Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Framtidens utmaningar för kommunikatörer: “Vi måste vara beredda”

De kommunikatörer som är skeptiska till nya verktyg och teknologier kommer att ställas inför större utmaningar i framtiden, menar Jonatan Arenius, kommunikationschef på Humana Sverige. Han slår ett slag för intern kommunikation och delar med sig av sin syn på kommunikationsbranschens utmaningar och utveckling.

Joanatan Arenius pressbild. Man tittar in i kameran.

I vår intervjuserie "Hej medlem!" möter du medlemmar i Sveriges Kommunikatörer och får ta del av hur kommunikatörer runt om i Sverige jobbar och ser på yrkets utmaningar och möjligheter.

Jonatan Arenius är kommunikationschef på Humana Sverige, en organisation som jobbar inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service. Hans ansvar omfattar att samordna både intern och extern kommunikation, hantera pressfrågor och krishantering. I sin befattning samarbetar han ofta med andra och finner stor glädje i att, genom effektiva kommunikationsinsatser, göra deras arbete meningsfullt och tillfredsställande. 

– Roligast med mitt jobb är mötet med andra människor och alla relationer. Att känna att jag i min kommunikation kan göra skillnad. 

Utmaningar inom kommunikation

Jonatan pekar på två huvudsakliga utmaningar för kommunikatörer idag, det ökade antalet digitala kanaler och den snabbhet som krävs. 

– Antalet kanaler är otroligt annorlunda idag och det går mycket snabbare. Människor hittar sina egna kanaler om vi inte ger förser de rätta. Det gäller att snabbt få ut rätt information i rätt kanaler. 

Jonatan understryker också vikten av intern kommunikation, som ofta inte får den uppmärksamhet den förtjänar. 

– Utan kommunikation = ingen verksamhet. Där vill jag slå ett slag för internkommunikationen som i många fall nedvärderas. 

Kommunikationsbranschens framtid: “Måste anpassa oss” 

Jonatan menar att de som anammar och lär sig att använda nya verktyg, såsom ChatGPT och andra AI-verktyg, kommer att ha en ljus framtid. De som är skeptiska till dessa nya verktyg kommer att möta större utmaningar. 

– Vi måste vara beredda och anpassa oss till samhällets förändringar för att ha en framtid inom kommunikation. Det kan bli smärtsamt för vissa, men de viktigaste verktygen kommer förr eller senare att bli en naturlig del av vårt arbete. 

Jonatan uppmuntrar därför kommunikatörer att tidigt anpassa sig till framväxande teknologier. 

– De verktyg som blir viktiga för oss kommer förr eller senare att bli en del av vårt arbete, vare sig vi är emot det eller inte. Att vara förberedd och ta till sig nya verktyg är avgörande för framgång.

Ny medlem i Sveriges kommunikatörer

– Kommunikatörsyrket ser inte ut som det gjorde för 20 år sedan, eller det räcker med fem år egentligen.

Jonatan menar att det finns en stor mängd information som publiceras på olika kanaler idag, vilket ibland kan göra det utmanande för kommunikatörer att absorbera och sortera all relevant information. Han föredrar kortfattad och lättillgänglig information som han snabbt kan ta till sig för att hålla sig uppdaterad i sin roll som kommunikatör, något som han får via sitt medlemskap i Sveriges Kommunikatörer.