Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Christina Norling: Sociala medier-trenderna du behöver ha koll på 2023

I princip alla kommunikatörer förväntas idag att arbeta med sociala medier – trots detta är det långt ifrån alla som har en djupare förståelse de förändringar och trender som präglar fältet. Christina Norling är tillväxtstrateg och sociala medier-expert på Maniola Studios. Här delar hon med sig av vad du bör ha koll på inom sociala medier 2023!

Christina Norling, tillväxtstrateg på Maniola Studios

De senaste tio åren har sociala medier blivit en grundkompetens för dig kommunikatör, och ofta en betydande del av verksamhetens övergripande kommunikationsstrategi. Christina Norling arbetar som tillväxtstrateg på Maniola Studios, och leder även Sveriges Kommunikatörers kurs Optimera dina sociala medier – skapa rätt budskap i rätt format. Här berättar hon om de förutsättningar som krävs för att skapa en effektfull sociala medier-strategi samt vilka trender som kommer att vara viktigast inom fältet för år 2023.

– Vi lever just nu i en tid som är mer snabbrörlig än någonsin, vilket gör att det kan vara svårt att ha en långsiktig strategi för just sociala medier. Istället är det enklare att skapa riktlinjer som man snarare uppdaterar kontinuerligt och anpassar över tid, men som alltid är förankrade i den övergripande kommunikationsstrategin.

Christina menar att en av de största utmaningarna för kommunikatörer i arbetet med sociala medier är att nå sin målgrupp. Många upplever att det är svårt att veta i vilka kanaler målgruppen faktiskt befinner sig och därför vad man ska satsa på.

– Dessutom har vissa mer komplicerade och nischade målgrupper, vilket gör det svårt att säkerställa att det faktiskt är dem man når. Andra har väldigt breda målgrupper, det kan exempelvis vara alla invånare i en hel kommun, och där blir utmaningen att både bredda och anpassa kanaler och budskap för att nå ut till alla grupper.

“Vi behöver se ett stort skifte i hur vi arbetar med innehållsproduktion”

Det bästa sättet att nå sin målgrupp är att lägga an ett utifrån-och-in-perspektiv, berättar Christina. Du kan alltså inte bara fokusera på att nå ut med det egna budskapet, utan måste placera dig i mottagarens skor och anpassa innehållet efter vad denne kan tänkas vilja ta del av. 

– Jag tror att vi behöver ett stort skifte i hur vi arbetar med innehållsproduktion, där man utgår från att producera mer och testa sig fram för vad som funkar bäst. Det går liksom inte att bara göra en video, utan du ska helst göra flera anpassade varianter av den. 

Christina menar att en ökad innehållsproduktion inte nödvändigtvis behöver innebära en högre arbetsbelastning för kommunikatörer, eftersom det hela tiden kommer fler verktyg som automatiserar en stor del av arbetet.

– Det kommer hjälpmedel som automatiserar exempelvis kampanjhantering och distribution, men också verktyg som hjälper dig att skapa innehåll. Idag ser vi exempelvis verktyg som skapar AI-genererade texter och bilder, och det blir hela tiden lättare att skapa enkel video på mobilen. Sen gäller det också att prioritera innehållsproduktion lite högre än tidigare.

Storytelling och användargenererat innehåll i sociala medier skapar engagemang och trovärdighet

Ett begrepp som ofta används i samband med innehållsproduktion och sociala medier är storytelling, men det är inte alla som fullt förstår begreppets innebörd och betydelse. Christina menar att just storytelling blir allt viktigare när det kommer till att öka målgruppens engagemang på sociala medier.

– Det handlar i grund och botten om att du genom att bygga narrativ får din målgrupp att bry sig om ditt varumärke, produkt eller tjänst, speciellt om du behöver bygga kännedom. En bra berättelse väcker känslor, uppmärksamhet och intresse. Det behöver inte handla om att skapa en linjär eller kronologisk berättelse, utan snarare skapa ett narrativt ramverk att utgå från. Du behöver inte heller förhålla dig på exakt samma sätt till en person som redan känner till dig respektive en person som aldrig hört talas om ditt varumärke. Med en bra berättelse blir det lättare att anpassa innehållet.

Organisationer som kommunicerar i sociala medier befinner sig redan i lite av en uppförsbacke, eftersom människor är mer skeptiska överlag till redaktionellt innehåll som distribueras av företag eller andra verksamheter. Christina menar att en trend för 2023 därför kommer vara att satsa mer på användargenererat innehåll för att göra varumärket mänskligare. 

– Det handlar om att vrida på vem som är avsändaren för budskapet, eftersom vi litar mer på personer och ansikten vi känner igen. Generellt sett uppfattar vi också en mänsklig avsändare som mer trovärdig än en organisation. Det finns en missuppfattning om att man då försöker luras eller göra smygreklam, men det är helt fel. Det handlar helt enkelt om att göra sitt innehåll mer engagerande och intressant. Du kan exempelvis låta dina medarbetare, personer ur din målgrupp eller influencers komma till tals och göra innehåll.

“Man har mycket att vinna på att ha hög närvaro i sociala medier”

Christina ser vidare att en annan trend på sociala medier är att företag och organisationer går ut och kommenterar andra externa aktörers innehåll. Hon menar dock att det krävs både mod och fingertoppskänsla för att lyckas, men att vinsten i såna fall är stor. 

– Man har mycket att vinna på att ha hög närvaro i sociala medier. Organisationer som interagerar på andras konton utanför sina egna flöden blir underhållande för användaren att ta del av, skapar en högre kännedom och kan dessutom hjälpa dig att etablera din röst i opinionen. Ha dock en tydlig plan och koppla till kommunikationsstrategi om du ska testa detta.

Vill du lära dig mer om hur du på bästa sätt optimerar dina sociala medier? Christina Norling leder vår kurs i sociala medier, där du bland annat får lära dig att optimera budskap, nå rätt målgrupper och att planera ditt innehåll i både köpta och icke-köpta kanaler. Läs mer om kursen och anmäl dig här!