog den så kallade Communication Value Circle fått, en kommunikationsmodell för värdeskapande från 2016. Nyligen publicerades en artikel med ett annan vinkel på detta med värdeskapande.

Tre personer som kollar på en datorskärm och ler.

Intern kommunikation ur ett mångfaldsperspektiv leder till ökat medarbetarengagemang

Mångfaldsfrågor har blivit allt hetare i både samhälle och i organisationer. Inte sällan hamnar kommunikation ur ett mångfaldsperspektiv i centrum. USA har varit navet för denna utveckling. I arbetsliv och organisationer används ofta akronymen DEI (Diversity, Equity, Inclusion) för insatser som avser att ge alla samma möjligheter i organisationer. Särskilt fokus brukar ges till grupper som historiskt sett har varit underrepresenterade eller diskriminerade.

En person som skriver på ett tangentbord.

Känslostarka uppmaningar kan sänka företagens förtroende i samhällsfrågor

Kraven på att företag tar offentlig ställning i sociala och politiska frågor ökar i vår del av världen. Detta inte minst kopplat till geopolitiska konflikter, hållbarhet och social jämlikhet. Det kommer fler och fler studier på detta tema (kallat CSA, Corporate Social Advocacy) som är relevanta för kommunikatörer.

Två personer som går i en park utomhus.

Konsten att förändra bilden av en stad genom strategisk kommunikation

Världen över satsas det stora resurser på att marknadsföra platser såsom städer, regioner och länder. Vid sidan av en mängd verktyg för platsutveckling, så är förstås strategisk kommunikation i form av så kallas place branding ett viktigt inslag. Det finns ett antal exempel på när städer lyckats utmana negativa uppfattningar om en stad.

Missa inga forskningsnyheter, bli medlem du också!

Forskningsbrevet är en ny förmån för alla medlemmar i Sveriges Kommunikatörer. Det första brevet är öppet för alla. Vill du fortsätta få forskningsnyheter bekvämt i din inbox, bli medlem här!