Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Var med och forma framtidens kommunikationsbransch: "Vi ser tydligt att kommunikationsbranschen är särskilt drabbad av den psykiska ohälsan" 

Karin Grohman är verksamhetsansvarig för det största hållbarhetsintiativet inom kommunikation, CommToAct. Här delar hon med sig av om satsningens hållning till hållbarhet och ger dig möjligheten att vara med och påverka framtiden.

Kvinna med blont hår som tittar in i kameran för en porträtt-bild.

Karin har nyligen tillträtt rollen som verksamhetsansvarig för CommToAct. För att skapa ett mer hållbart samhälle är kommunikation avgörande, och initiativet strävar efter att skapa samsyn och hitta gemensamma lösningar för marknadsförare och kommunikatörer. 

 – Vi är sex branschorganisationer som har den gemensamma uppgiften att driva denna fråga för hela vår bransch. Vi är beroende av varandra för att skapa förändringar kring miljö och social hållbarhet. 

Ramverk för kommunikationsbranschen 

Flera branschorganisationer upplever liknande utmaningar, berättar Karin. Ett exempel är problematiken kring 'greenwashing', som har lett till 'greenhushing'. När det också införs fler regleringar krävs ökad kunskap, ett behov som CommToAct avser att möta. 

 – Vi vet att kommunikation om hållbarhet är en avgörande del för den gröna omställningen, men idag ses marknadsföring mer som en barriär snarare än en del av lösningen. Här kan vi göra en stor insats för att vägleda och skapa bra hållbarhetskommunikation som förstärker trovärdigheten och bidrar till sunda konsumtionsval.   

 – CommToAct fokuserar inte enbart på klimat- och miljöfrågor. Ohälsan inom kommunikationsbranschen och den betydande andelen sjukskrivningar var anledningen till att CommToAct People initierades. 

 – Vi ser tydligt att kommunikationsbranschen är en bransch som är särskilt drabbad av den psykiska ohälsan – vi behöver agera nu för att vända trenden. Med rätt insatser i rätt tid finns det väldigt stora möjliga vinster för både individer och företag att göra, säger Karin. 

 Framtidens kommunikationsbransch: “Samarbete är betydelsefullt”

–  Vi har etablerat arbetsgrupper där vi kontinuerligt utvecklar riktlinjer, checklistor och liknande verktyg för att underlätta för branschen. Dessutom fokuserar vi på att utbilda och inspirera genom att arrangera webbinarier och andra evenemang. 

Det övergripande målet är att skapa nya arbetssätt där de här frågorna blir självklara. Det gör vi bland annat genom att etablera vissa standarder och tydliga ramverk för att skapa en mer hållbar och inkluderande bransch 

 – Vi tror starkt en framtid där samarbete blir mer betydelsefullt än att arbeta isolerat inom sina egna områden. 

 Var med och skapa framtidens kommunikationsbransch

Genom att ansluta till CommToAct har man tillgång till initiativets resurser och möjligheten att delta i arbetsgrupper, där man kan bidra till att forma framtidens kommunikationsbransch. 

 – Förhoppningen är att detta inte ska vara ett isolerat initiativ, utan snarare något som genomsyrar DNA:t hos alla organisationer. Engagemanget för detta initiativ är överväldigande från medlemmarna. Vi har sett en enorm entusiasm både i arbetsgrupper och kommittéer. Det visar sig att det finns ett stort behov av att diskutera dessa komplexa och utmanande frågor med andra. Idag finns inga enkla svar, men vi är fast beslutna att lösa dem tillsammans. 

Sveriges Kommunikatörer erbjuder teammedlemmar att gå med utan kostnad

 – CommToAct är det största hållbarhetsinitiativet i kommunikationsbranschen, med syfte att möta FN:s globala mål för en bättre värld. Vi vet att kommunikation driver förändring, och för oss är det därför en självklarhet att vara med. Vi ser fram emot att diskutera och utveckla framtidens kommunikation tillsammans med våra teammedlemmar, säger Caroline Thunved, vd och generalsekreterare för Sveriges Kommunikatörer. 

Som teammedlemmar i Sveriges Kommunikatörer erbjuds ni möjligheten att aktivt delta i CommToActs initiativ och att synas på den officiella plattformen. Genom att ansluta er till CommToAct deltar ni i formandet och utvecklingen av framtidens kommunikationsbransch, samtidigt som ni delar med er av ert unika perspektiv och er ovärderliga expertis. Genom att vara en del av detta nätverk öppnar ni inte bara upp nya möjligheter för ert företag eller organisation, utan även för branschen i sin helhet, då er medverkan bidrar till att skapa en mer nyanserad och inkluderande kommunikationsbransch. 

Här kan du läsa mer om teammedlemskap!