Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kommunikationsakuten

Har du en utmaning som du inte kommer vidare med? Då kan Kommunikationsakuten vara något för dig!
Ann-Catherine Worth

Under en månad träffar du andra med liknande utmaningar för att diskutera och reflektera både frågeställningen och hur du kan komma vidare.

Välj datum

Kommunikationsakuten startar upp regelbundet, varje omgång har ett specifikt tema och du kan hoppa på de teman som intresserar dig, du förbinder dig inte till att vara med vid mer än ett tema men du är givetvis välkommen att vara med så ofta du vill.

Upplägg

Gruppen ses digitalt två gånger under en månad och mellan gångerna kan du jobba vidare med din utmaning. Ofta inleds den första träffen med en gäst som berättar hur hen har jobbat med eller ser på temat. Välj datum för aktuellt tema i anmälningsformuläret, se datum nedan.

Kommunikationsakuten leds av Anne-Catherine Worth som har lång erfarenhet som kommunikationschef både inom näringslivet och inom myndigheter. Till vardags är hon kommunikationsdirektör vid Läkemedelsverket och sitter i myndighetens ledningsgrupp.

 

Kommande teman (du väljer datum för aktuellt tema i anmälningsformuläret):

Hur undviker jag rollen som allt-i-allo?

Tillfällen: 17 maj kl 11.30-13 och 31 maj kl 11.30-13 
Hur ska jag göra när verksamheten förväntar sig någon som kan mycket om mycket och jag inte bara får förfrågningar om att jobba med viktiga strategiska frågor, utan även förväntas skriva ut namnskyltar till eventet, skriva protokoll och säkerställa att det ligger årsredovisningar i receptionen?
Inte så sällan skiljer sig verksamhetens syn på en kommunikatör och dess leverans från kommunikatörens. Det gör det svårt att avgränsa uppdraget och prioritera och möjligheten att använda kommunikatören för att stärka verksamheten går till spillo.
Det här är för dig som vill hitta sätt att stärka din ställning i organisationen. Vi får lyssna på en gäst som har lyckats förflytta bilden av kommunikatören som en allt-i-allo till att vara en central och stöttande roll.

Hur får jag ledningen att lyssna?

Tillfällen: datum kommuniceras inom kort!
För att kommunikation ska göra verklig nytta är det viktigt att veta hur ledningen resonerar och att få insikt i tankarna bakom planer och strategier. Men hur gör man om man inte får access till ledningen och inte kan visa på nyttan med kommunikationen eller får chansen att stötta.  Tillsammans hittar vi vägar för att få bättre inblick i ledningens arbete samt metoder för att få den att ta hjälp av kommunikatören i sitt arbete.

Hur kan jag lyckas som ensam kommunikatör?

Tillfällen: 27 september kl 11.30-13 och 18 oktober kl 11.30-13
Organisationer med endast en, eller kanske till och med en halv, kommunikatör är inte ovanliga. Den ensamma kommunikatören kan ofta mötas av orimliga förväntningar då hen förväntas sköta intranätet, sociala medier, hemsidan och ett stort antal aktiviteter. Men hur klarar en det, hur kan en axla hela ansvaret?
Den här omgången är för dig som jobbar som ensam kommunikatör. Vi tittar på hur vi kan förhålla oss till de höga förväntningar och skapa bättre förutsättningar för kommunikationsverksamheten. 

Hur får jag stopp på tyckandet?

Tillfällen: 25 oktober kl 11.30-13 och 8 november kl 11.30-13
Att jobba som kommunikatör kräver mycket skinn på näsan. Till skillnad från de flesta andra professioner uppfattas det som att det är fritt att tycka till om kommunikatörens arbete. Många tycker att de är tillräckligt kompetenta för att lägga upp sin egen kommunikation. Men var ska en dra gränsen och hör gör en det? Den här omgången är för dig som vill öka den interna förståelsen och respekten för kommunikation som verktyg och en metod för att stötta verksamheten.

Hur hanterar jag höga förväntningar men dåliga förutsättningar?

Tillfällen: 22 november kl 11.30-13 och 6 december kl 11.30-13
Vad gör en när förväntningarna på kommunikationsavdelningen är höga men förutsättningarna är dåliga? Ibland är ansvarsområdet stort men antalet kommunikatörer få och budgeten liten. Hur får en chefen att förstå att förutsättningarna är dåliga, att det inte finns tid att fokusera och än mindre att utveckla verksamheten efter omvärlden? Vi tittar på möjliga vägar för att få rimligare förväntningar, eller bättre förutsättningar.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig