Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Communication Mentoring Program

Dags att ta din egen utveckling och karriär till en ny nivå? Förbered dig för framtiden och väx i din roll tillsammans med en av våra erfarna mentorer. Genom att ta hand om din personliga utveckling visar du att du är engagerad i att växa och utvecklas som individ. Det kan öppna dörrar till nya möjligheter och förbättra din självkänsla och självförtroende.
Baksidan av ett kvinnligt huvud med långt uppsatt hår i en knut. Suddig man i mellanblont hår och grå tröja sitter och pratar med henne

En mentor kan erbjuda perspektiv och insikter som du kanske inte ens hade tänkt på tidigare.  Via regelbundna samtal och individuell feedback ges du verktygen för att snabbare nå dina mål och övervinna utmaningar. Genom att dra nytta av mentorns erfarenhet och kunskap kan du undvika att göra vanliga misstag och i stället fokusera på att ta smartare och mer effektiva beslut. Det är som att ha en erfaren guide som navigerar dig genom dina karriärmål och personliga utvecklingsplaner. 

Välj datum

Våra mentorer

Vi har genomfört mentorprogrammet i 20 år. Våra mentorer har alla en lång och gedigen erfarenhet och kunskap om karriärutveckling i allmänhet och kommunikationsarbete i synnerhet. Våra mentorer har goda erfarenheter av att leda och coacha andra. Mentorn är ett bollplank, en person som lyssnar och reflekterar över de frågor som är viktiga för dig. Den mentorn du får är utvald och matchad för att passa just dina behov och ditt nuläge

Här kan du läsa om våra anlitade mentorer och ytterligare några personer kommer att tas in i vår mentorpool kontinuerligt.

 

Att bli ihopkopplad med en modig branschkollega som både orkar utmanas och är motiverad till utveckling är en vansinnigt lärorik resa. Jag som mentor får förmånen att lägga allt mitt fokus på att förstå och lyssna in, ställa öppna frågor, spelga det jag hör och försöka hjälpa till med verktyg som kan generera till mer självinsikt och nya beslut. Och alla gånger det händer under våra förtroendefulla samtal, ja då växer också jag som människa. En fantastisk upplevelse som berikar mig på många sätt!

Johanna Sevonen, mentor och konsult

CMP är ett program som ger väldigt mycket tillbaka, inte minst det otroligt värdefulla mentorskapet. Helt egen tid med en erfaren mentor är vardagslyx och en otrolig förmån. Mentorn hjälper dig att hitta svaren som oftast finns inom dig, genom att ställa de rätta frågorna.

Ulrika Edlund, deltagare och kommunikatör, Stockholms läns sjukvårdsområde

Ett bra mentorskap ger så mycket för både adept och mentor. Ett strukturerat utbyte mellan två individer berikar och utvecklar på så många olika sätt. För min del som mentor har det framförallt inneburit att jag fått tid reflektera över min egen resa och perspektiv på mina val.

Heidi Berger, mentor och marknadschef Stångåstaden

Att bli ihopkopplad med en modig branschkollega som både orkar utmanas och är motiverad till utveckling är en vansinnigt lärorik resa. Jag som mentor får förmånen att lägga allt mitt fokus på att förstå och lyssna in, ställa öppna frågor, spelga det jag hör och försöka hjälpa till med verktyg som kan generera till mer självinsikt och nya beslut. Och alla gånger det händer under våra förtroendefulla samtal, ja då växer också jag som människa. En fantastisk upplevelse som berikar mig på många sätt!

Johanna Sevonen, mentor och konsult

CMP är ett program som ger väldigt mycket tillbaka, inte minst det otroligt värdefulla mentorskapet. Helt egen tid med en erfaren mentor är vardagslyx och en otrolig förmån. Mentorn hjälper dig att hitta svaren som oftast finns inom dig, genom att ställa de rätta frågorna.

Ulrika Edlund, deltagare och kommunikatör, Stockholms läns sjukvårdsområde

Ett bra mentorskap ger så mycket för både adept och mentor. Ett strukturerat utbyte mellan två individer berikar och utvecklar på så många olika sätt. För min del som mentor har det framförallt inneburit att jag fått tid reflektera över min egen resa och perspektiv på mina val.

