Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ledarskap + kommunikation = sant

Bli en riktigt bra ledare! Vi erbjuder UL, Utvecklande Ledarskap, framtagen av Försvarshögskolan. Efter avslutad ledarskapsutbildning har vi en påbyggnadsdag med fokus kommunikation.
Personer står i ring och sträcker fram händerna mot varandra, till mitten av cirkeln

Utbildningen är för det individuella ledarskapet och bygger på vetenskap och den senaste forskningen inom ledarskap och beteenden. Målet med utbildningen är att skapa trygghet i ledarrollen genom ökad självinsikt och kunskap om modellen som ger hållbart ledarskap. Ledarskapet är en väldigt viktig del av företagets varumärke och framgång. Ett bra ledarskap får medarbetare att må bra, utvecklas, trivas och stanna kvar på sina arbetsplatser.

Utvecklande Ledarskap, framtagen av Försvarshögskolan:

Utbildningen är i 4 dagar (3 +1). Kursen består av både teori och praktik men med tyngdpunkten på praktiskt genomförande.

Under kursdagarna får du:

  • Kunskap om ledarskap som stärker företagets varumärke och framgång.
  • Verktyg för att bli inspirerande, trygg och kunnig ledare för att både attrahera och behålla medarbetare.   
  • Verktyg för att skapa trygghet i ledarrollen genom ökad självinsikt och kunskap om ledarskapsmodellen.  
  • Ett utvecklande ledarskap och ledarstil som utvecklar de anställda.
  • En teoretisk modell
  • Personlig feedback på ditt ledarskap (ULL – Utvecklande Ledarskap
  • Ledarbedömning – feedback från medarbetare)
  • Personlig utvecklingsplan och tid för reflektion

 

En månad innan kursstart genomförs en 360°analys - ett nuläge av ledarskapet

Analysen bygger på skattning från tre perspektiv; överordnad chef, direktrapporterande medarbetare samt självskattning. Resultatet presenteras för deltagarna under utbildningen och ligger till grund för ledarskapsutveckling och beteendeförändringar.

3 dagar, teori och praktik

De tre första dagarna får deltagarna fördjupa sig i utvecklande ledarskap och framförallt spegla sitt eget ledarskap mot tillgänglig forskning. Chefens genomförda 360°- analys sätts i sitt sammanhang och sammanställningen ger värdefull feedback på hur ledarbeteenden uppfattas. En individuell utvecklingsplan skapas och arbetet med denna påbörjas.

Eget arbete med utvecklingsplanen 

Under två månader efter genomförd utbildning arbetar deltagaren enskilt med att genomföra sin utvecklingsplan. Deltagarna erbjuds under denna tid stöd av handledare.

Dag 4, fördjupningsdag och revidering av utvecklingsplanen

Kursdeltagarna återsamlas för en avslutande fördjupning där det ges tillfälle till ytterligare reflektion och lärande tillsammans med övriga kursdeltagare. Vid behov reviderar man sin utvecklingsplan.

UL-utbildningen leds av två UL handledare eller UL-utbildningen hålls av Bob Rosell och Malin Wranding:

Bob Rosell har lång erfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap främst inom Försvarsmakten sedan 1991. Bob arbetar på Försvarsmakten och parallellt med ledarskapsutveckling (individ och ledningsgrupp) inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Bob utbildar nya handledare i Utvecklande Ledarskap (UL) på Försvarshögskolan. Han har haft många kurser i UL och Utveckling Grupp och Ledare (UGL) inom näringsliv och stat/kommun sedan han blev handledare i början av 2000-talet. Bob utbildar även i indirekt ledarskap och UL upp till general direktörsnivå.

 

Malin Wranding är ledarskaps- och organisationskonsult och arbetar med att utveckla ledare och chefer i Försvarsmaktens UL- utbildning, individuellt ledarskapsstöd samt grupp- och teamprocesser. Malin har egen erfarenhet av att driva företag, verka som chef samt styrelseuppdrag. Malins passion för ledarskap och personlig utveckling är tydlig i allt hon gör och Malin har en stark tro till individens förmåga att nå framgång och vågar utmana till att utvecklas för att nå bästa möjliga resultat.

 

Kommunikationsdagen - "Med kommunikation i fokus"

Påbyggnadsdagen innehåller reflektion över den medvetna och praktiska delen av ledarskap, kopplat till beteende och kommunikativa aktiviteter. Det kommer till exempel att handla om att skapa förutsättningar för en trovärdig bild av både dig som ledare och den verksamhet du representerar. Vi pratar även om återkoppling/feedback, meningsskapande budskap, rätt kanalval för önskad effekt och vad det kommunikativa ledarskapet egentligen består av rent praktiskt. Du får med dig handfasta modeller och checklistor.

Sista påbyggnadsdagen leds av kursledaren Eva Willstrand. Evas ambition är att, med hjälp av medveten och strategisk kommunikation, bidra till att skapa en lönsam och sund företagskultur som präglas av ett hälsofrämjande ledarskap. Hon är övertygad om att det med hjälp av involverande kommunikation föds oändligt mycket kreativitet, motivation, engagemang och konkurrenskraft.

För vem passar kursen: 

Målgruppen är du som är ledare och blivande ledare, vilja ha en riktigt bra modell att utgå ifrån och även vässa din kommunikativa förmåga i ditt ledarskap.

 

Datum för utbildningen 2024:

11-13 september, 7 november uppföljningsdag och 8 november kommunikationsdag. Samtliga dagar mellan klockan 08.30-17.00 i Stockholm 

Skräddarsy din utbildning till hela teamet

Du vet väl att vi kan hålla den här utbildningen hos er och kompetensutveckla alla chefer på en gång? Kursen anpassas då efter era unika behov och förutsättningar, läs mer här.

 

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se

Sveriges Kommunikatörer är ett auktoriserat utbildningsföretag!

Sveriges Kommunikatörer är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.