Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Framtidens jobb: Efterfrågade färdigheter nu och framåt

World Economic Forum har förutspått vilka färdigheter som är mest attraktiva på framtidens arbetsmarknad – och hur efterfrågan på dessa kan växa – i sin rapport Framtidens jobb.

En grupp personer som sitter vid ett bord och jobbar.

Rapporten förutspår att 44% av kärnfärdigheterna hos arbetstagare kommer att förändras mellan nu och 2027. Här är några nyckelfärdigheter för både arbetstagare och arbetsgivare som strävar efter att ligga steget före förändringskurvan.

De främsta färdigheterna år 2023

Kognitiva färdigheter toppar listan över de som anses vara av störst betydelse för arbetstagare år 2023, med analytiskt tänkande högst upp på listan. Det betraktas som en kärnfärdighet av fler företag än någon annan. Kreativt tänkande kommer på andra plats följt av motståndskraft, flexibilitet och smidighet, motivation och självmedvetenhet samt nyfikenhet och livslångt lärande.

Ta del av hela listan här. 

Färdigheter för framtiden

Rapporten visar att efterfrågan på analytiskt tänkande förväntas växa med hela 72% under de kommande åren, medan efterfrågan på kreativt tänkande förväntas växa ännu snabbare, med 73%.

Teknikkompetens rankas som den tredje snabbast växande kärnfärdigheten. Dessutom kommer nyfikenhet och livslångt lärande, motståndskraft, flexibilitet och smidighet samt motivation och självmedvetenhet att fortsätta vara viktiga färdigheter.

Ta del av hela listan här. 

Utbildningsprioriteringar för färdigheter

Sex av tio arbetstagare kommer att behöva utbildning före 2027, men enligt rapporten har endast hälften av arbetstagarna tillgång till tillräckliga utbildningsmöjligheter idag. Men företag erkänner behovet av att stärka kompetensen hos sina anställda, 82% planerar att investera i lärande och utbildning på jobbet.

Efterfrågan på kompetens inom artificiell intelligens förväntas växa med 60% fram till 2027. Samtidigt är ledarskapsfärdigheter högt rankade både redan nu och inför framtiden och är ett betydande fokus för fyra av tio företag, visar rapporten.

Läs hela rapporten här!