Heidi Berger, mentor och marknadschef Stångåstaden

Att bli ihopkopplad med en modig branschkollega som både orkar utmanas och är motiverad till utveckling är en vansinnigt lärorik resa. Jag som mentor får förmånen att lägga allt mitt fokus på att förstå och lyssna in, ställa öppna frågor, spelga det jag hör och försöka hjälpa till med verktyg som kan generera till mer självinsikt och nya beslut. Och alla gånger det händer under våra förtroendefulla samtal, ja då växer också jag som människa. En fantastisk upplevelse som berikar mig på många sätt!

Johanna Sevonen, mentor och konsult

Ett bra mentorskap ger så mycket för både adept och mentor. Ett strukturerat utbyte mellan två individer berikar och utvecklar på så många olika sätt. För min del som mentor har det framförallt inneburit att jag fått tid reflektera över min egen resa och perspektiv på mina val.

Heidi Berger, mentor och marknadschef Stångåstaden

Att bli ihopkopplad med en modig branschkollega som både orkar utmanas och är motiverad till utveckling är en vansinnigt lärorik resa. Jag som mentor får förmånen att lägga allt mitt fokus på att förstå och lyssna in, ställa öppna frågor, spelga det jag hör och försöka hjälpa till med verktyg som kan generera till mer självinsikt och nya beslut. Och alla gånger det händer under våra förtroendefulla samtal, ja då växer också jag som människa. En fantastisk upplevelse som berikar mig på många sätt!

Johanna Sevonen, mentor och konsult

CMP är ett program som ger väldigt mycket tillbaka, inte minst det otroligt värdefulla mentorskapet. Helt egen tid med en erfaren mentor är vardagslyx och en otrolig förmån. Mentorn hjälper dig att hitta svaren som oftast finns inom dig, genom att ställa de rätta frågorna.

Ulrika Edlund, deltagare och kommunikatör, Stockholms läns sjukvårdsområde

 

Upplägg och innehåll av Communication Mentoring Program

Mentorprogrammet genomförs vid fyra tillfällen och du får totalt 10 timmar med din mentor. Du och din mentor bestämmer tillsammans om ni vill ses fysiskt eller på distans. Vi rekommenderar att ni snabbt kommer i gång med de första mentorsamtalen efter matchningstillfället. 

 

Modul 1 – Komfortzon och att ta plats 

2 dagar fysiskt på plats i Stockholm 17-18 oktober 2024

 

Den första modulen är två heldagar. Vi diskuterar hur du tar nästa steg i din utveckling, vilka ansvarsområden du har och värdet av en mentor.  Vilka tankar och målsättningar har du? Vad innebär det att gå utanför sin komfortzon? 

 

Dag 2 jobbar vi på framförande och retorik. Vi lär oss att få gehör för kompetens och ta plats på rätt sätt. Det handlar om att förena ledarskap och scenspråk och bli trygg i ledarrollen. Dagen leds av Heléne Hedqvist som är retorikcoach och grundare av Retorikstudion (2012). Helene har specialiserat sig på individuell träning i retorik och presentationsteknik för chefer och ledare både i Sverige och globalt.Hennes unika expertis har gjort henne till en flitigt anlitad konsult bland landets mest namnkunniga profiler inom svenskt näringsliv, hon anlitas som retorikexpert på bland annat SVT, TV4 och Svenska Dagbladet. Hon är författare till boken Den personliga retoriken, Ekerlids förlag 2017

 

Modul 2 - Matchning med mentor 

En halv dag på distans, 7 november 2024. Dags för matchning med din mentor. Matchningen sker på distans via Zoom. 
 

Mentorsamtalen 

Vi rekommenderar att ni genomför två samtal fram till nästa modul. Optimera din potential genom att ta del av personlig vägledning och stöd genom din mentor. Med en dedikerad mentor vid din sida får du tillgång till en skräddarsydd strategi som är utformad för att maximera din framgång.  

 

Modul 3 – Erfarenhetsutbyte och nätverkande med alla adepter 

En halv dag på distans, 15 januari 2025  

Vi träffas på distans via Zoom i nätverket och har erfarenhetsutbyte under ledning av programledaren Martina Brandt. Vi tar upp aktuella ämnen som kommit fram längs programmets gång

 

Modul 4 – Dagsaktuell inspiration och diplomutdelning 

1 dag fysiskt på plats i Stockholm, 13 mars 2025

En avslutande inspirerande dag där alla adepter och mentorer träffas och tar del av inspirerande föreläsningar utifrån de aktuella ämnen som har kommit upp under samtalen och som gruppen gemensamt vill lära sig mer om. 

 

Vårt exklusiva mentorprogram är inte bara en väg till framgång, det är en resa mot en bättre och mer framträdande version av dig själv. 

  • Värdefullt mentorskap: Genom programmet får du tillgång till branschens mest erfarna och kvalificerade mentorer. Med deras vägledning och insikter kan du navigera genom utmaningar och möjligheter med säkerhet och självförtroende. 
  • Livslånga relationer: Ett mentorförhållande är inte bara en affärsrelation, det är en livslång vänskap och professionell relation. Du kommer att dra nytta av dina mentors kunskap och stöd under hela din karriär. 
  • Individuellt fokuserad utveckling: Vi fokuserar på din personliga tillväxt och utvecklar en strategi som är skräddarsydd för att maximera din potential, öka din självkännedom och framgång samt skapa en tydlig bild över hur du tar nästa steg i din karriär. 
  • Tillgång till gemensam erfarenhet: I vår mentorpool finner du inte bara en mentor, du får tillgång till ett helt nätverk av erfarenheter och kunskap. Det är en guldgruva av insikter och lärdomar som kommer att stärka din kompetens och förståelse för branschen. 
  • Stöd för framtidens ledarskap: Genom att delta i vårt mentorprogram visar du inte bara din vilja att växa och utvecklas, utan du investerar också i kommunikationsbranschens framtid. Du blir en del av ett samhälle av ledare och förebilder som strävar efter att driva branschen framåt. 

 

Därför bör du som chef se till att din medarbetare deltar i mentorprogrammet: 

  • Ökad produktivitet: Genom att investera i mentorskap kommer medarbetaren att bli mer effektiv och självsäker i det dagliga arbetet, vilket leder till ökad produktivitet och bättre resultat för teamet. 
  • Utveckling av medarbetaren: Genom att delta i mentorprogrammet kommer medarbetaren att bli tryggare, och utvecklas som person och växa i sin yrkesroll, samt bli bättre rustad för att möta de utmaningar och möjligheter som uppstår i arbetet. Detta kommer att gynna hela organisationen. 
  • Strategisk målplanering: Med hjälp av en mentor kommer medarbetaren att kunna sätta tydliga mål och strategier för sin karriärutveckling. Det kommer att bidra till att skapa en tydlig väg framåt och med ökad motivation och engagemang. 
  • Stärkt företagskultur: Genom deltagande i mentorprogrammet visar företaget sitt engagemang för att främja lärande och utveckling bland sina anställda. Detta bidrar till en positiv företagskultur och ökar medarbetarnas lojalitet och engagemang. 
  • Tillgång till expertis: Medarbetaren får tillgång till branschens bästa mentorer och deras värdefulla insikter. Detta kommer att gynna inte bara medarbetaren själv utan också företagets verksamhet genom att öka kompetens och kunskap. 

 

Innan programstart

De aktuella datumen är: 17-18 oktober 2024, 7 november 2024, 15 januari 2025 och 13 mars 2025.

Du ansöker till programmet med en skriftlig inlämningsuppgift med önskade förväntningar och kort CV om vem du är.
Kursledaren intervjuar varje deltagare 30 min via zoom innan start.

Programledaren

Martina Brandt har genomgått utbildning inom organisationspsykologi, facilitering och är certifierad coach ICF. Hon är en uppskattad nätverksledare som arbetet länge med både mentorprogram och nätverk för just kommunikatörer.

Utöver dessa uppdrag arbetar Martina med rekrytering och executive search. I sin roll kommer hon i kontakt med många chefer och organisationer vilket gör att hon är uppdaterad om såväl de krav som finns hos arbetsgivare som det allmänna läget på svensk arbetsmarknad.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se